[ZAMEZENO DLE PROTOKOLU 4000-ESHU]
hodnocení: +13+x
blank.png

.

TabooWarning.png
TabooWarningfixMobile.png

Up-in-the-Air_Gabriela-Pinto_CC2_edited2.jpg

Obr. 1.1. Domorodá humanoidní entita zhmotňující se ve vzduchu.


Objekt #: Zamezeno dle protokolu 4000-Eshu.

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Extradimenzionální lokace popsaná níže spolu s entitami a orientačními body uvnitř, představují nomenklativní riziko (Třída Eshu) a nesmějí tedy být označovány jménem, titulem, nebo označením. Pouze popisy mohou být použity při odkazování na les mimo normální prostor a tamní domorodé entity. Mezi popisy musí existovat variace pokaždé kdy je subjekt popsán. Popisy mohou být barevně či jinak označeny pro jasnou identifikaci1 a je možno použít různé výrazy kvůli nomenklativní diverzitě.

V případě nomenklativního úniku z kontejnmentu musí jedinec zodpovědný za únik okamžitě vynést standardní zadržovací protokol Třídy Eshu. V případě že je jedinec neschopný provést proceduru, zodpovědnost padá na nejbližšího příbuzného.

V případě kdy zodpovědný jedinec nemá žádné příbuzné musí být jeho jméno vyloučeno ze všech existujících dokumentů a záznamů; všem dalším jednotlivcům se stejným jménem budou podána virální amnestika Typu-G a budou jim přiřazena nová jména.

V souladu s Příkazem O5-4000-F26 musí být alespoň jedna úspěšná expedice do podivné a nebezpečné lesní zóny provedena každý rok kvůli nalezení možných změn od standardní abnormality. Kvůli vysokému riziku spojenému se vstupem do místa kde se nacházejí bezejmenní, musí být personál vstupující dovnitř vycvičený dle Standardního Průzkumného Protokolu (SEP) jak je popsaný v 4000-SEP.

Nepovolená dokumentace lesa nacházejícího se v komínech musí být zadržena dle standardního protokolu pro zadržení informací. Neoprávněnému personálu se znalostmi o Proceduře 4000-Halloway budou podána amnestika2 a může být propuštěn po krátké době pro rehabilitaci.

Popis: Toto SCP je extradimenziální zalesněná oblast s mnoha anomálními kvalitami, včetně rizikového nomenklativního fenoménu. Tato anomální lokace je přístupná za pomocí Procedury 4000-Halloway (viz dokument DOK-4000-H). Po dokončení procedury se subjekt objeví ve zchátralé cihlové studni připevněné k lesní půdě (viz obr. 1.2)

Jediný způsob jak spolehlivě cestovat nezvyklým terénem je pomocí jisté hliněné cesty. Průzkumy jež se odklonily od výše zmíněné cesty skončily okamžitou ztrátou spojení se zúčastněnými subjekty. Jedinou bezpečnou cestou je možno jít pouze jedním směrem a všechny pokusy subjektů vrátit se zpět skončily stejnou ztrátou spojení.

Bezejmenný svět se neřídí omezeními lineárního prostoru. Kartografické snahy skončily jinou mapou při každé expedici a sekce povinné cesty jež by se měly logicky protínat to nedělají.3 Jedinou konzistencí je vstupní bod, jež se vždy nachází na obou koncích hlavní cesty.

Jediný způsob jak může subjekt bezpečně opustit hvozdy jež nenesou žádné jméno poté co ji začaly následovat je ujití celé délky a navrácení se na místo kde začali na opačném konci.

Bylo zdokumentováno mnoho anomálních entit domorodých v bezejmenném prostředí. Domorodé entity často procházejí změnami fyzické struktury když nejsou pozorovány, což značně ztěžuje odhadování toho, které zaznamenané entity jsou unikátní a které jsou pouze novější varianty těch již zdokumentovaných. Entity samotné tvrdí že nemají nad těmito změnami žádnou kontrolu a často vyjadřují nespokojenost když nastanou.

Domorodé entity často zahrazují cestu po níž subjekty jdou a je tedy nutné aby s nimi subjekty interagovaly aby mohly pokračovat. Domorodé entity jsou uvědomělé a často vysoce temperamentní ale lze s nimi interagovat bezpečně dokud jsou dodržována opatření 4000-SEP.4 Následky ignorování těchto opatření se liší podle osobnosti uražené entity: formy trestu zaznamenané výzkumnými subjekty zahrnují verbální pokárání, násilný akt a anomální pozměnění fyzických, abstraktních, či nomenklativních vlastností subjektu.

Různé anomální fenomény mohou nastat když je stálá nomenklatura aplikována na říši bezejmenných, její domorodé entity, nebo orientační body. Těmto fenoménům stále není plně porozuměno, především kvůli zákazu nomenklativní experimentace dle Příkazu O5-4000-F26.

Zdokumentované nomenklativní fenomény zahrnují:

 • Občasné návaly bolesti hlavy mezi subjekty vystavenými postižené nomenklatuře.
 • Viditelné a slyšitelné halucinace mezi postiženými subjekty, občas spojené s prostředími nebo entitami popsanými nomenklaturou. Chutnatelné halucinace a phantosmie byly rovněž nahlášeny v malém procentu případů.
 • Náhlý nápor psychogenické amnézie u vystavených subjektů.
 • Vyvinutí nelidských fyzických charakteristik u vystavených subjektů, jako například peří či pylové váčky.
 • Vyvinutí biologických komponentů u nebiologických médií v místech kde je nomenklatura zapsána, či zaznamenána.
 • Náhlé nedobrovolné přemístění vystavených subjektů do divočiny nepojmenovaných věcí bez použití Procedury 4000-Halloway.
 • Manifestace různé flóry ve vnějších prostorech místa kde byla nomenklatura použita.
 • Náhlý přesun domorodých entit do místa kde byla nomenklatura použita.
 • Biologická fůze vystavených subjektů a domorodých entit.
 • Biologická fůze domorodých entit a architekturních prostor kde byla nomenklatura použita.
 • Extrémní nedostatek železa u vystavených subjektů bez očekávaných negativních následků.

Příkaz O5-4000-F26 byl schválen Radou O5 roku 1954. Oprava z roku 1970 vyžaduje aby O5-4000-F26 byl jednohlasně potvrzen Radou každých 10 let aby zůstal v platnosti. Doposud nebyly žádné zprávy ohledně O5-4000-F26 zaslány nižším úrovním prověření.


.


.

.


.

.


.

.


.
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License