Muž na Prahu
hodnocení: +2+x
blank.png

KOMU: O5-1
OD: O5-12
PŘEDMĚT: konec
NALÉHAVOST: VYSOKÁ

Snad se to k tobě dostane. Jestli jsi jako já, tak tě dost rozruší dozvědět se věci na BBC a v New York Times ještě před tím, než se o nich dozvíš od Nadace.

Je konec. Jediné co zbývá je říct ti, co vím.

Dvojka je mrtvá. A víme to jen proto, že nám to sama řekla. Je milé, že nám nechala zprávu, asi. Navázal jsem kontakt s Trojkou, Sedmičkou a Třináctkou. Zbytek, kdo ví. Neexistují žádné protokoly pro něco takovýho.
Můžeme jen doufat, že se někam schovali.

MUŽ NA PRAHU

Akt První - Třicet pět let

AKT PRVNÍ

SCÉNA PRVNÍ

09:43 místního času - narušení na plošině v Gíze, Egypt. Egyptské síly mobilizovány v odpovědi na masové shromažďování u Sfingy, na základě inteligence muslimského bratrstva. Masová média přítomna. Masivní únik anomálních jevů.

09:47 místního času - spontánní silná písečná bouře se vyskytla v okruhu přibližně 100 kilometrů od Velké Sfingy. Svědkem jevu je prapor egyptské armády v oblasti. Objevují se čtyři humanoidi. Vypadající jako Semité, jež jsou oblečeni v bílých pláštích a na nohou mají sandály. Několik výstřelů ze strany egyptského praporu naznačují, že entity jsou nehmotné. Dosud neidentifikované entity nereagují na žádné podněty, jež se kolem nich odehrávají.

PROTEUS
Snad nic nezkazím, když řeknu, že se bojím.

MELLITA
Všichni se bojíme, Protee. Na tento den se naše kohorta připravovala celé naše životy.

PROTEUS
Tři z nás budou vybráni. Nepromarnili jsme náš čas? Utěší nás, když nás pošlou ven?

AGUS
Tak se jen podívej na všechny ty věci, co jsme spolu dokázali. Zmapovali jsme neznámý systém hvězd. Napsali jsme píseň, která z nás udělala hrdiny Letního Svolání. Vyměřili jsme stín Ledové Hory. Říkám ti, Protee, jestli mě tam dneška pošlou, nezáleží na tom co tam bude, stálo to za to.

PROTEUS
Snad budu stejně statečný jako ty, až vstoupím do komory.

MONASHIR
Všichni přijímají to, co je jim dáno na prahu.

MELLITA
Mohlo by to být jinak?

AGUS
Mohlo by to být jinak?

10:17 místního času - písečná bouře nabírá na intenzitě, viditelnost minimální, avšak náhle úplně ustupuje. Viditelnost obnovena, humanoidní postavy nepřítomny. Velká Sfinga byla nahrazena počítačovou projekcí modré barvy, zdroj projekce nenalezen. Několik fotografií a videozáznamů bylo nahráno do oběhu. Výzkum existenční hrozby stability reality probíhá.

AKT PRVNÍ

SCÉNA DRUHÁ

11:43 místního času - uprostřed dne se stmívá přímo na náměstí Cairo, Egypt. Bylo vyvráceno zatmění Slunce, překrytí mraky, či jakákoliv jiná příčina tohoto stavu. Na nebi se objevuje 9 měsíců. Nepokoje vypukají na celém území téměř okamžitě a zprávy propagující konec světa jsou vysílány přes PA systémy na několika mešitách. Projekce zobrazující čtyři humanoidní entity, jež se vyskytly u Sfingy, je vysílána z neznámého zdroje na bok budovy Mogamma, čímž je viditelná pro celé náměstí. Aktivita ustupuje, jak zvuky začínají doplňovat projekci.

MUŽ
Tato čtveřice, narozená v tento den, před 35 lety, jste připraveni vejít?

MELLITA, AGUS, MONASHIR
Jsme.

