Maso, které je sexy
hodnocení: +3+x
blank.png

Má láska je ztělěsněním přiřozené krásy, krásy masy plísně převalující se pod stromy, proměnlivé krásy věcí beztvarých, neforemných, čistých a dokonalých.

Jsa v rouše Adamově se k ní pomalu přiblížím, nahý se kochám její tichou, majestátní všudypřítomností. Kůže, vlnící se a kroutící přes beztvaré svalstvo. Kosti částečně rozemleté na prach. Póry bez ustání vylévající krev, hnis a sliz, skrápějíce můj v nebe vyvrácený obličej.

Vášnivě se k ní přivinu a cítím, jak mě její nekroticky pulzující paže s láskyplnou vřelostí obtáčejí, objímají mne, mazlí se, líbají mě. Končetiny s příliš mnoha prsty kloužou po mých nahých stehnech, tlačí se mi mezi nohy, pokrývají mou pokožku vlhkým hlenem a naplňují mé nozdry nasládlým pachem rozkladu a hniloby.

Má milenka je laskavá milenka, a dráždí mě výrůstkem pokrytým morovými boláky a tisícem mrtvolně vodnatých očí, které pukají jako hrozny pod nohama opálené dívky na pláži zalité horkým toskánským sluncem. Trpělivě vyčkává, dokud má pokožka nenasákne její vlhkostí, dokud každý můj nerv nehoří tohou a každá synapse nevříská očekáváním; jen tehdy mi věnuje slitovný dar penetrace. Cítím v sobě horký pohyb jejího keratinem pokrytého výrůstku, jenž mě plní k prasknutí a vysílá elektrické impulzy do mé páteře, dokud se má záda docela nezkroutí a já blaženě nevydechnu, jen abych seznal, že jsou má ústa plná cizí tkáně. Z mých úst se dále vtlačí do jícnu, dokud se mi před očima nezatmí a mé srdce div nepraskne, a povolí jen momenty předtím, než se mě ujmou mdloby.

Obalený druhou dělohou tvořenou masem, penetrovaný a laskaný a zneuctěný z každého možného úhlu, se blaženě svíjím a vzdychám, bezmocný v milujícím náručí mé milenky. Přivede mě až na vrchol, přiměje mě křičet, zlomí mou mysl. Mé srdce bije o závod, má pokožka a spánky hoří, a když její stisk konečně povolí, je poslední pocit, jehož jsem si vědom, než mě opustí vědomí, její láskyplné ochranitelské objetí, když mě k sobě přivíjí masitými pažemi a ukolébává mě pachem krve a formaldehydu.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License