Návrh Uživatele: Wrong
hodnocení: +3+x
blank.png

UPOZORNĚNÍ OD ADMINISTRACE ZÁZNAMŮ A INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI (RAISA)

Pololetní Bezpečnostní Aktualizace: Randomizace číselného systému byla zahájena. Dokud nebude bezpečnostní aktualizace dokončena, budou všechny složky uzamčeny. Pro přístup k nouzovým aktualizacím prosím použijte Nouzový Systém pro Archivaci Dat (EDAS).

— Maria Jonesová, Ředitelka, RAISA


> 871 zbývajících souborů. Zaměřeno 'SCP-001'.
> 1 složka s vyhledávaným termínem 'SCP-001'.

> Složka 'SCP-001' vybrána.
> Zahajuji automatickou randomizaci číselného systému.
> Skenuji složku pro vyhledávaný termín 'SCP-001'…


Boxer%20Peking.jpg

Zakázané Město, Peking. Místo vzniku definice SCP-001 a průběhu Konvence v Zakázaném Městě.

Objekt #: SCP-001

Třída Objektu: Euclid

Bezpečnostní Prověření: Úroveň 5

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-001 není možné zadržet žádným konvenčním způsobem, neboť je nemožné zjistit, zda v budoucnu znovu nenastane. Z tohoto důvodu je třeba reaktivního přístupu podle Článků Konvence v Zakázaném Městě:

 1. Prevence a minimalizace kondic vedoucích k možnému uskutečnění SCP-001, nebo jeho ekvivalentu podle Článku I Konvence v Zakázaném Městě.
 2. Řízení a organizační přechod a sjednocení po implementaci Článku I Konvence v Zakázaném Městě, podle Článků II a III.

Žádné výše zmíněné Články Konvence v Zakázaném Městě nesmí být nijak měněny bez toho, aby proběhlo jednomyslné hlasování Rady O5.

Popis: SCP-001 je případ úspěšného restrukturizačního Scénáře Třídy-CK, který vytvořil aktuální realitu pozměněním reality předchozí. Podle výpovědi svědků nastalo SCP-001 v předchozí realitě dne 1. června roku 1900 našeho letopočtu. Povaha SCP-001 způsobuje, že všechny příčiny, události, odkazy a vzpomínky související s Okultní Válkou i (v předchozí realitě označovanou jako 'Pátá Okultní Válka') jsou nahrazeny různými anomálními i neanomálními paralelami v aktuální realitě.

Nadační dokumentace ohledně Okultní Války i byla získána z výpovědí třinácti neanomálních lidských bytostí, jež si uchovaly vzpomínky z předchozí reality díky přidruženému fenoménu označovanému 'částečná SCP-001 imunita'. Ovšem původ částečné SCP-001 imunity je neznámý a na příkaz Rady O5 není nadále vyšetřován. Vyhledávání dodatečných osob (pokud nějaké existují) s částečnou SCP-001 imunitou bylo pozastaveno na příkaz Rady O5.

Níže je k přečtení zkrácený seznam událostí Okultní Války i a jejich možných paralel v aktuální realitě. Viz Dokument OWi pro přístup k rozšířené verzi.

Příčina a původ SCP-001 jsou neznámé a není možné je určit. Není jisté, zda SCP-001, nebo jeho ekvivalent nenastal již v minulosti, nebo zda nenastane znovu. Rovněž není jisté, zda SCP-001 představuje typický, či atypický případ restrukturizačního Scénáře Třídy-CK. V případě, že SCP-001 již v minulosti nastalo, nebo opět nastane, předpokládá se, že většina (nebo všichni) lidstva a/nebo uvědomělých bytostísi tuto událost, nebo předcházející události nebude pamatovat. Není jisté, zda se částečná SCP-001 imunita vztahuje i na budoucí případy SCP-001, nebo jeho ekvivalenty.

Definice SCP-001 byla schválena Radou O5 s hlasy 5-4-4 a Konvence v Zakázaném Městě byla přijata 7. září roku 1901.