PROTEUS
Jsme.

Muž
Vidíte, jak to bylo zamýšleno, dokonce i ti, jež byli vhozeni do vyhnanství, mohou spatřit náš nádherný svět a jak ti, jež zůstávají, sdílejí stín smrti s těmi, jež musí odejít už teď?

MELLITA, AGUS, MONASHIR
Vidíme.

PROTEUS
Vidíme.

MUŽ
Pohleďte tedy, pohleďte ven, na tento svět. V tento den, toto je ten Práh. Zde bylo stvořeno lidstvo. Právě zde je spása hrstky, tak dokonalá ve své dokonalosti, vystrašená svou krásou, zasloužená osudem mnoha. Oni jsou ti, jež učiní nejvyšší oběť, a především jsou ti, jež si zaslouží naši lásku a čest. Rozhodli jste se překonat Práh ze své vlastní vůle?

MELLITA, AGUS, MONASHIR
Ano.

PROTEUS
Ano.

MUŽ
Mellito, Vánice Stinných Vrcholů, vykroč vpřed.

MELLITA
Jsem připravena..

MUŽ
Budeš přebývat na Planetě Očí.

MELLITA
Já…Já přijímám svou povinnost.

MUŽ
Agus Skysail, Třetí Obyvateli Stráže Útesů, budeš přebývat na Planetě Kůže.

AGUS
Přijímám svou povinnost.
(AGUS slabě klopýtne, téměř omdlí)

MUŽ
Monashir Violetlight, Dámo Věže.

MONASHIR
Jsem připravena.

MUŽ
Ty zůstaneš zde. Pamatuj si lásku tvých oddělených bratrů a sester, pro teď a navždy.

MONASHIR
Budu.
(MONASHIR začíná plakat)

MUŽ
Protee, Válečníku Cestovateli.

PROTEUS
Jsem připraven.
(PROTEUS se zachvěje)

MUŽ
Budeš vyslán na Planetu Rukou.

12:32 místního času - po ukončení komunikace vypsané výše, se na Tahirské náměstí navrací sluneční světlo. Okolo 10 000 lidí se shromáždilo na náměstí, několik tisíců z nich, samovolně přišlo o zrak a několik stovek bylo samovolně staženo z kůže, bez viditelného zdroje tohoto aktu. Zbytek přítomných civilistů ztrácí ruce důsledkem anomálních akcí mají však plně uzdravené pahýly. Regionální zpravodajské sítě, zejména Al Jazeera, začínají uveřejňovat aktuální zprávy, a to navzdory pokusům o zastavení šíření informací.

Všechny národy zmobilizovali vojenské síly a pár z nich využilo nastalého zmatku k vyřešení nedořešených sporů s ostatními zeměmi. Jediná smysluplná věc, kterou udělali. Proti čemu si myslí, že se mobilizují? Stejně jenom chtějí vypadat, že aspoň něco dělají.
Kostely, mešity, synagogy, atd. jsou přeplněny. Abrahámisté jsou přesvědčeni, že rozsudek je v jejich rukou. Všichni ostatní tak nějak jen postupně přicházejí na to, že jsme všichni v prdeli. Přicházejí první zprávy o sebevraždách. Není jich ale tolik, kolik jsme očekávali. Lidi mají možnosti. 001 se ujistila, aby si toho byli vědomi.

Akt Druhý - Cestovatel se připravuje

AKT DRUHÝ

SCÉNA PRVNÍ

15:21 místního času - z Pekingu přicházejí zprávy o nabalzamované mrtvole Mao Zetunga, která vlastní vůlí vyšel z mauzolea přímo na Tianamenské náměstí. O několik minut později se na státní zpravodajské televizi Xinhua objecuje vizuální potvrzení této skutečnosti. Anomální projekce humanoidní entity, podobná "Proteovi" z oblasti Cairo, se zjevuje uprostřed náměstí, vedle mrtvoly Mao Zetunga, která vypadá, že převzala roli Muže.

