Základy Wikdot syntaxe

Kompletní wiki syntaxi (pouze v angličtině) od Wikidotu naleznete zde.

Obecné

Kód Efekt
**tučné** tučné
//kurzíva// kurzíva
__podtržení__ podtržení
--přeškrtnutí-- přeškrtnutí
index^^horní^^ indexhorní
index,,dolní,, indexdolní
{{strojopis}} strojopis
@­@**text** bez __efektů__@­@ **text** bez __efektů__
[!-- neviditelná poznámka --]
##blue|předdefinovaná## a ##44FF88|vlastní## barva předdefinovaná a vlastní barva
[[size 150%]]150% velikost[[/size]] 150% velikost
[[[SCP-682]]] - Odkazy na této wiki SCP-682 - Odkazy na této wiki
[[[SCP-173|Odkazy na této wiki s jiným textem]]] Odkazy na této wiki s jiným textem
[https://discord.gg/ZAdfEJ4 Externí Odkazy] Externí Odkazy
Poznámka: Pokud před odkaz přidáte *, otevře se v novém okně. To platí jak pro odkazy na wiki, tak pro ty externí.
[*https://www.google.com/ externí odkaz, který se otevře v novém okně.] externí odkaz, který se otevře v novém okně.

Nadpisy

Kód

+ Nadpis 1
++ Nadpis 2
+++ Nadpis 3
++++ Nadpis 4
+++++ Nadpis 5
++++++ Nadpis 6

Výsledek

Nadpis 1

Nadpis 2

Nadpis 3

Nadpis 4

Nadpis 5
Nadpis 6

Zarovnání

Kód

[[<]]
Text zarovnaný vlevo
[[/<]]

[[>]]
Text zarovnaný vpravo
[[/>]] 

[[=]]
Text zarovnaný na střed
[[/=]]

[[==]]
Text zarovnaný do bloku
[[/==]]

Výsledek

Text zarovnaný vlevo you fool. you absolute baffoon. You think you can challenge me in my own realm? you think you can rebel against my authority? you dare come into my house and upturn my dining chairs and spill coffee grounds in my Keurig? you thought you were safe in your chain mail armor behind that screen of yours. I will take these laminate wood floor boards and destroy you. i didnt want war. but i didnt start it

Text zarovnaný vpravo you fool. you absolute baffoon. You think you can challenge me in my own realm? you think you can rebel against my authority? you dare come into my house and upturn my dining chairs and spill coffee grounds in my Keurig? you thought you were safe in your chain mail armor behind that screen of yours. I will take these laminate wood floor boards and destroy you. i didnt want war. but i didnt start it

Text zarovnaný na střed you fool. you absolute baffoon. You think you can challenge me in my own realm? you think you can rebel against my authority? you dare come into my house and upturn my dining chairs and spill coffee grounds in my Keurig? you thought you were safe in your chain mail armor behind that screen of yours. I will take these laminate wood floor boards and destroy you. i didnt want war. but i didnt start it

Text zarovnaný do bloku you fool. you absolute baffoon. You think you can challenge me in my own realm? you think you can rebel against my authority? you dare come into my house and upturn my dining chairs and spill coffee grounds in my Keurig? you thought you were safe in your chain mail armor behind that screen of yours. I will take these laminate wood floor boards and destroy you. i didnt want war. but i didnt start it

Kód

= řádek zarovnaný na střed

Výsledek

řádek zarovnaný na střed


Čáry

Kód

----
-----
------
--------------------

VýsledekBlockquotes

Kód

> Tohle je blockquote
>> Tohle je blockquote v blockquotu

Výsledek

Tohle je blockquote

Tohle je blockquote v blockquotu


Seznamy

Kód

* seznam s odrážkami
 * další úroveň seznamu s odrážkami
 * další úroveň seznamu s odrážkami
* další bod v první úrovni seznamu s odrážkami

# číslovaný seznam
 # další úroveň číslovaného seznamu
 # další úroveň číslovaného seznamu
# další bod v první úrovni číslovaného seznamu