Dodatek 1: Výtažky z Konvence v Zakázaném Městě

ČLÁNEK I: NADACE

Následující organizace budou rozpuštěny a odloučeny od svých patronů a jejich zaměstnanci a zdroje budou sloučeny:

 • Nadace Jejího Veličenstva pro Bezpečné Zadržení Paranormálních Jevů
 • Estate noir
 • Carovi Proroci
 • Kaiserliches Deutsches Prüfamt für Paranormale Angelegenheiten (KDPPA)
 • Americká Iniciativa Bezpečného Kontejnmentu
 • Císařská Komise pro Transgresivní Případy
 • Královská Služba pro Křesťanské Artefakty
 • Rada Speciálního Vyšetřování Nizozemské Východoindické Společnosti
 • Vnitřní Africká Expediční Společnost
 • Rytíři Vojenského Řádu Borja y Aragón
 • Kancelář Onmyō (陰陽寮)
 • Institut Abnormality (異學會)
 • Nultý Antikultní Pluk

Na jejich místě bude vytvořena jednotná organizace.

Misí této jednotné organizace bude zajistit a zadržet anomální objekty a chránit před těmito objekty lidstvo.

Název této organizace byl schválen všemi stranami, jako 'Nadace'. Alternativy ('Institut', 'Organizace' atd.) byly navrhnuty a zamítnuty.

Výše zmíněných třináct organizací z nichž se Nadace skládá bude dále označováno, jako 'Nadační předchůdci'.

ČLÁNEK II: RADA O5

Provizorní výkonná administrace Nadace bude sestávat z výkonné rady složené ze třinácti osob z každého z Nadačních předchůdců.

Výše zmíněných třináct osob pro tuto výkonnou radu bylo vybráno na základě následujících kritérií:

 • Velící pozice v každé z původních organizací.
 • Zachování vzpomínek ohledně Okultní Války i.

Budoucí členové této výkonné rady nemusí splňovat tato kritéria.

Název této výkonné rady byl schválen všemi stranami, jako 'Rada O5'. Alternativy ('Dohlížecí Komise', 'Rada Úrovně 5' atd.) byly navrhnuty a zamítnuty.

Funkcí Rady O5 bude zařídit prvotní přestup z Nadačních předchůdců do jednotného celku.

Každý člen Rady O5 je označen římskou číslovkou od čísla Jedna po Třináct.

Dalším organizacím slučujícím se s Nadací bude zakázána reprezentace v Radě O5.

ČLÁNEK III: ZÁJMOVÉ SKUPINY

Organizace se znalostmi o anomálních fenoménech, které nejsou pod Nadační kontrolou jsou nazývány 'Zájmové Skupiny'.

Základní postoj Nadace vůči všem Zájmovým Skupinám je snaha o jejich rozpuštění, zničení a/nebo asimilaci jejich personálu a zdrojů.

Dodatek O5-(1-13): Poznámka pro nástupce re: SCP-001. Zobrazený soubor záleží na přihlášeném účtu člena Rady O5.

Ověřuji bezpečnostní prověření. Administrátor (KÓD VYJÍCÍ ČERNÝ MĚSÍC) identifikován. Všechny soubory zobrazeny.

Vítej O5-1

Svému nástupci,

Jakožto hlavní editor SCP-001, jsem již napsal vše, co potřebuješ znát. O SCP-001 vědělo jenom nás třináct a všichni jsme byli na vrcholu našich vlastních organizací. Nepochybně jsme byli předurčeni k tomu, abychom se sjednotili, jako Nadace.

Jak jistě poznáš z hlasů, existovaly dvě alternativy pro SCP-001. Nakonec jsme je přehlasovali, ale Dvojka a Dvanáctka zanechali stopy na Nadační historii. Škoda, že Dvanáctka neovládal lépe angličtinu, tak jako já a Dvojka. I tak, naše iniciativa promluvit na prvním setkání Rady O5 bude pamatována a uctěna s každým zapsaným SCP.

Co se týče Nadační mise, doufám, že ty a tví kolegové pokračujete v naší práci.

