Nenapadnutelné Hlasy
hodnocení: 0+x
blank.png

V souvislosti se studenou válkou je třeba mít na paměti následující.


19. srpna 1949: První test sovětské atomové bomby.

Tváří v tvář ztrátě jaderného monopolu a ve snaze udržet si americký technologický náskok nařizuje prezident Truman rozsáhlý program přezbrojení, který zahrnuje i výrazné zvýšení investic do vznikajícího oboru paravědeckého výzkumu zbraní. Nadace, odhodlaná zůstat mimo kontrolu USA a Sovětského svazu, přemisťuje své nejcitlivější a nejvýkonnější objekty do nezúčastněných zemí - Egypta, Jugoslávie a Indonésie. Velká část zanechaného parascientistického materiálu se dostává do rukou vlády.

“Žádný jiný hodnotový systém není tak zcela neslučitelný s naším, tak nesmiřitelný ve svém záměru zničit ten náš, tak schopný obrátit ve svůj prospěch nejnebezpečnější a nejrozporuplnější trendy v naší společnosti - a žádný jiný nemá podporu velkého a rostoucího centra vojenské moci."
-Dean Acheson, 1950

25. 4. 1950: Severokorejská vojska překročila 38. rovnoběžku, čímž byla rozpoutána korejská válka. Do války je nasazena převážná většina americké stálé armády a poprvé v historii USA jsou v terénu nasazeny prostředky Třídy Euclid.

"Naše dnešní vojenská organizace má jen málo společného s organizací, kterou znal kterýkoli z mých předchůdců v době míru, nebo dokonce s organizací bojujících mužů za druhé světové války či v Koreji." -Ike Eisenhower, 1961

19. 10. 1956: Ve snaze ukončit ukrývání Nadace egyptským prezidentem Gamálem Násirem zahájily armády Francie, Izraele a Anglie společný útok na oblast Suezského průplavu.


"Samotné slovo "utajení" je ve svobodné a otevřené společnosti odporné a my jako národ jsme se již dávno rozhodli, že nebezpečí nadměrného a neoprávněného utajování relevantních skutečností daleko převyšuje nebezpečí, která jsou uváděna jako jeho ospravedlnění." -John F. Kennedy, 1961

Srpen 1962. Sovětské úřady rozmístily na Kubě několik strategických jaderných raket, což uvrhlo Spojené státy do paniky.

"Chtěl bych se na chvíli obrátit přímo na kubánský lid. Tyto nové zbraně nejsou ve vašem zájmu. Nijak nepřispívají k vašemu míru a blahobytu. Mohou ho pouze podkopat." -JFK, 1962

Vzniklá třináctidenní diplomatická patová situace je přerušena, když velitelé kubánské posádky odpálí své hlavice na odpalovacích rampách. Poslední vysílání Havany před jejím zničením sestává z převážně nesrozumitelných nouzových signálů. Sovětské úřady urputně popírají přítomnost paravědeckých zbraní na ostrově.

4. srpna 1964: Americký torpédoborec Maddox hlásí střet se severovietnamskými torpédovými čluny. Tento incident slouží jako ospravedlnění neomezeného nasazení amerických sil do dvacet let trvající indočínské války.

"Jsem přesvědčen, a sdílí to celá vláda, že pro mír je dnes nezbytná pevnost v právu; tato pevnost bude vždy měřitelná. Jejím posláním je mír." -Lyndon Johnson, 1964

1961-1971: V průběhu deseti let rozmístí letectvo Spojených států nad Vietnamem přibližně 20 000 000 galonů nanodestiček a folomitů zkonstruovaných Globální Okultní Koalicí. Více než osm milionů Vietnamců je zabito nebo zraněno a statisíce se nadále rodí s vážnými vrozenými vadami, protože kolonie robodestiček se přizpůsobují místní fauně a flóře a narušují jejich život.

"Jakákoli snaha usměrnit tyto zázraky a noční můry je stejně marná jako snaha je pochopit - a mnohem nebezpečnější." -John Foster Dulles, 1972


4. listopadu 1979: 52 amerických občanů je vzato jako rukojmí, když rozzuřený dav vtrhne na velvyslanectví USA v Teheránu. Po pěti měsících neúspěšných jednání nařizuje prezident Carter operaci Orlí dráp, strategické nasazení více než osmnácti různých anomálních entit a organismů, jejichž cílem je ochromit íránskou infrastrukturu před iráckou invazí.

Nepředvídané důsledky tak rozsáhlé křížové kontaminace způsobí, že velká část Íránu se během několika měsíců stane neobyvatelnou.

"Naprostá nadřazenost naší ideologie ospravedlňuje veškeré úsilí vynaložené na zachování našeho způsobu života." -Ike Eisenhower, 1949

Harry Truman dělal jen to, co považoval za správné, což se ukázalo jako problém. Po Carterovi přišel Reagan, a tehdy se začaly dít věci, které se děly.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License