Mobilní Úderné Jednotky
scorpionmtf.png

Ilustrace - Scorpion141

MOBILNÍ ÚDERNÉ JEDNOTKY


Mobilní Úderné Jednotky (MTF) jsou elitní jednotky složené z pracovníků z celé Nadace a jsou mobilizovány k řešení konkrétních hrozeb nebo situací, které občas překračují provozní kapacitu nebo odborné znalosti terénního personálu a — jak jejich jméno naznačuje — mohou být přemisťovány mezi zařízeními nebo lokacemi dle potřeby. Členové Mobilní Úderné Jednotky představují ty "nejlepší z nejlepších" z Nadace.

Mobilní Úderné Jednotky se značně liší ve velikosti, složení a účelu. Praporově-silná bojově-orientovaná úderná jednotka trénovaná k řešení vysoce agresivních anomálních entit se může skládat ze stovek jednotek a podpůrného personálu, vozidel či vybavení a může být nasazena v celku, nebo po částech k řešení hrozeb napříč celým světem. Nicméně MTF mohou být i malé, specializované v pátrání a získávání informací. Pokud tyto MTF dokáží splnit svůj cíl, mohou mít i méně než tucet členů.

Úderné jednotky často fungují jako nouzové jednotky, lokální či federální "vymahači práva" nebo vojenský personál v oblasti svého nasazení. Velitelé Mobilních Úderných Jednotek mohou zažádat o asistenci lokálních polních jednotek nebo personálu umístěného v blízkých zařízeních Nadace pro dokončení své mise.


ORGANIZACE

Každá jednotka je speciálně konstruovaná způsobem, který nejlépe vyhovuje jejich cíli. Jednotky zaměřené na boj využívají armádní hierarchii a menší jednotky využívají informační nebo jiný způsob velení. Kvůli tomu se mohou povinnosti Velitelů jednotlivých Mobilních Úderných Jednotek (MTFC) velice lišit; Velitel velké úderné jednotky se může zaměřit na správu a nasazení jednotlivých týmů do misí a Velitel malé úderné jednotky může být nasazen s týmem a přímo na misi dohlížet.

Stejně tak se mohou lišit i vztahy mezi jednotlivými pracovníky MTF. Některé MTF se skládají z personálu, který spolu trénoval a pracoval roky, někdy i dekády a jiné MTF byly složeny v nouzi, aby provedli specifický úkol a nemusí o sobě znát nic jiného než jméno a expertízu.


VYTVOŘENÍ

MTF jsou zakládány dle nutnosti Nadačním Ředitelem Úderných Jednotek často s povolením jednoho nebo více členů Rady O5. Velká část MTF je tvořena, aby potlačila specifické anomálie, které standardní zadržovací týmy nejsou schopny efektivně potlačit. Spousta jich byla vytvořena, aby potlačila budoucí problémy a teoretické hrozby.


DEAKTIVACE

MTF vytvořené pro zadržení specifické anomálie jsou většinou deaktivované po konci operace, nebo v tu chvíli, kdy zadržení již není potřeba. Občas zůstávají tyto MTF aktivní, pokud jsou získané zkušenosti užitečné pro budoucí incidenty, ale v jiných případech jsou rozpuštěny a personál se navrací na svou původní pozici. Vzácně může být MTF deaktivována při velkých ztrátách. Pokud je schopnost této jednotky považována za nezbytnou, může být vytvořena nová MTF, aby ji nahradila.

Pro kompletní seznam MTF objevujících se v záznamech navštivte tuto stránku.

Pokud chcete pozměnit tuto stránku, kontaktujte nejprve UtylikeUtylike pro svolení.


Seznam Mobilních Úderných Jednotek


MTF Alfa-1 ("Red Right Hand")

Alpha1.png

Úkol Úderné Jednotky: Mobilní Úderná Jednotka Alfa-1 je úderná jednotka, která se zodpovídá přímo Radě O5 a je používána v situacích, které vyžadují nejpřísnější operační bezpečnost. Úderná jednotka se skládá z nejlepších a nejvěrnějších zaměstnanců Nadace. Další informace ohledně MTF Alfa-1 jsou klasifikovány jako Úroveň 5.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

MTF Alfa-4 ("Pony Express")

Alpha4.png

Úkol Úderné Jednotky: Mobilní Úderná Jednotka Alfa-4 se skládá především z pracovníků trénovaných na práci v utajení a specializují se na sledování, zachycování a zabezpečování anomálních objektů, které jsou posílány po celém světě přes poštovní a balíkové společnosti.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

MTF Alfa-9 ("Last Hope")

alpha9alt.png

Úkol Úderné Jednotky: Znovuzrozená Omega-7. Mobilní Úderná Jednotka výslovně zaměřená na trénování a použití humanoidních SCP objektů v terénu.