Vítej O5-2

Svému nástupci,

Santayana jednou řekl "ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji zopakovali". Celý svět si nepamatuje minulost. Ale opakuje se? Ano, opakuje.

Neměla snad Evropa za druhé světové války dalšího autoritářského diktátora a nebyli číňané znovu zmasakrováni? Samozřejmě se detaily liší a Amerika se tentokrát udržela pohromadě. Možná že občanská válka nastala až za tvého života, nebo nastane v blízké době. Nebo byla ta malá šarvátka všechno. Ale pořád zbývá Továrna, vždy mimo náš dosah.

Produktem anomálie by měla být anomálie. SCP-001 a tento svět nejsou vyjímkou. Kousek po kousku se tento svět obrací a opakuje. Za každé SCP, které není (byť jen trochu) pod naší kontrolou, ten proces pokračuje. Do té doby je v systému chaos. Jednou jsem navrhnul, abychom navedli svět zpátky do původního stavu, ale ostatní nesouhlasili a namísto toho stvořili tyranii. Nakonec jsem souhlasil. Není důvod proč bojovat za můj pohled na svět. Nic ten proces nezmění.

Žádná akce není potřeba, stačí jenom čekat. Nebo ve zkratce, 'Keter'.

Vítej O5-3

Svému nástupci,

Anomálie a normálno — obě podléhají konsenzu. Dnešní anomálie mohla být včera normální a naopak. Skandál, který Devítka odhalil je dobrým příkladem. Drapetománie již není anomální, když se konsenzus rozhodne, že nebude.

Aplikujme tedy konsenzus na SCP-001. Pro zbytek světa Okultní Války neexistují. Existují pouze por ty, kteří vědí o anomálnu. A pro ty, jež znají anomálno neexistuje Okultní Válka i. Jenom třináct lidí, co si ji vymyslelo a to by mohlo být SCP-001.

Ovšem rada nastolila svůj vlastní konsenzus a můj názor se k němu přiklonil. Víc se nás přiklonilo k tomu, že musíme nastolit řád nad vším anomálním, spíše než abychom navrhli, že my jsme tím problémem. A to byl pouze první z mnoha konsenzů, kdy jsme v rukou měli světovou představu toho, co je normální a co není. Možná, že to zapříčinilo vznik světa, v němž jste vyrostli.

Proto pamatuj na tohle. Konsenzus má cenu a být normální znamená řídit se jím.

Vítej O5-4

Svému nástupci,

Jsem jedním z mála, jež bojovali na předních liniích obou Pátých Okultních Válek. Byl jsem velmi zklamán oficiální Pátou Okultní Válkou, kde šlo spíše o menší souboj. Ti Boxeři se zkrátkanedali srovnat s Daevity a mechanickými uctívači. I poté, co jsme obrátili téměř každou další skupinu a kult proti sobě, nedalo se to srovnat s absolutní válkou.

Možná ze mě mluví jen mladistvá krvežíznivost. Stává se mi to často od té doby, co se SCP-001 stalo, jako když jsem v Pekingu volil pro Dvojkův návrh čistě z impulzu. Nezajímala mě jeho zvláštní teorie. Chtěl jsem bojovat. Tolik obětí už bylo položeno a já byl jedním z těch, co je pokládali. Nemohlo to skončit tichými dny.

Ale teď, jsem starý a ticho si pro mě přijde. Ale ty jsi tu, abys bojoval dál. Postarej se, aby to všechno neskončilo tichem.

Vítej O5-5

Svému nástupci,

Teď víš, že náš svět byl jednou zachráněn před totální destrukcí díky nekontrolované události. A protože byla nekontrolovaná, nedokážeme zaručit, že bude znovu fungovat. Nebo, že by byla v náš prospěch. Neměli bychom spoléhat na nejistoty, jako SCP-001.

Jako druh jsme se zdokonalili a pošlapali všechny bestie a světy naší země. Lidstvo ovládá mnoho umů, věcí o kterých se nám kdysi ani nezdálo. Obnovení světa je pouze další věcí ke zdokonalení. Pokud se svět dokáže obnovit, dokážeme to taky.

