Celek je mnohem víc než jen součet všech jeho jednotlivých částí.
hodnocení: +2+x
blank.png

Tvárný I.

Studený, trpký a kovový zápach překročil práh
Zatímco se světy dálných myšlenek a snů
Vzpínají v koutech mé mysli.

Nejasná vzpomínka na chřípí
Jíž si po probuzení nevybavím
Zápach však neskryji.

Tvárný II.

Propadám životu, či spánku
Vše se halí v mlze
Utíkám, utíkám dlouhými chodbami

Zpěvně ke mně dopeláší
Strašlivé, odporné, nevýslovné věci
Jejich úponky se po mně natahují

Tvárný III.

Běžím ke dveřím
V dlani svazek klíčů
Ačkoliv není cesty ven nebo dovnitř.

Vtahují mě do sebe
Přežiji snad někdy sen
Slet hrůzných nocí a stahujících se zdí?

Přízrak minulosti

Když se zrána pokoj rozjasní
Tehdy spím a bloudím minulostí
Nespojenou s povahou anomálií.

Vzpomínky jsou pískem, který v dlaních neudržím
Přesto se nade mnou jejich stíny tyčí
Dlí v temnotě, abych se mohl probouzet na světle.

vzpomínám si

na můj pokoj, jenž se v noci zdá tak stísněný
utekl jsem tak daleko

je něco, nač jsem zapomněl?

chybí mi, ať jsou kýmkoliv,
Vzpomínají oni na mě?

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License