Zprávy z Akcí:

MTF Beta-4 ("Castaways")

beta4.png

Úkol Úderné Jednotky: MTF Beta-4 byla vytvořená za jediným účelem - asistovat a sledovat Zájmovou Skupinu GoI-466 (Wilsonova Řešení pro Divoká Zvířata) a její interakce a řešení lokálních zvířecích anomálií.

Asistující Při Zadržení Objektů:

MTF Beta-7 ("Maz Hatters")

Beta7.png

Úkol Úderné Jednotky: Mobilní Úderná Jednotka Beta-7 vyhledává a zajišťuje anomálie představující vážné chemické, biologické nebo radiační nebezpečí. Také se starají o zabezpečení a dekontaminaci míst zasažených těmito anomáliemi. To zahrnuje také plánování a nasazení při nepředvídaném plošném šíření anomálních chorob nebo jiných nakažlivých jevů či pandemií.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

MTF Gama-5 ("Red Herrings")

Gamma5b.png

Úkol Úderné Jednotky: Mobilní Úderná Jednotka Gama-5 se specializuje na zabránění šíření znalostí o anomálních událostech nebo jevech v případech, kdy se počáteční úsilí o potlačení ukázalo jako neúčinné či nedostatečné nebo v případech, kdy takové znalosti již dosáhly kritických úrovní a byly tak odhaleny veřejnosti. To zahrnuje výzkum a nasazení experimentálních amnestik a také postupy pro úpravu paměti.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

MTF Gama-6 ("Deep Feeders")

Gamma6.png

Úkol Úderné Jednotky: Mobilní Úderná Jednotka Gama-6 se specializuje na vyšetřování a sledování hlubinných nebo oceánských anomálií.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

MTF Gama-13 ("Asimov's Lawbringers")

Gamma13.png

Úkol Úderné Jednotky: Mobilní Úderná Jednotka Gama-13 se specializuje na vyšetřování, sledování a zadržování anomálních objektů, osob a entit spojených se Zájmovou Skupinou GoI-1115 (Andersonovy Robotické Závody). To zahrnuje identifikaci zákazníků Andersonovy společnosti, umístění produktů a vedení zátahů na kanceláře této společnosti.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

MTF Delta-5 ("Front Runners")

Delta5.png

Úkol Úderné Jednotky: Mobilní Úderná Jednotka Delta-5 se skládá z několika přísně utajovaných autonomních buněk, které se specializují na identifikaci a předběžné získávání anomálních objektů a objektů, které jsou předmětem zájmu pro jiné Zájmové Skupiny.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

MTF Epsilon-6 ("Village Idiots")

Epsilon6village.png

Úkol Úderné Jednotky: Specializuje se na vyšetřování, omezení a následné vyčištění anomálií ve venkovských a příměstských prostředích.

Asistující Při Zadržení Objektů:

MTF Epsilon-9 ("Fire Eaters")

epsilon9.png

Úkol Úderné Jednotky: Mobilní Úderná Jednotka Epsilon-9 se specializuje na použití zápalných zbraní a operací v prostředích s vysokou teplotou.

Asistující Při Zadržení Objektů:

MTF Epsilon-11 ("Nine-Tailed Fox")

Epsilon11.png

Úkol Úderné Jednotky: Mobilní Úderná Jednotka Epsilon-11 zajišťuje vnitřní zabezpečení Nadace SCP pod dohledem MTF Alfa-1. Jedná se o speciální operační síly nasazované, když selhávají standardní protokoly a hrozí několikanásobné narušení. Většina jejich činností je utajena.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

MTF Zéta-9 ("Mole Rats")

Zeta9.png

Úkol Úderné Jednotky: Mobilní Úderná Jednotka Zéta-9 se specializuje na vyšetřování, průzkum a zajišťování podzemních nebo uzavřených oblastí, které vykazují anomální jevy. To se týká zejména těch s nekonzistentním nebo nestabilním časoprostorem.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

MTF Éta-4 ("Begone Thoth")

Eta4.png

Úkol Úderné Jednotky: Mobilní Úderná Jednotka Éta-4 je složená z inteligentních vodních ptáku ovlivněných SCP-3095. Éta-4 se specializuje na shromažďování a analýzu informací, komplementární výzkum a podporu v poli a, je-li to nutné, boj ve vzduchu. Úderné jednotce bylo dáno za úkol ochraňovat lidstvo, nastane-li Scénář Třídy-BE "Migrace" konec vědomí.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