Využitím našich zdrojů může být magnum opus, jak jsem si ho představil, realitou. Možná že už byl použit, nebo konstrukce stále probíhá, ale jakmile bude připraven SCP-001 bude irelevantní. Silou naší vůle bude lidstvo vládnout na věčnost.

Vítej O5-6

Svému nástupci,

Shodli jsme se, že SCP-001 se stalo, ale nevíme, zda to byl jediný případ, kdy SCP-001 nastalo. Mohlo by se to stát znovu? Musí svět být na pokraji zničení, aby to fungovalo? Kolik stačí? Co trans-realitní zachování paměti, přesnější výraz, než ten, na kterém jsme se shodli? Jak funguje? Proč jen my? Dá se to zreplikovat? Seznam otázek pokračuje.

Úroveň nejistoty tohoto neobvyklého fenoménu vyžaduje kvantifikaci. Termín 'Euclid' je připomínkou tohoto přesvědčení, že je třeba zjistit o SCP-001 více. Předpokládám, že budeš v sobě mít ten zápal, kultivovaný Nadační vědeckou metodologií. Zadržování a ochrana nemůže být koncem. Vědomosti ano. Ale většina první rady se příliš bála, než aby zkoumali hlouběji a chtěli tu myšlenku buď opustit, nebo se jí příliš nezabívat. Ani jedno problém neřeší.

Ale ty můžeš hrát svou roli v jeho vyřešení. Jenom ty tohle vidíš a máš přístup k tomu málu, co jsem dokázal najít, takže budeš mít kde začít. Snad dosáhneš výsledků a smysluplných dat ohledně SCP-001.

Vítej O5-7

Svému nástupci,

Oficiálně bylo pouze třináct osob imuních vůči SCP-001. Ale existuje další, Jibril Mani. Byl konzultantem pracujícím v Sublime Porte a setkali jsme se, když jsem se ukrýval v Konstantinopoli kvůli Napoleonovi. Byl velmi pohostiný a rychle jsme se sprátelili, i přesto, že křesťanství a Dar al-Islam jsou tradičně nepřáteli. Zůstali jsme spolu až dokud nenastalo SCP-001. To jsem se ocitnul v Římě.

V aktuálním světě se mu podařilo mě kontaktovat a já věděl, že si naše dávné přátelství pamatuje. Když jsem se s ním setkal, mluvili jsme dlouze o našich vzpomínkách na Okultní Válku i. Pozval jsem ho, aby se ke mě připojil na nadcházejícím setkání v Pekingu s ostatními, kdo si na válku pamatovali, ale on laskavě odmítnul.

Jibril by radši chránil své přátele a příslušníky svého klanu, hlavně když věděl, že Střední Východ tenkrát zachvátil chaos. Byl skeptický vůči Jedničce a jeho úmyslům, ale já jej nemohl obvinit z toho, že byl podezřívavý a respektoval jsem jeho rozhodnutí. Od té doby se naše cesty rozešly. Zatímco ze měse stal O5-7, Jibril mi řekl, že se navrátí do Íránu a najde stoupence pro svou věc.

Stejně tak, jako si on přál chránit své milované, je má povinnost ke světu, který chráním.

P.S. Z respektu jsem Radě o Jibrilovi nepověděl. Doufám, že organizace, které Jibril a rada vybudovali nakonec nezkříží meče. Cheme pouze chránit.

Vítej O5-8

Svému nástupci,

Jak jistě vidíš z hlasů, byly tři volby, které nakonec vedly k SCP-001. Jedničkův návrh byl ale jediná možnost. Ostatní byly hloupé. Dvojka v podstatě chtěl, abychom byli anarchisté, zatímco Dvanáctka si myslel, že jsme banda bláznů co potřebují drogy z orientu. Ne díky na obojí!

Většina z nás už stejně sbírala anomální objekty, takže Nadace se tolik nelišila od poloviny jejích předchůdců. A druhou polovinu zase spojoval stejný názor na Zájmové Skupiny.

Tuhle práci už nejspíše děláš nějakou dobu, takže očekávám, že v tom budeš pokračovat.