MUŽ
Nemá smysl setrvávat. Všichni máme své přidělené místo.

PROTEUS
Ale prostě to nemá žádný smysl! Náš svět je obrovský, naše využívání jeho surovin je efektivní a rozumné. Nikdo z nás určitě nemusí žít ve vyhnanství.

MUŽ
Problémy budoucnosti se stávají problémy zítřka pro rasu, která nikdy neskončí.

PROTEUS
Musí být způsob, jak to zvládnout. Kdyby všichni muži a všechny ženy žili dost dlouho na to, aby se o to starali, neměli bychom důvod rodit nové lidi. Jaký je smysl stvoření nového života, když je to utrpení?

MUŽ
Tuto povinnost jsem zastával hodně dlouho, příteli. Nekladeš nové otázky. Ani mé odpovědi nebudou nové. Náš druh se dostal na vzestup, když jsme pochopili samou podstatu nás. Vždycky musíme být připraveni vytvořit nový život. Naše mysli, jemně propojené skrze vzduch a sny, temné a destruktivní, když je od nás převzat akt stvoření.

PROTEUS
Jaké utrpení? Jaká krutost žije na našich 9 měsících?

MUŽ
Utrpení? Ano, je tu utrpení, musí tu být. A my o něm musíme vědět, o tom jak chutná, postavit na jeho základech své domy. Jako život živí život, tak lidské jednání potřebuje nutnou dávku utrpení. Spojuje nás. Vědomí, že existují lidé, kteří nemůžou mít to, co máme my, nás hodně ovlivňuje. Je to základní kámen našich duší. To je něco, co jsme objevili už v dávných dobách. Je to věčné. A byl to ten objev, který nám otevřel Nebeské brány.

MUŽ
Ale krutost? Noe. Neděláme to, abychom někomu ublížili. Děláme to pro ty, kteří zůstávají v nádherné společnosti, kterou jsme stvořili. Dali jsme pravdu a krásu bez konce vyvoleným. I kdyby jen jeden člověk poznal nekonečné dobro, netálo by to za nekonečné utrpení lidstva?

PROTEUS
Ale proč tu cenu musím zaplatit zrovna já?

MUŽ
Příteli. Pojď se mnou. Doprovodím tě.

15:59 místního času - po ukončení anomální činnosti v davu na Náměstí Nebeského klidu vypukly nepokoje, roztrhal mrtvolu Mao Zetunga a vzdoroval přítomným jednotkám pořádkové policie. Vedoucí představitelé hlavních světových vlád začali vydávat požadavky na klid mezi jejich obyvateli. Vědci se snaží vysvětlit události v Káhiře a Pekingu. Tisíce lidí zemřelo při občanských nepokojích v po celém světě.

AKT DRUHÝ

SCÉNA DRUHÁ

16:10 místního času - přehrada Tři soutěsky v čínské provincii Chu-pej spontánně mizí. Obrovský objem vody zadržovaný přehradou se nejdříve nepohybuje. Během několika minut se na místě objevují helikoptéry zdejších záchranných jednotek. Humanoidní projekce se objevují na samotném okraji vodní stěny.

PROTEUS
Co je to za místo?

MUŽ
Vidíš naši planetu na nebi, tu krásnou modrou kouli? Jsi na planetě Rukou, příteli.

PROTEUS
Nerozumím tomu. Vypadá to, jako kdyby zde hořelo. Z budov je jen suť.

MUŽ
Byly doby, kdy jsme vykázali téměř všechny, jejichž povinnost měla teprve přijít. Vybudovali si vlastní společnosti, krásné společnosti. Kupředu je hnala víra v něco, co nemohli mít, jejich ubohá naděje se proměnila v jakousi pomstu na jejich dětech v této konstelaci. Postavili skvělé stavby, obrovské lodě, příšerné zbraně. Povstání se udála už v dávných dobách. Poslední konflikt, kterému kdy bude naše lidstvo muset čelit. Ujistit se, aby se to už nikdy nestalo. Zastavit zvrácené naděje svádějící k pošetilému ničení.