Éta-5 ("Jäeger Bombers")

eta-5-2.png

Úkol Úderné Jednotky: Mobilní Úderná Jednotka Éta-5 je rychle reagující jednotka specializující se na sledování, dopadení a zadržení Velkých Agresorů (entity vysoké přes 30 m). Jsou vysláni a zadržují hrozby v Dimenzionální-Oblasti-172.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

MTF Éta-10 ("See No Evil")

Eta10.png

Úkol Úderné Jednotky: Mobilní Úderná Jednotka Éta-10 se specializuje na vyšetřování a počáteční zadržení objektů, které vykazují známky vizuálních kognitohazardů, memetických činidel, nebo jejichž pozorování by mohlo přímo či nepřímo ohrozit pracovníky Nadace. To platí jak pro objekty, jenž je potřeba neustále sledovat, tak i pro ty, které nesmí být sledovány.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

MTF Éta-11 ("Savage Beasts")

Eta11.png

Úkol Úderné Jednotky: Mobilní Úderná Jednotka Éta-11 se specializuje na vyšetřování, získávání a omezování zvukových a hudebních anomálií, včetně zvukových kognitohazardů či zvukových hrozeb.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

MTF Théta-4 ("Gardeners")

Theta4.png

Úkol Úderné Jednotky: Mobilní Úderná Jednotka Théta-4 se specializuje na získávání a uskladnění rostlinných anomálních objektů a entit. Zejména operují u terénních akcí s rozsáhlým napadením takovými anomáliemi.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

MTF Théta-90 ("Angle Grinders")

theta-90-patch.png

Úkol Úderné Jednotky: Mobilní Úderná Jednotka Théta-90 se zabývá anomálními topologiemi, geometrií a oblastmi s podobnými matematickými problémy.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

MTF Ióta-10 ("Damn Feds")

Iota10.png

Úkol Úderné Jednotky: Mobilní Úderná Jednotka Ióta-10 má na starost skryté agenty v různých mezinárodních, federálních a místních správních orgánech. Specializuje se na usnadnění přenosu neobvyklých důkazů a předmětů do Nadace, jakožto i na převedení jurisdikce od místních správních orgánů na agenty Nadace.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

MTF Kappa-10 ("Skynet")

Kappa10.png

Úkol Úderné Jednotky: Mobilní Úderná Jednotka Kappa-10 je dočasné označení až do okamžiku, kdy bude oficiálně rozpuštěna. Jednotka byla pověřena vyšetřováním "počítačových anomálií" pomocí kombinace virtuálních agentů (AIC) a výzkumných pracovníků Nadace za účelem sledování, neutralizace nebo uskladnění takových nehmotných hrozeb.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

MTF Lambda-4 ("Birdwatchers")

Lambda4.png

Úkol Úderné Jednotky: Mobilní Úderná Jednotka Lambda-4 se specializuje na identifikaci, sledování a uchovávání biologických anomálií spojených se vzduchem, a to zejména anomálních ptačích organismů.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

MTF Lambda-5 ("White Rabbits")

Lambda5.png

Úkol Úderné Jednotky: Mobilní Úderná Jednotka Lambda-5 se specializuje na překonávání nestabilní, surreálné a řízené reality a zadržení potenciálně nebezpečných osob a artefaktů schopných manipulovat s prostorem a časem.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

MTF Lambda-12 ("Pest Control")

Lambda12.png

Úkol Úderné Jednotky: Specializuje se ve stopování, zadržování a terminování anomálního hmyzu. Tým je často vysílán jako první reakce při stopování anomálních organismů. Nikdy neztratila agenta při žádné ze svých misí.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

MTF Lambda-14 ("One Star Reviewers")

lambda14.png

Úkol Úderné Jednotky: Úderná Jednotka, která se specializuje na maloobchodně orientované lokality a anomálie, ať už jsou to anomální restaurace nebo celé nákupní čtvrti. Od počátečního šetření Restaurace Ambrose byla MTF Lambda-14 přidělena k boji proti této skupině.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

MTF Mí-3 ("Highest Bidders")

Mu3.png

Úkol Úderné Jednotky: Mobilní Úderná Jednotka Mí-3 se věnuje monitorování Zájmové Skupiny 'Marshall, Carter & Dark s.r.o'. Prostřednictvím společného úsilí tajných agentů a specialistů se snaží identifikovat předměty zájmu v držení Marshall, Carter & Dark a nalézt možnosti, jak tyto objekty získat a efektivně je zadržet.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