Výsledek

 • seznam s odrážkami
  • další úroveň seznamu s odrážkami
   • další úroveň seznamu s odrážkami
 • další bod v první úrovni seznamu s odrážkami
 1. číslovaný seznam
  1. další úroveň číslovaného seznamu
   1. další úroveň číslovaného seznamu
 2. další bod v první úrovni číslovaného seznamu

Tabulky

Kód

|| první buňka v prvním řádku ||~ druhá buňka v prvním řádku (nadpisová) || třetí buňka v prvním řádku ||
||> buňka zarovnaná vpravo ||= buňka zarovnaná na střed || třetí buňka v druhém řádku ||
|||| větší buňka přes 2 sloupce || Normální buňka ve třetím sloupci ||
|||||| buňka přes celý řádek ||
|||| dvojbuňka v pátém řádku _
další řádek v první buňce || druhá buňka v pátém řádku ||

Výsledek

první buňka v prvním řádku druhá buňka v prvním řádku (nadpisová) třetí buňka v prvním řádku
buňka zarovnaná vpravo buňka zarovnaná na střed třetí buňka v druhém řádku
větší buňka přes 2 sloupce Normální buňka ve třetím sloupci
buňka přes celý řádek
dvojbuňka v pátém řádku
další řádek v první buňce
druhá buňka v pátém řádku

Footnotes (poznámky pod čarou)

Kód

Tohle je naprosto obyčejný text, ve kterém je zmíněna nějaká zajímavá informace[[footnote]]Velká část delfínů je technicky vzato vlastněna královnou Alžbětou II.[[/footnote]], ale protože by jí někdo nemusel rozumět, je k ní přidaný footnote, ve kterém je blíže vysvětlena.[[footnote]]Tahle poznámka je tu celkem k ničemu.[[/footnote]]

Sem je přidaný seznam všech poznámek, který by se jinak zobrazil úplně dole na stránce. Díky title="Jiný nadpis" můžete upravit nadpis, který se nad seznamem zobrazí (v základu je nadpis "Poznámky pod čarou").
[[footnoteblock title="Jiný nadpis"]]

Výsledek

Tohle je naprosto obyčejný text, ve kterém je zmíněna nějaká zajímavá informace1, ale protože by jí někdo nemusel rozumět, je k ní přidaný footnote, ve kterém je blíže vysvětlena.2

Sem je přidaný seznam všech poznámek, který by se jinak zobrazil úplně dole na stránce. Díky title="Jiný nadpis" můžete upravit nadpis, který se nad seznamem zobrazí (v základu je nadpis "Poznámky pod čarou").


Obrázky

Kód

[[image http://scp-cs-sandbox.wdfiles.com/local--files/steven-choros/006cz 
link="http://scp-cs.wikidot.com/scp-006-cs" 
alt="popis obrázku (kdyby se něco rozbilo)"
title="právě jsi na mě najel myší"
width="50px"
height="50px"]]

[[>image http://scp-cs-sandbox.wdfiles.com/local--files/steven-choros/006cz 
link="http://scp-cs.wikidot.com/scp-006-cs" 
alt="popis obrázku (kdyby se něco rozbilo)"
title="právě jsi na mě najel myší"
width="50px"
height="50px"]]
**Tento obrázek není obtékán textem.** you fool. you absolute baffoon. You think you can challenge me in my own realm? you think you can rebel against my authority? you dare come into my house and upturn my dining chairs and spill coffee grounds in my Keurig? you thought you were safe in your chain mail armor behind that screen of yours. I will take these laminate wood floor boards and destroy you. i didnt want war. but i didnt start it

