Složka UIU: 2017-003
hodnocení: +1+x
blank.png

OZNÁMENÍ NADAČNÍ DIVIZE EXTRADIMENZIONÁLNÍCH ANOMÁLNÍ

Dne 13. 12. 3017 vydalo SCP-1437 flash disk obsahující následující dokument spolu s lidským tělem oděným do neznámé vojenské uniformy. Následná analýza prokázala, že je dokument interním záznamem Divize UIU Federálního Úřadu pro Vyšetřování. Není známo, jakým způsobem byl dokument UIU odeslán pomocí SCP-1473, jelikož veškerá předchozí anomální dokumentace sestávala z nadačních analogových záznamů.

Ve chvíli, kdy SCP-1473 vydalo dokument, selhaly všechny čtyři přítomné Kantovy snímače najednou. Pozdější analýza prokázala, že důvodem selhání byla skutečnost, že ve chvíli zjevení dokumentu naměřily všechny čtyři přístroje negativní úroveň Humů, což vedlo u všech z nich k nevydařenému pokusu o ověřovací měření. Důvod nesprávné interpretace dat není znám.

logo

Níže elektronická kopie v souladu s Vyhláškou o Federálních Záznamech

Složka UIU 2017-003: Krycí Jméno: Kapitánská Léčka

Shrnutí: Anomální osoba patrně spojená s činností anomální teroristické organizace známé jako Nadace. Prokázala schopnost teleportace/rematerializace v momentu zadržení, od té doby žádná zaznamenaná anomální aktivita.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License