Návrh Uživatele: Tufto

hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-001

Třída Objektu: Keter Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Vzhledem k nedávnému vyšetřování Dr. Roberta Montauka není aktuálně nutné podniknout žádné další kroky k zadržení SCP-001. Objekt je sebezadržující a jakýkoliv zásah ze strany Nadace by mohl nenávratně narušit, či pozměnit povahu jeho zadržení.

Veškerý nadační personál má zakázáno se věnovat novým záležitostem spojeným s SCP-001 s vyjímkou přidružených anomálií, které Nadace již zadržuje.

Popis: SCP-001 je entita obecně známá jako Šarlatový Král. SCP-001 se aktuálně nachází v několika alternativních dimenzích současně a není schopné vstoupit do dimenze primární, ovšem předpokládá se, že se opakovaně pokouší o vstup do této dimenze a to již po dobu několika stovek tisíc 300 let. Fyzický vzhled, spolu s mentálními a konceptuálními charakteristikami SCP-001 jsou Nadaci neznámé, přestože se nadále pokouší o získání vlivu nad mnoha osobami a událostmi v primární dimenzi.

Předpokládá se, že existence SCP-001 představuje neaktivní scénář Třídy-Taškent "Vzájemné Opylování"1. Pokud SCP-001 vstoupí do primární časové linky, dojde k nenápravné změně normálnosti. Zadržení SCP-001 má nejvyšší prioritu je ovšem zbytečné. Jakýkoliv pokus o změnu klasifikace, či třídy objektu SCP-001 bude okamžitě zamítnut Radou O5.

Odkazy na SCP-001 v umění a orální tradici se objevují napříč mnoha lidskými i nelidskými kulturami napříč vesmírem, včetně komunit, které spolu nikdy v minulosti neměly kontakt. Obecné popisy v těchto tradicích hovoří o červeném stvoření ohromné velikosti, často nosící zlatou korunu, nebo jiný kus oděvu, který symbolizuje vladaře. Přestože má SCP-001 mnoho jmen, obecně v nich zůstávají zachovány dva základní prvky. Slovo označující někoho vysoce společensky postaveného a slovo znázorňující červenou barvu. Kultury, které nemají koncept červené barvy, ale používají tento jmenný systém používají barvu konceptuálně podobnou červené.

Většina zaměstnanců, kromě těch přiřazených k práci na SCP-001, o této entitě nikdy neslyšela. Jako součást zadržovacích procedur SCP-2317 jsou zaměstnanci úrovně 42 informováni, že se jedná o SCP-001. Není známo, zda je tato informace pravdivá, ovšem jedná se o hypotézu, jež si získala podporuněkolika členů Rady O5. Multidimenzionální povaha SCP-001 ovšem činí možnost, že SCP-2317 představuje něco víc, než pouhý fragment SCP-001, nepravděpodobnou.

Není známo, kdy bylo SCP-001 objeveno. Roku 1889 došlo ke ztrátě několika archivů ohledně počátků Nadace v události známé jako "vrčící převrat", což znemožňuje úplnou rekonstrukci událostí, ovšem vyšetřování krátce po [DATA VYMAZÁNA]. Existovalo již mnoho skupin s cílem přivést SCP-001 do primární dimenze, ovšem nejnovější z těchto byla skupina "Děti Šarlatového Krále", jež byla zničena během spojené útočné operace Nadace a GOC v lednu roku 2018. Její bývalý vůdce, Dipesh Spivak, je aktuálně zadržen Nadací pod označením PoI-3172.

Aktualizace 1. 6. 2018: SCP-001 bylo nedávno předmětem rozsáhlého vyšetřování vedeného Dr. Robertem Montaukem, vedoucím výzkumu SCP-001, SCP-231 a SCP-2317 a rovněž tvůrcem Procedury 110-Montauk.

Na základě výsledků tohoto vyšetřování bylo SCP-001 reklasifikováno na třídu Safe po rozhodnutí Rady O5. Na žádost bývalé O5-13 si je níže možné přečíst přidružené dokumenty z vyšetřování, aby bylo možné pochopit kontext a další informace jež k tomuto rozhodnutí vedly. Tyto dokumenty byly zpracovány, kategorizovány a zahrnuty bývalou O5-13 s povolením od O5-1 pro dodání kontextu.


Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License