Poslední Nejlepší Naděje
hodnocení: +3+x
blank.png

D-3672 si úzkostně povzdechl, když seděl sám na lavici v přípravném prostoru. Po dobu posledních dvou hodin se na něm vystřídal půl tucet inženýrů, kteří prováděli konečná nastavení přiléhavého obleku, který měl na sobě. Zbýval už jen respirátor a ochranné brýle, aby byl tímto zařízením překryt od hlavy k patě. Uprostřed toho obleku, zbraně, která pokrývala jeho pravou paži, masivní kyslíkové nádrže a baterie na jeho zádech se cítil, jakoby vážil tunu. Tak či onak, velmi brzy bude po všem.

Po zdánlivě nekonečném čekání se dveře otevřeli a dovnitř vstoupil Dr. Andrews. "Dobre ráno, D-3672," řekl. "Vašemu cíli byla aplikována sedativa, na něž se doposud neadaptoval, takže by mělo být zhruba hodinu bezvládné. Věřím, že vám bylo plně vysvětleno, co se od vás dnes očekává."

"Ano," odpověděl D-3672. Celé týdny mu vysvětlovali, jak oblek ovládat, jak plavat, jak aktivovat svoji zbraň. Pouštěli mu videozáznamy stvoření, na něž ji měl použít, a do omrzení jej poučovali ohledně jeho chování a slabin.

"Velmi dobře. Jsem si jistý, že chápete, že váš oblek je produktem letitého výzkumu a byl speciálně modifikován pro vaše tělo. Je vzduchotěsný, přilnavý, odolný proti proříznutí či protržení a nebude nijak ovlivněn kyselinou v nádrži."

"Já vím, doktore."

"Jen jsem vám chtěl připomenout důležitost vaší mise. Máme na to jen jeden pokus. Za ta léta jsme zkusili vše, co by mohlo neutralizovat tuto hrozbu, včetně věcí, které nám Etická Komise nechtěla povolit. Vy, jak tu dnes stojíte, jste naší poslední, nejlepší nadějí.

"Potom doufám, že si pamatujete na naši dohodu, doktore."

"Samozřejmě. Pokud se odtamtud vrátíte živý a cíl bude shledán mrtvým, jste volný muž. A surf'n'turf na mě…"

Dr. Andrews provedl D-3672 chodbou, kolem ozbrojené hlídky až do místnosti s velkou, hlubokou nádrží plnou kyseliny zapuštěnou do podlahy. D-3672 skrz kyselinu jasně viděl svůj cíl - obrovského ještěra, samá kost a shnilé maso, jeho povrch pokrytý bublinami, které vytvářela kyselina prožírající se jeho odhalenou tkání, která se téměř stejnou rychlostí opět regenerovala. Inženýr provedl poslední kalibraci, vložil do obleku dýchací trubici a zaklapnul hledí, čímž jej nadobro utěsnil. D-3672 shlédl, zhluboka se nadechl a potopil se.

D-3672 plaval kyselinou, jakoby to byl vzduch, a během vteřin se vznášel vedle hnijícího giganta. Tohle by mělo být snadné, pomyslel si, zatímco jeho levá ruka se natahovala po kontrolním zařízení zbraně na zápěstí té pravé. Optimismus D-3672 se však rozptýlil jako obláček kouře, když se víčka bestie znenadání prudce otevřela a vyvalily se dvě velké, zírající bulvy.

"Co má tohle kurva být?" D-3672 slyšel otázku toho stvoření čistě a jasně. Zběsile zadal aktivační kód pro spuštění zbraně. Červená a zelená světélka na jeho paži se rozsvěcěla, cítíl, jak se obvody naplňují energií, a během sekund byl Anti-Žraločí Kinetickou Sílu Doručující Systém Třídy 17 aktivní. D-3672 sevřel svou pravici v pěst, napřáhl ruku a vší silou, kterou dokázal shromáždit a zbraň doručit, praštil netvora do ksichtu, čímž jej odhodil zpět a roztříštil část jeho lebky.

Kyselina v nádrži se zbarvila nestvůřinou krví a D-3672 si s úlevou oddechl. Jeho úleva netrvala dlouho, když stvoření otočilo svou napůl rozdrcenou hlavu zpět směrem k němu a zahledělo se na něj svým jediným okem. "Ubohé," řeklo to. D-3672 nestihl ani znovu aktivovat AŽKSDS-17, než se po něm vrhlo.

—-

Dr. Andrews stál na kraji nádrže se svěšenou hlavou a zklamaným výrazem, zatímco se pozůstatky D-3672, jeho obleku a zbraně líně vznášely na hladině nyní narůžovělé kyselinové nádrže. Pomocný výzkumník se k němu přiblížil, aby mu předal těžký satelitní telefon. "Dr. Andrewsi?" oslovil jej. "Mám na telefonu O5-3. Přeje si být informován o detailech pokusu o terminaci."

"Děkuji, Davide" Řekl Dr. Andrews a přijal od podřízeného telefon. "Vyplníte prosím žádost o dalšího zaměstnance třídy D, prosím?"

David přikývnul a pomalu se blížil ke dveřím, očividně bez nejmenšího chuti do papírování, které ho čekalo. Zařízení poslední dobou vyžadovalo alarmující počet zaměstnanců třídy D, a tento incident personální oddělení jistě nijak nepotěší. David se zastavil u dveří a zaposlouchal se do hovoru Dr. Andrewse.

"Tady je Dr. Andrews. Ano. Ano. Ne, pane. Ano, zařízení fungovalo dle plánu, Ne, je mrtvý. Stále naživu. Ano, je při vědomí. Omlouvám se, že to tak musím říct, pane, ale zdá se, že SCP-682 nemůže být zničeno žádnými prostředky dostupnými Centru Mlácení Žraloků."

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License