MTF Mí-4 ("Debuggers")

Mu4.png

Úkol Úderné Jednotky: Mobilní Úderná Jednotka Mí-4 se specializuje na identifikaci, sledování, vyhledávání a uchovávání elektronických zařízení a přenosů, zejména anomálních počítačů a síťových anomálií. Patří sem také vyšetřování internetových stránek s potenciálně anomálními vlastnostmi, nebo s podezřením o zapojení v anomálních událostech.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

MTF Mí-13 ("Ghostbusters")

Mu13.png

Úkol Úderné Jednotky: Mobilní Úderná Jednotka Mí-13 se specializuje na sledování, analýzu a zadržování nehmotných jevů a entit, zejména těch, o nichž se předpokládá, že jsou uvědomělé, nebo jinak inteligentní.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

MTF Ný-7 ("Hammer Down")

Nu7.png

Úkol Úderné Jednotky: Obrněná Mobilní Úderná Jednotka Ný-7 je prapor složený ze tří velkých speciálních operačních jednotek pěchotních sil, lehké pancéřové divize, tankové čety, vrtulníkové letky, čety CBRN, bojové čety, specialistů na jaderné zbraně a popřípadě dalších bojových specialistů a pomocného personálu. AMTF Ný-7 je založena primárně pro Obrněnou Biozadržovací Oblast-14 a je pověřena reakcí na incidenty, které zahrnují ztrátu komunikace s hlavními zařízeními Nadace při podezření, že došlo k masivnímu prolomení zadržovacích prostor zařízení nebo jiné podobné katastrofické události.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

MTF Omikron Ró ("The Dream Team")

OmicronR.png

Úkol Úderné Jednotky: Nadace objevila způsob, jak se stát Oneiroi a díky tomu je schopná anomálie podobného charakteru efektivněji uskladňovat. Celá desetiletí jsou jejich agenti učeni technice, která umožňuje jedno vědomí připojit k jinému. Několik úspěšných jedinců je postupně organizováno do úderné jednotky. První z nich byla Mobilní Úderná Jednotka Omikron Ró.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

MTF Pí-1 ("City Slickers")

Pi1.png

Úkol Úderné Jednotky: Mobilní Úderná Jednotka Pí-1 se specializuje na vyšetřování, zadržování a následné odstranění anomálií z hustě osídlených městských prostředí, zejména v metropolitní oblasti New Yorku.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

MTF Ró-1 ("The Professors")

rho1.png

Úkol Úderné Jednotky: Mobilní Úderná Jednotka Ró-1 se specializuje na získávání, zadržování a transport anomálií souvisejících se Zájmovou Skupinou Alpha-388, "Univerzita Alexylva". Se sníženou hrozbou, kterou představuje konkrétní Zájmová Skupina, rozšiřuje MTF své zaměření na neobvyklé jevy spojené se školstvím.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

MTF Ró-9 ("Technical Support")

Rho9.png

Úkol Úderné Jednotky: Mobilní Úderná Jednotka Ró-9 se stará o bezpečnost počítačů Nadace. To není nijak lehký úkol, obzvlášť pokud se objeví memetické činidlo, schopné schovat se v datové struktuře.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

MTF Ró-19 ("Cythereans")

Rho19.png

Úkol Úderné Jednotky: Mobilní Úderná Jednotka Ró-19 byla vyslána na Venuši v naději, že zajistí vliv Nadace při případném výskytu anomálie.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

MTF Sigma-3 ("Bibliographers")

Sigma3.png

Úkol Úderné Jednotky: Mobilní Úderná Jednotka Sigma-3 je pověřena zkoumat, porozumět a nakonec zadržet obrovskou Poutníkovu Knihovnu.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

MTF Sigma-66 ("Sixteen Tons")

Sigma66.png

Úkol Úderné Jednotky: Mobilní Úderná Jednotka Sigma-66 je tvořena zadrženými členy z jiných Zájmových Skupin. Navzdory nedostatečné loajalitě Nadace předpokládá, že získá hodnotné, odborné znalosti.