PROTEUS
Odstraněním našich rukou.

MUŽ
Odstraněním vašich rukou. Myšlení planety těch bez rukou je to správné, pro nás všechny.

PROTEUS
Kde jsou všichni?

MUŽ
Pojď.

16:32 místního času - voda z řeky Yangtzepůvodně držená přehradou Tři soutěsky v čínské provincii Chu-pej je uvolněna, čímž vznikají masivní povodně, které ničí domovy a majetek a tisíce mrtvých v oblastech směru řeky. Dále tato událost vyvolává nestabilitu v Čínské lidové republice a vládnoucí komunistická strana v je během několika hodin svržena v lidovém povstání.

Všechno se rozpadá, Jedničko. Všechno na čem jsme pracovali. Rozdrceno během hodin. A jediná věc, co je drží dohromady, co to udržuje, aby to nebylo horší, než to je, je jeden nápad.
Jít domů. Do čehokoliv, co tak půjde nazvat.

Akt Třetí - Lidem Země

AKT TŘETÍ

SCÉNA PRVNÍ

23:01 místního času - všechny výrazné budovy v rámci oblasti Capitol Mall, Washington D.C., mění barvu z bílé na červenou. Z Washingtonského monumentu vyzařuje jasný červený kužel světla, který je viditelný stovky mil daleko. Projekce několika humanoidních postav, shodná s těmi z předešlých případů, vysoká 10 metrů, se objevuje přímo nad odrazovým bazénem monumentu.

PROTEUS
Cestovali jsme mnoho mil.

MUŽ
Planeta Rukou je obrovská. Ale podívejte. Máme další.

BEZRUKÁ ŽENA
Více lidí? Musím být blízko požehnanému konci.

PROTEUS
Kdo jsi?

BEZRUKÁ ŽENA
Již nemám jméno. Takové věci tu už nepotřebujeme.

PROTEUS
Pamatuješ si svůj domov?

BEZRUKÁ ŽENA
Tohle je můj domov.

PROTEUS
Myslím místo, ze kterého jsi sem přišla.

BEZRUKÁ ŽENA
Pamatuji si časy, kdy jsem nehladověla. Ale to bylo již dávno. Je těžké si vzpomenout.

PROTEUS
Jdou ti vidět žebra. Chtěla bys, abych ti našel něco k jídlu?

BEZRUKÁ ŽENA
Nic nenajdeš. Jsi na místě popela a soli. Hlad je požehnání. Mé myšlení je čiré, mé já tak jasné a čisté. Mluví tu ke mně Bůh. Říká mi, abych pozvedla své pahýly k modré obloze, a tak i činím. A modlím se, jsem naplněna věděním, že jsem tu z nějakého důvodu, jsem zalita štěstím.

PROTEUS
Toto místo tě činí šťastnou?

BEZRUKÁ ŽENA
Poslední dar těla, než se rozpadne je božské zjevení. Žiji v pravdě, žiji beze strachu, bez pochyb. Přebývám v duchu, který to tu stvořil. Je to místo extáze.
(BEZRUKÁ ŽENA omdlévá)

MUŽ
A nyní je její čas na tomto místě u konce. Žádná muka falešné naděje, žádná voda ani jídlo, které by prodlužovali její utrpení déle, ne by bylo třeba. Je to jen malá oběť, v porovnání se spásou, kterou přináší.

PROTEUS
Jak dlouho tu byla?

MUŽ
14 dní..

PROTEUS
Nevypadala, že by trpěla.

MUŽ
Radost z mučednictví zastíní veškeré utrpení. To je tajemství známé jen těm z jiných planet, dar těm, jež učiní takovou oběť. Ne. Je vskutku výjimečná.

PROTEUS
Jsem připraven.

