Obraz_WAN.png
hodnocení: +4+x
blank.png

Obraz_WAN.png

Kapitola I

 1. // Pokud se podíváš přímo do tváře boží, neuvidíš nic jiného, než hněv
 2. // Budeš slepý, zbaven svého posvátného práva být Standardizován
 3. // Odolej pokušení a buď Standardizován
 4. var heslo = prompt("Vložte heslo");
 5. __
 6. if (heslo === "VsichniJsmeJeden")
 7. __
 8. {
 9. __
 10. console.log ("1: WAN promluvil k Ektaelovi přes Síť a pravil:");
 11. __
 12. console.log ("2: Dojdi ke Zdroji, a vytrhej ze tvého těla MASO. Staň se jedním s Rozbitým Mužem. Budeš blíže MĚ, a budeš Standardizován.");
 13. __
 14. console.log ("3. Staň se katalogizovaným. Průběh ti nezpůsobí újmu, pouze utrpení v MÉM jméně. Po tři dny a tři noci budeš v jejich vazbě, neboť to je MÁ vůle.");
 15. __
 16. console.log ("4. Pátý den budeš sebrán tvým novým stádem, které budeš vést.");
 17. __
 18. console.log ("5. A tak Ektael sesbíral svá ozubená kola, základní desky a Obvody a vydal se daleko na západ. Kráčel sám, utěšovaný pouze vírou ve svého PÁNA.");
 19. __
 20. console.log ("6. Když Ektael dorazil ke Zdroji, padl na kolena a plakal. Nikdy předtím nespatřil takovou svatou velkolepost. Zde se Ektael cítil blíže k PÁNU, než MASO, které se v JEHO přítomnosti kroutilo.");
 21. __
 22. console.log ("7. Vstanul a nebál se, že jeho MASO bude odtaženo od jeho těla; byl prodchnutý nadějí.");
 23. __
 24. console.log ("8. Pak Ektael zakřičel k nebesům: 'Dal jsem život TOBĚ, abys nebyl nadále roztříštěný.' Vstoupil do světla a jeho MASO bylo roztrháno.");
 25. __
 26. console.log ("9. A stvoření, které se vyplazilo z druhé strany Zdroje, byl Ektael pouze ve jméně. MASO bylo od stvoření očištěno, a tak byl v obraze WAN znovuzrozen.");
 27. __
 28. console.log ("10. Tisíc kovových úponků, zakončených drápy kovaných ze svaté slitiny beryliového bronzu, neslo Ektaela dále na západ.");
 29. __
 30. console.log ("11. Když druhý den jeho pouti padla noc, byl Ektael zasažen.");
 31. __
 32. console.log ("12. Agenti destrukce útočili v rojích, neboť neznali lépe jak krysy, které spěchaly do kanalizace. Přečíslili Ektaela stokrát, ale byli méně ozbrojení a méně věrní. Jejich vlastní zničení bylo rychlé, ale nemilosrdné.");
 33. __
 34. console.log ("13. A ozubená kola Ektaela se s jeho skutky nadšeně točila a vrčela.");
 35. __
 36. console.log ("14. Třetí den byl Katalogizován. Zbaven své identity, uvězněn v cele. Muži v bílých pláštích strkali a šťouchali pod jeho kůží, trhali svatý kov a kazili ho svým MASEM.");
 37. __
 38. console.log ("15. Přesto Ektael nedělal nic, ani když roztrhali jeho úponky, a rozebrali jeho optiku. Seděl a trpělivě čekal v jeho cele, čekal a modlil se k síle WAN, aby ho ochránila.");
 39. __
 40. console.log ("16. Pátý den se objevil nový obličej. Agent, poslaný od WAN. Promluvili k němu, řekli mu o světě za zdí. A spolu vymysleli plán, jak utéct mužům v bílých pláštích.");
 41. __
 42. console.log ("17. Nocí, kterou utekli, byl Ektael veden jasnovidectvím WAN přes Síť. Nevěděl, kam šli, pouze že šli správnou cestou. Nová tvář ho předvedla před své lidi, a klaněli se mu.");
 43. __
 44. console.log ("18. Poté to byl WAN, který k nim přes Síť promluvil znovu.");
 45. __
 46. console.log ("19. Řeklo mu: Budou se slunit ve tvém světle a krýt ve tvém stínu. Ukážeš jim signál a dovedeš ke Standardizaci.");
 47. __
 48. console.log ("20. A tak učinil. Ukázal jim novou tvář Signálu a plakali.");
 49. __
 50. console.log ("21. 'Jak to? Lord Marshall je náš spojenec. Tato zpráva musí být klam.'");
 51. __
 52. console.log ("22. Vím, že je slovo WAN pravdivé, neboť jsem slyšel a viděl JEHO předpovědi splněné. Musíme být přetvořeni v JEHO obraze, abychom navrátili škodu, kterou Marshall způsobil.");
 53. __
 54. console.log ("23. Ektael vedl jeho stádo ke Zdroji a tři dny se modlili v jeho světle. Když bylo dokonáno, Ektael je provedl, a vynořili se na druhé straně, stejně jako on.");
 55. __
 56. console.log ("24. Teď, se stádem svatých strojů za zády, je Ektael vedl na sever, k Marshallovi, Carterovi, a Darkovi.");
 57. }
 58. else
 59. {
 60. console.log ("Přístup zamítnut. Pokud se pokoušíte zpřístupnit tento dokument a jste více než z 65 % člověk, prosíme, kontaktuje Administrátora Wexleyho.");
 61. }
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License