MTF Tau-5 ("Samsara")

Tau5.png

Úkol Úderné Jednotky: Nesmrtelné kyborgské klony vytvořené z masa mrtvého boha. Tau-5 využívá ezoterickou a experimentální výzbroj Nadace k vyšetřování a uskladnění iluzionistických, magických a psionických hrozeb.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

Úkol Úderné Jednotky: Mobilní Úderná Jednotka Psí-7 se specializuje na tajné vyšetřování, uzavírání či demolici anomálních budov nebo budov zasažených anomáliemi, zejména pak obytných domů v osídlených oblastech. Zahrnuje získání nebo odkup ovlivněných budov pro Nadaci, jakož i jejich počáteční pozorování a dokumentaci.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

MTF Psí-8 ("The Silencers")

psi8.png

Úkol Úderné Jednotky: Mobilní Úderná Jednotka Psí-8 se specializuje na vyšetřování, sledování, uchovávání nebo umlčení osob, u nichž existuje podezření, že jsou schopny nebo byly postiženy reanimačními anomáliemi, stejně jako vyšetřování podezřelých případů komunikace se zesnulými osobami. To zahrnuje zprostředkování zařízení určených ke komunikaci s jednotlivci pohřbenými zaživa, jako jsou zvonky, potrubí a telefony, jakož i zadržování a výslech jednotlivců, kteří prohlašovali, že byli ve styku s mrtvými osobami.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

MTF Omega-0 ("Ará Orún")

Omega0.png

Úkol Úderné Jednotky: "Svatí" v MTF Omega-0 jsou informační konstrukty se vzpomínkami mrtvých pracovníků Nadace, které jsou přístupné prostřednictvím intranetových terminálů Nadace. S využitím Osobnostního Bojového Tréninku chrání své živé spolupracovníky před informačními hrozbami a entitami. Většině členů Nadace není existence MTF Omega-0 známá.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

MTF Omega-7 ("Pandora's Box")

Omega7.jpg

Úkol Úderné Jednotky: Mobilní Úderná Jednotka Omega-7 je experimentální pracovní skupina specializující se na získávání a omezování anomálií využívající spolupracující anomální humanoidní entity, zejména SCP-076 a SCP-105. Mobilní Úderná Jednotka Omega-7 byla rozpuštěna a vyřazena z provozu. Tato položka musí být smazána podle příkazu Administrace Záznamů a Informační Bezpečnosti.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

MTF Omega-12 ("Achilles' Heels")

omega12.png

Úkol Úderné Jednotky: Úderná Jednotka složená z pracovníků Nadace z alternativního vesmíru schopných ohýbat realitu. Omega-12 má za úkol zadržet instance SCP-3480-2, střežit mnoho subjektů uvězněných v Zóně-13 a lovit silné, nezadržené ohýbače reality.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

MTF Stigma-9 ("Evolved from Naturally Occurring Gears, Levers and Pulleys")

stigma9.png

Úkol Úderné Jednotky: —V historii se Církev Rozbitého Boha vždy pyšnila tím, že jejich víra je dokázána pomocí hmatatelných artefaktů a zázračných fyzických prostředků. Když přišel čas na destabilizaci Církve, Nadace vyslala tým Stigma-9.

Asistující Při Zadržení Objektů:

Zprávy z Akcí:

Dodatečné MTF

Všechny MTF, které nejsou dostačující pro získání loga mohou být napsány sem. Seznam nesmí být až moc obsáhlý; Nové MTF jsou zakládány a deaktivovány každou chvíli podle toho, jak to Nadace potřebuje. Pokud hledáte MTF, které byste potřebovali použít, tento seznam vám možná pomůže. MTF zde napsané, které se objeví ve více článcích, mohou být po žádosti napsány na seznam výše.

Beta-777 ("Hecate's Spear")

Úkol Úderné Jednotky: Specializuje se na protiopatření a analýzu thaumatologických rituálů; včetně thaumatologického boje.

Střetnutí:

Epsilon-7 ("Forget Me Nots")

Úkol Úderné Jednotky: Tajná MTF s úkolem narušit výzkum a vývoj mnestických léků.

Střetnutí:

Théta-5 ("The Bigger Boat")

Úkol Úderné Jednotky: Specializuje se na anomálie zahrnující nebo ohrožující námořní dopravní prostředky.

Střetnutí:

Ypsilon-4 ("Sugar Pill")

Úkol Úderné Jednotky: Mobilní Úderná Jednotka Ypsilon-4, původně vytvořená k zadržení SCP-2559, je pověřena epidemiologickým zadrženími, především zadržením memetických hrozeb.

Střetnutí:

Fí-2 ("Clever Girls")

Úkol Úderné Jednotky: Úderná Jednotka specializující se na studování, sledování, dopadení a lovení prehistorických anomálií, především dinosaurů.

Střetnutí:

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License