Vítej O5-9

Svému nástupci,

SCP-001 je restrukturizací reality, takový je náš konsenzus. Tedy, SCP-001 je ohýbání reality. Dvojka tvrdil, že realita se nakonec navrátí zpátky do správného stavu, což je podobné tomu, co o tomto tématu slavně pronesl Scranton. Každopádně, v druhém případě bylo jasně řečeno, že návrat bude mít na svědomí ohýbač reality. Může být těžké ovládat inteligentní bytosti, ale někteří učenci věří, že motor by teoreticky mohl tuto pravděpodobnost zvýšit. Tato představa přináší naději — že největší známý ohyb reality, je možno zvrátit.

A až se tak stane, možná se svět navrátí do předchozího stavu — kompletně i s mým domovem v Africkém Svobodném Státu, kde ten Scénář Třídy-IK neplatil. Stejně tak to mohlo být jediné bezpečné místo v minulém světě. Ta stabilita byla ztracena po SCP-001 a já teď pracuji v nehostinějším prostředí.

I když jsem napřed nesouhlasil s Jedničkovým návrhem, Nadace je mnohem lepší prostředí. Také je to dobré místo k vymyšlení, jak realizovat Scrantonovy nápady, nebo aspoň zainvestovat do někoho, kdo to zvládne. I přes peníze a subjekty, které jsem dodal je postup pomalý a já se smířil s tím, že nejspíše nikdy nezískám zpět to, co jsem ztratil.

Ale ty můžeš, pokud SCP-001 nastane znovu. Měl bys pokračovat ve výzkumu jakkoliv můžeš, protože bys neměl být jako já a ztratit to, co je vaše. To si nikdo nezaslouží.

Vítej O5-10

Svému nástupci,

Bylo třináct skupin, které založily Nadaci, ale ne všechny si byly rovny. Vemte si Dvanáctkův Institut Abnormality, neschválený dynastií Čching. Ale moje organizace byla v podobném stavu. Říkali jsme si lovci čarodějnic, ale nikdo z nás se ve skutečnosti nesetkal se skutečnou čarodějnicí. Zájmová Skupina by byl přesnější popis Rytířů Borjy v 19. století. Kdyby nebylo mých vzpomínek na Okultní Válku i, zůstalo by to tak do dnes.

Když Jednička mluvil o svém velkolepém plánu, měl jsem své pochyby o boji s anomálnem. Každá generace rytířů byla pouhým stínem té předchozí a bylo to poznat. Z války si pamatuji to, že moji rytíři byli vymazáni Napoleonovými mechanickými vojáky. Nebyli (a nejsou) připraveni na okultní válku, nebo boj proti démonům a čarodějům. Podřídit se Jedničkově návrhu by znamenalo znovu je odsoudit ke strašlivé smrti. Jako jejich nejvyšší mistr jsem je nemohl poslat na smrt.

Když hlasování nedopadlo podle mých představ, zamyslel jsem se a zvážil, že nebudu s termíny souhlasit. Ta myšlenka mi zmizela z hlavy, když jsem uslyšel jak Osmička mluví o jednotě naší nové Nadace. Poté jsem se rozhodl, že moji rytíři by alespoň měli umírat smysluplně v boji proti stvůrám, než jako pouhé oběti.

Všichni jednoho dne zemřeme. Ať je to smysluplná smrt pro ty, za které jste zodpovědní.

P.S. Když všechno zvážím, spojené zdrojez ostatních organizací zajistily, že poslední generace rytířů bude lepší, než ta před nimi.

Vítej O5-11

Svému nástupci,

Děkuji ti za tvou službu Nadaci. Předpokládám, že jsi musel šplhat vysoko, aby ses dostal až na tuto pozici, narozdíl ode mě, komu byla dána protože jsem byl první. Taková pocta musí být ohromná, narozdíl od té mé.

