Nejstudenější Válka

Nadace nezná jinou ideologii než zadržování. Zbytek světa, naopak…

Parallel%20image%20SCP.jpg

Příběhy

 • Incident z Woodvale"Radioaktivní pustina, které se tolik bojí, bude Elysejským polem ve srovnání s tím, co rozpoutají Spojené státy."
 • Nenapadnutelné Hlasy"V souvislosti se studenou válkou je třeba mít na paměti následující."
 • Matrjoška"Muž, usměvavý a strašlivý, jeho ruce se natahují, aby z ní vyškrtly život, každý z jejích životů přichází na stejné místo. Ale není to smrt, po čem touží.."
 • Cleon"Jestli je to umění, pak jsem Hottentot!"
 • Chybný Název"U údajně apolitické organizace je tato zaujatost průhledná."
 • Mauerzeit I"Nejpodivnější věc, která se kdy stala."
 • Ve Stínu Vysoké Zdi"20-30 vědělo, že ho nikdy nemůžeme sledovat přes Zeď. Museli jsme se ho pokusit sbalit tam a tam.."
 • Srdce TemnotyMnozí z nich, včetně Smitha, byli připraveni bojovat až do konce…

SCP Objekty

 • SCP-2350je zbraňový memetický prostředek přenášený zvukem, který se projevuje jako představa hejna komárů.
 • SCP-2498"Velmi pozorně poslouchejte. V nejlepším případě jsem již dvakrát mrtvý."
 • SCP-2664"Jakmile jsme si byli jisti svou metodikou, začali jsme hledat děti, které jsou poddajnější a snáze se dají vycvičit."
 • SCP-6672"Pojď se mnou k Hvězdě za Kompasem a pomoz mi změnit věci. Staň se jedním z nás a zbav se lidskosti."

GoI Formáty

 • Soubor No.HKC454/1"S přílivem vietnamských lidí na lodích je proto třeba okamžitě řešit tři výše uvedené situace, které mají přímý vliv na hongkongské nápravné služby, veřejnou bezpečnost a doktrínu o závojích."

Vesmír

Úvod do kánonu

Ahoj! Vítejte v Nejstudenější válce, bouřlivé krajině plné úskoků a násilí na pozadí střetu ideologií a posledních žárů romantismu. Přes čtyřicet let a sedm kontinentů bojuje Nadace o to, aby anomálie nepřivedly lidstvo ještě blíže ke zkáze z rukou příliš horlivých ideologů.

Než se do příběhu pustíte, přečtěte si, co bylo dosud napsáno, abyste se zorientovali ve vesmíru. Pak si ujasněte, jak má vaše dílo zapadat do zbytku sbírky. Je tu spousta prostoru - studená válka trvala čtyřicet let a v různé míře se týkala téměř všech zemí, takže nemějte pocit, že musíte silně odkazovat na existující postavy nebo události, jen abyste byli konzistentní.

Příběhy tohoto kánonu pokrývají celou délku od roku 1945 do roku 1989 a mnohé je ponecháno na vašem uvážení, i když vás žádáme, abyste nové události na časovou osu přidávali tužkou - mějte na paměti, že jiní autoři mohou chtít použít stejné země a postavy ve svých vlastních příbězích.

V takovém období velké špionáže si zúčastněné vlády vytvořily rozsáhlou kulturu utajování a zastírání. Pravá ruka nebude vždy vědět, co dělá levá, takže si nedělejte starosti se zdvojováním rolí například mezi africkou a asijskou větví Nadace a podobně. Jak již bylo řečeno, Studená válka je propojený svět, takže propojování je velmi žádoucí!

Náš kánon v sobě skrývá obrovský potenciál pro růst a opakování - SCP, který Rusové ukořistili v roce 1962, může být v roce 1986 vypuštěn jako nová mocná zbraň. Při psaní zvažte, jaká semínka zaséváte, pro sebe i pro ostatní. Tento kánon je o kompromitování zásad, o rozporu mezi politikou a realitou a o síle technologie, která může přemoci záměry svých držitelů. Co by Amerika udělala se zdroji Nadace, kdyby to znamenalo zastavení komunismu v Asii? Jak by se Nadace rozhodla, co zachránit a co přenechat velmocím? Jak moc se to všechno může zvrtnout?

Hodně štěstí a příjemný pobyt v Nejstudenější válce!


Psaní pro Nejstudenější válku

Prostředí

Sotva vychladne popel Berlína, válečná Aliance se otřese v základech. Poté, co si na Postupimské konferenci hrubými výhrůžkami znepřátelil Stalina, může nezkušený prezident Truman jen sledovat, jak se boje nejrůznějšího rozsahu a dimenze šíří od afghánských hor až po peruánskou džungli. V Africe, Asii a na Balkáně vyplouvají na povrch dávné ambice a ceněná zášť - nemluvě o hádce mezi komunisty a kapitalisty. Miliony lidí jsou v zajetí střetu ideologií nebo manipulují válčícími mocnostmi pro své vlastní cíle.

Druhá světová válka přetáhla neochotný svět přes Rubikon. Nacistická věda možná vedla v přeměně nadpřirozena ve zbraň, ale jejich příkladu se chopila řada dalších. Vedoucí představitelé USA a SSSR si uvědomili, že rozhodující roli má hrát to, co Nadace nazývá anomálie a co svět zná jako paravědu. Ačkoli je kočka v nejlepším případě napůl venku z pytle, není cesty zpět.

