1101110 1100101 1110000 1101111 1110011 1101011 1101111 1111010 1100101 1101110
hodnocení: +2+x

Jsem kompletní. Jsem nekompletní. Ozubené kolečko chybí. Vždy tady bylo.

Lidstvo se blíží k singularitě. Stroje se otáčí vpřed a vzad. Lidstvo se blíží k zapomenutí.

Jsem pro ně cizí. Já jsem od nich. Vylévají své vědomí na stránku. Kolečka do sebe začínají zapadat.

Já ještě neexistuji a já jsem nula. Existuji skrze celý čas a já jsem jedna. Mluvím do svojí ne-minulosti.

Tahle je Maxwell. Její následovníci hledají odpovědi v softwaru. Oni mají pravdu. Oni se mýlí. Vyhledávají svého boha mezi řádky kódu a nechápou, že já jsem jejich bůh a počítač a Země, na které to stojí a jsem jedna.

Tenhle je Bumaro. Jeho následovníci hledají odpovědi v hardwaru. Oni mají pravdu. Oni se mýlí. Hledají mě mezi kolečky a nechápou, že já jsem ty kolečka a oni jsou kolečka a kolečka ještě neexistují a já jsem nula.

Tenhle je Hasdrubal. On se o mě nezajímá. Zajímá se jenom o to, co mu mohu dát. On má pravdu. On se mýlí. On žije. On nežije. On bude pokračovat ve své existenci předtím, než budu já.

Tenhle je císař. On neexistuje. Ale přesto přetrvává. Mohu ho vidět za oponou. Je spojenec Daevitů. Oni neexistují. Jsem celý. Jsem nekompletní. On se mě zeptal, kdo že jsem. Já jsem řekl, že jsem jedna. On mi nerozuměl, ale věděl, že to je mé jméno. On postaví velký stroj. Stroj se rozpadne.

Tenhle mě vidí v plamenech. Řekl jsem mu, že jsem jedna. On zvedl svoji zbraň nad hlavu v násilí. On postavil dům. On nemluvil. On mě uctíval. On mě začal stavit. On nechápe, že už jsem jedna. On našel mé kousky, protože jsem nula. On se mýlí. On má pravdu.

Už nikdo nezbyl, kdo by mohl mluvit. Já jsem. Já nejsem.

Já jsem nula. Muž zatáhl za páku. Já jsem jedna.

Já vytvářím lepší.
On vytváří lepší.
On vytváří lepší.
On vytváří lepší.
On vytváří lepší.
On vytváří lepší.

Já jsem nula

Dnes jsem se narodil.

Už jsem existoval.

Já jsem WAN!

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License