Během Okultní Války i padlo Kyoto do rukou Daevitů. Císař Kōmei a většina rady byli zabiti. Šogun a jeho agenti unikli do Ezo. Byl jsem jedním z mála, komu se podařilo dostat z Kyota naživu, ale jenom díky strachu o svůj život. Nakonec jsem litoval svých rozhodnutí a byl jsem zahanben. Ani smrt mě neosvobodila. Alespoň Císař Kōmei došel v tomto světě klidu.

To mě přimělo k mému hlasu v Pekingu, že jsme měli halucinace a amnestika nás vyléčí. Vlastně chci pouze zapomenout. Ale dosáhli jsme konsenzu a mě nebylo dovoleno zapomenout. Jednička trval na tom, že jsme byli předurčeni pracovat spolu a že nikdo nebude mimo Radu.

Alespoň to se dalo tolerovat. Že byli i jiní jako já. Trojka, Sedmička a Třináctka měli velmi pozitivní vliv. Můj nástupče, neznám tvé kolegy v Radě O5, ale vím, že budou tvými věrnými spojenci. To si pamatuj.

Vítej O5-12

Svému nástupci,

Jistě jsi slyšel o amnestikách a jsem si jistý, že za ta léta byla mnohokrát vylepšena. Ale původ amnestik (celého konceptu) je jedním z mnoha tajemství Nadace. Vysvětlím.

Amnestika byla původně tajemstvím alchymistického klanu Meng. Oženil jsemse s jednou z jejich žen, abych se k nim dostal. Napřed jsem se chtěl vyléčit z hrozných vizí, které nyní vím, že byly vzpomínky na Okultní Válku i.

Ale než jsem si stihnul látku připravit, Jedenáctka mě kontaktoval a pověděl mi o podobných vizích. Krátce poté jsem se dozvěděl, že existují další lidé se stejnými vizemi a že se plánují sejít v hlavním městě. Jakožto lékař bylo mou poviností postarat se, že se všichni uzdraví a pokusil jsem se je přesvědčit, že proces je naprosto bezpečný, pokud nebudeme podnikat žádnou nezbytnou akci. Většina z nich nesouhlasila s mým pohledem na věc a trvali na demokratickém hlasování, podle pravidel Západu. Můj návrh byl zamítnut.

Ale ne amnestika. Pětka prohlásil, že mohou být užitečná kvůli své schopnosti vymazat vzpomínky, podobně jako SCP-001. A tak přestala amnestika být lékem na nemoc jak jsem navrhoval a stal se z nich lék na znalosti veřejnosti o abnormálnu.

Naneštěstí neschvalovala Matriarcha Meng krádež klanového tajemství a klan Meng byl jednou z prvních Zájmových Skupin se kterou jsme se vypořádali. Jejich osud byl stejný jako Boxerů, ovšem několik jich možná uniklo do Hong Kongu s tím málem, co věděli o formuli.

Prosím, buď radě k užitku. Ale jestli jsi až na této pozici, jsem si jistý, že budeš.

Vítej O5-13

Svému nástupci,

SCP-001 tvrdilo, že pouze třináct vůdců předcházejících organizací bylo imuní vůči jeho efektům, ale to není pravda. Bylo jich pouze dvanáct.

Jednička a já jsme se znali celá desetiletí a hodně jsem mu dlužil. Přirozeně, když potřeboval rozhodující hlas, pomohl jsem mu. Zasvětil mě do svých vzpomínek na Daevitské dobývání Indie, aby byla lež úplná. Když bylo něco, co jsem nevěděl, obvinil jsem z toho Britskou neochotu sdílet informace s mým plukem.

Hádám, že se teď asi cítíš zostuzen tím titulem, ale kdyby nebylo mě, troufnu si tvrdit, že bychom teď měli tři různé Nadace ve vzájemné válce. Pro mě to byla příležitost nechat se brát Evropany vážněji a využil jsem jí. Od té doby jsem podniknul mnoho kroků, abych zajistil, že ostatní neskončí ve stejné situaci, jako já.

Proto mi slib, že budeš hlasovat podle svojí vlastní vůle, nikoliv z vůle někoho jiného.


> Sken dokončen. Nalezeno 40 instancí 'SCP-001'.
> Zahajuji generování náhodného čísla…

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License