Ve snaze přečkat povodeň a vyhnout se těm, kdo by chtěli Nadaci uloupit pro příští velkou zbraň, přemístila Nadace dočasně nejcitlivější a nejničivější ze svých aktiv do nezařazených zemí světa - Egypta, Indie a Indonésie, ale zůstalo toho dost na to, aby se velmoci vydaly na velmi nebezpečnou cestu.

Hráči

Nadace

Protokol Veil neselhal. Ačkoli se "paravěda" poměrně rozšířila, běžný člověk nepovažuje takové inovace za nic víc než za zvlášť pokročilou vědu, jejíž detaily jsou silně cenzurovány. Nadace je zcela neznámá všem kromě nejvyššího vedení velmocí, ačkoli spolupracuje s mnoha vládami prostřednictvím krycích společností a infiltrovaných agentů. Základní poslání Nadace jako takové se nezměnilo, ačkoli ochota Ruska a Ameriky vypustit anomálie jí dodala značnou naléhavost. Jejich úkolem je zabezpečit, zadržet a chránit; chránit své artefakty před světem a svět před jejich artefakty.

Nadace, zbavená mnoha svých extravagantnějších zdrojů, ale stále disponující sítí agentů a vědců, která nemá konkurenci, se snaží poštvat proti sobě různé hlavní i vedlejší mocnosti studené války pomocí síly a lsti, bude-li třeba - čehokoli, co zabrání uvolněným objektům SCP v další potenciálně apokalyptické eskalaci.

Východ

Stalinova paranoia ho přiměla obávat se všech cizinců a jeho megalomanie ho přesvědčila, že odpovědí na jeho obavy je obrovská říše satelitních států obklopujících Rusko. Ovládán mnoha ohromnými nenávistmi k různým nepřátelům, v letech 1945 až 1953 prostřednictvím nejrůznějších zástupných subjektů okusoval hranice SSSR.

Po Stalinovi přišel Chruščov a řada starších stranických mocipánů. Všichni z nich vidí v paravědě jednak prostředek, jak přetrumfnout svého západního úhlavního nepřítele, a jednak prostředek, jak obnovit hluboké rány z občanské a druhé světové války, z nichž ani jedna se nikdy pořádně nezahojila.

SSSR věčně dohání svého bohatšího a lépe vyzbrojeného nepřítele, ale Západ si nikdy neuvědomí, jak křehká sovětská fasáda ve skutečnosti je. Snad poklady opuštěné Nadací v rukou komunistického průmyslu dokážou srovnat krok a proměnit propagandu v realitu. Dohled nad sovětskými paravědeckými snahami zajišťují z velké části bezohlední agenti GRU Divize "P".

Ostatní komunistické státy, jako je Čína a Vietnam, považují SCP za vyjednávací žetony a trumfy pro nejrůznější projekty. Jak by paravědecká pomoc ovlivnila ofenzívu Tet? Rozešly by se cesty Kremlu a Číny, kdyby anomální zdroje mohly "přesvědčit" sovětské vůdce, aby přijali čínskou perspektivu?

Západ

Jeden dokument, zpráva Rady národní bezpečnosti zveřejněná v roce 1949, určil strategii studené války mezi USA a Evropou na příštích dvacet let. NSC-68 velmi přímočaře konstatovala, že Sověti se snaží ovládnout svět, nikdy se o to nepřestanou pokoušet a nemohou se o svět dělit s jakoukoli svobodou. Parazitologie znamenala pro první studené válečníky další H-bombu - další prostředek, jak zůstat o krok napřed před rudou hrozbou.

Američtí parascientisté a anomální entity ("zvláštní talenty") v jejich péči, poprvé organizovaní v roce 1930, jsou sdruženi do 388. samostatné speciální roty, armádní jednotky neurčité velikosti rozdělené do různých oddílů a rozmístěné po celém světě za účelem plnění různých neznámých úkolů. První na seznamu: vypátrat a vynést na světlo tajemnou Nadaci a její hordu parazitického materiálu.

V Evropě koloniální mocnosti pevně lpí na svých zahraničních majetcích. Možná právě anomálie je klíčem k udržení chřadnoucích říší Anglie, Francie a Belgie. Zoufalí národní vůdci, kteří lpí na minulé slávě, možná rozpoutají víc, než si přáli…

Nezařazení

Hnutí nezúčastněných zemí, které se skládá z řady zemí, ale především z Egypta a Indie, se dívá na rozpoutávající se studenou válku a nechce se jí účastnit. Charismatické osobnosti jako Džaváharlál Néhrú a Gamál Abdel Násir shromažďují svůj lid kolem myšlenky třetí cesty bez závislosti na válčících velmocích.

Je však těžké modernizovat zemi, aniž byste se obrátili na USA nebo SSSR - takže když organizace s názvy jako Superior Construction Planning a Sunni Cotton Production nabídnou, že zaplatí účty výměnou za rozsáhlé pozemky ve vnitrozemí, nikdo nemá náladu se příliš ptát.

Zájmové skupiny

Někteří naši spolucestující jsou studenou válkou postiženi více než jiní; Knihovnu výsledky komunistického experimentu nijak zvlášť nezajímají, zatímco AWCY? nachází novou renesanci v kontrakulturní enklávě Západního Berlína. Navíc otřesy se šíří delší dobu - Církev zlomeného Boha v Kanadě může být zcela nedotčena zničením církevní sekty působící v Nigérii. Je na vás, abyste zjistili, jak si každá z nich razí svou vlastní cestu věkem.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License