23:33 místního času - davy přibližně o 50 000 lidech se srocují kolem Washingtonského monumentu, aby pozorovali anomální událost. Ochranné složky nejsou na místě přítomny, protože byly povolány, aby potlačily nepokoje na jiném místě v regionu Capitol.

AKT TŘETÍ

SCÉNA DRUHÁ

23:40 místního času - velké dveře uprostřed Washingtonského monumentu. Uvnitř není vidět nic jiného, než slabé zelené světlo. Holografické projekce pokračují.

MUŽ
Natáhni ruce, Otče Lidstva.
(MUŽ zvedá ceremoniální čepel v jedné ruce a pochodeň v druhé.)

PROTEUS
Jsem připraven.
(PROTEUS natahuje své ruce před MUŽE)

MUŽ
Přijímáš dar oběti pro ty, jež zůstanou na světle až do konce věků?
(MUŽ PROTEOVI řeže levé zápěstí)

PROTEUS
Přijímám.
(PROTEUS začíná krvácet)

MUŽ
Nabízíš své utrpení pro dobro celku, tvé vyhnanství za dobro kolektivní duše lidstva?
(MUŽ PROTEOVI chytá levé zápěstí a láme kost a šlachy, nakonec odřezává zbytek tkáně.)

PROTEUS
Nabízím
(PROTEUSOVI z ruky proudí krev)

MUŽ
Zříkáš se nestabilní reality vesmíru mimo tento systém? Zavazuješ se k zachování zdravého rozumu v tomto systému planet?
(MUŽ spaluje PROTEŮV levý pahýl pochodní, čímž ránu zaceluje)

PROTEUS
Zavazuji.
(PROTEUS křičí)

MUŽ
Levou rukou přijímáš svou povinnost nám. Pravou, svou povinnost sobě.
(MUŽ čistě odřezává PROTEOVO pravé zápěstí, jediným pohybem.)

PROTEUS
Děkuji ti.
(PROTEUS prudce krvácí)

MUŽ
My, ti žijící, udržíme společnost v perfektní harmonii, perfektní spravedlnosti, perfektní kráse. My, ti žijící, udržíme naši lidskost čistou, budeme žít za ten nejvyšší účel, jenž jde. My, ti žijící, přeneseme tvé utrpení v ten nejčistší druh účelu, jež si lze představit.
(MUŽ spaluje pochodní PROTEOVO druhý pahýl, čímž zastavuje krvácení)

PROTEUS
Jsem poctěn za hranice možného.
(PROTEUS křičí)

MUŽ
V této svaté smlouvě, budeme znát nezměrnou lásku bez konce. Jdi, Otče. Dokonči svou cestu.

PROTEUS
Přijímám svou povinnost.

23:59 místního času - projekce humanoidní postavy zobrazující Protea vstupuje do dveří Washingotonova monumentu. Ostatní projekce mizí po jejich vstupu. Dveře se začínají pomalu zavírat. Několik pozorovatelů z nejbližších řad běží ke dveřím, následována stále se zvyšujícím počtem pozorovatelů, než se dveře stihnou zavřít. Žádný z lidí, kteří vstoupili do monumentu nebyl zkontaktován ani spatřen od jejich vstupu.

Třináctka se mě zeptala, jestli to, co jsme se snažili zachovat, bylo vůbec přirozené. Jak stupidní otázka. Co záleží na tom, jestli svět, který jsme nechali stvořit, byl nepřirozený? Byl lepší než to, co nás čeká.

Ta věc ve Washingotnu dala lidem hodně nápadů. Lidi dokázali vyvolat několik dalších takových bran na jiných místech. Utíkají do nich. Je těžké je za to vinit. Ztratili jsme možnost cokoliv kontrolovat. Už je rozhodnuto. Svět už ví, že věda je jen iluze a jistota je jen krutý vtip. Proč to teda nezkusit? Radši rozhodčí, než mrtvola. Nebo hůř.

Já? Ne. Já to neudělám Neukončím svůj život jako další ze stáda.

Bylo mi ctí sloužit, Jedničko.

-Dvanáct

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License