Návrh Uživatelů: WMDD
hodnocení: +2+x
blank.png

UPOZORNĚNÍ: "Projekt Palisáda" není SCP-001. "Projekt Palisáda" se prezentuje jako jedna ze složek SCP-001, jeho záznam v databázi odpovídá zbylým složkám SCP-001 a je přístupný pouze personálu Nadace s přístupem ke složkám SCP-001.

Nicméně, veškerá data týkající se "Projektu Palisáda" jsou ve své podstatě extradimenzionální. Žádná z následujících dat nebyla vytvořena či adaptována žádným známým elementem Nadace. Původ této složky rovněž není znám.

AKTUALIZACE: Dne 29. 6. 2018 byla veškerá data týkající se "Projektu Palisáda" z neznámých příčin vymazána z nadačního systému. V týž okamžik ztratil perzonál veškeré vzpomínky spojené s existencí zmíněných dat.

Dne 3. 9. 2018 byl značně pozměněný záznam o "Projektu Palisáda" navrácen do nadační databáze. Vzpomínky zaměstnanců byly rovněž obnoveny, nebyly však dostatečně detailní na to, aby byl spolehlivě zrekonstruován originál. Vyšetřování je zatím bezvýsledné. Pověřenému personálu je doporučováno postupovat obezřetně.


Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License