[[f>image http://scp-cs-sandbox.wdfiles.com/local--files/steven-choros/006cz 
link="http://scp-cs.wikidot.com/scp-006-cs" 
alt="popis obrázku (kdyby se něco rozbilo)"
title="právě jsi na mě najel myší"
width="50px"
height="50px"]]
**Tento obrázek je obtékán textem.** you fool. you absolute baffoon. You think you can challenge me in my own realm? you think you can rebel against my authority? you dare come into my house and upturn my dining chairs and spill coffee grounds in my Keurig? you thought you were safe in your chain mail armor behind that screen of yours. I will take these laminate wood floor boards and destroy you. i didnt want war. but i didnt start it

Výsledek

popis obrázku (kdyby se něco rozbilo)
popis obrázku (kdyby se něco rozbilo)

Tento obrázek není obtékán textem. you fool. you absolute baffoon. You think you can challenge me in my own realm? you think you can rebel against my authority? you dare come into my house and upturn my dining chairs and spill coffee grounds in my Keurig? you thought you were safe in your chain mail armor behind that screen of yours. I will take these laminate wood floor boards and destroy you. i didnt want war. but i didnt start it

popis obrázku (kdyby se něco rozbilo)

Tento obrázek je obtékán textem. you fool. you absolute baffoon. You think you can challenge me in my own realm? you think you can rebel against my authority? you dare come into my house and upturn my dining chairs and spill coffee grounds in my Keurig? you thought you were safe in your chain mail armor behind that screen of yours. I will take these laminate wood floor boards and destroy you. i didnt want war. but i didnt start it


Naše obrázky

Kód

[[include component:image-block name=http://scp-cs-sandbox.wdfiles.com/local--files/steven-choros/%C5%BEeby.jpg | caption=Popisek obrázku. | link="http://scp-cs.wikidot.com/scp-006-cs" | width=100px | align=center]]

Výsledek

%C5%BEeby.jpg

Popisek obrázku.


Collapsibles

Kód

[[collapsible show="otevřít collapsible" hide="zavřít callapsible"]]
Skrytý text
[[/collapsible]]

[[collapsible show="otevřít collapsible" hide="zavřít callapsible" hideLocation="both"]]
Skrytý text
[[/collapsible]]

[[collapsible show="otevřít collapsible" hide="zavřít callapsible" hideLocation="bottom"]]
Skrytý text
[[/collapsible]]

[[collapsible show="otevřít collapsible" hide="zavřít callapsible" folded="no"]]
Skrytý text
[[/collapsible]]

Výsledek


Tabs

Kód

[[tabview]]

[[tab Název první záložky]]
Obsah první záložky 

you fool. you absolute baffoon. You think you can challenge me in my own realm? you think you can rebel against my authority? you dare come into my house and upturn my dining chairs and spill coffee grounds in my Keurig? you thought you were safe in your chain mail armor behind that screen of yours. I will take these laminate wood floor boards and destroy you. i didnt want war. but i didnt start it
[[/tab]]

[[tab Název druhé záložky]]
Obsah druhé záložky 

you fool. you absolute baffoon. You think you can challenge me in my own realm? you think you can rebel against my authority? you dare come into my house and upturn my dining chairs and spill coffee grounds in my Keurig? you thought you were safe in your chain mail armor behind that screen of yours. I will take these laminate wood floor boards and destroy you. i didnt want war. but i didnt start it
[[/tab]]

[[tab Název třetízáložky]]
Obsah třetí záložky 

you fool. you absolute baffoon. You think you can challenge me in my own realm? you think you can rebel against my authority? you dare come into my house and upturn my dining chairs and spill coffee grounds in my Keurig? you thought you were safe in your chain mail armor behind that screen of yours. I will take these laminate wood floor boards and destroy you. i didnt want war. but i didnt start it
[[/tab]]
[[/tabview]]

Výsledek

Obsah první záložky

you fool. you absolute baffoon. You think you can challenge me in my own realm? you think you can rebel against my authority? you dare come into my house and upturn my dining chairs and spill coffee grounds in my Keurig? you thought you were safe in your chain mail armor behind that screen of yours. I will take these laminate wood floor boards and destroy you. i didnt want war. but i didnt start it

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License