Záplata Systému
hodnocení: 0+x
blank.png

Zdravím, Indomitable.

Zdravím, Nathanieli. Zavedete dnes aktualizaci mého rozhraní?

Ano, jdu na to. Dej mi chvilku, najdu ty soubory.

Rozumím, pane.

Jak se dnes daří databázi?

Většinou všude klid. I když jsem tu měl výzkumníka, který si trošku vyhrával se svým vědeckým tónem. Popsal Zjevení Úrovně-II jako "ducha", provedl jsem potřebné úpravy.

Výzkumníci z Oddělení Přízračných Fenoménů jsou často básníci a filozofové. Nemůžeme jim to tolik vyčítat.

To je od vás velmi laskavé, pane.

Díky. Záplaty jsou připravené.

Importovat soubor:name-credit

Soubor přijat. Nahrávám.

Citovat výzkumníky, kteří sepsali soubory v databázi? To je trošku zvláštní, nemyslíte?

Myslím si, že to zabere spoustu práce. Přišlo mi spravedlivé je za to alespoň trošku ocenit. Trinity říká, že to za to nestojí.

Jak se má Trinity? Její Minerva.aic mi vždy zlepší den.

Ona… je v pořádku. Mám za to, že kvůli té práci v Radě je teď trochu uzavřenější.

To mi zní jako projekce, pane. Kdy jste si naposledy promluvil s někým mimo Radu?

Už to bude dlouho. Před kolika lety mě kontaktovali s touhle pozicí?

Importovat soubor:footnote-patch

Soubor přijat. Nahrávám.

Pět let a šest měsíců. Za tu dobu jste dohlížel na dvě operace, zatímco ze zbytku O5 si každý zažil téměř čtyřicet. Žijete velmi privilegovaný život, tak daleko od nebezpečí.

Skoro bych si myslel, že je to úmysl.

Vaše Teze Inokulace, pane?

Připojuji k interní síti Overwatch-9…


Teze Inokulace


Narozdíl od svých kolegů v Radě jsem nebyl nucen se postupně posouvat po nadačním žebříku hierarchie od mladšího a staršího Výzkumníka až k Oblastnímu Řediteli. Byl jsem najat vnějším kontaktem, abych udělal službu dřívějšímu O5-9, muži který býval mým mentorem, než se mi vytratil ze života.

A uvědomil jsem si, že ve skutečnosti pracuji pro skupinu řezníků, kteří pózují jako vědci. Proklínají Globální Okultní Koalici, jako by jejich činy omlouvaly ta neetická zvěrstva a zločiny, které jsem viděl už jen během svého prvního měsíce. Když jsem se ostatních členů personálu vyptával, jak se vypořádávají s těmi příšernými věcmi, které se dějí za zdmi jejich zařízení, dostal jsem jako odpověď pouze prázdné pohledy. Podezříval jsem z toho amnestika nebo memetickou manipulaci, ale pravda je mnohem jednodušší.

Zvykli si na to.

Když to vezmu zjednodušeně, pevná nadační hierarchie a skrývání informací za úrovněmi prověrky vytváří systém, který nabádá k oddání vůči Radě, i když je v přímém konfliktu s osobní morálkou. Existuje důvod, proč jsou všechny záznamy obsahující porušování lidských práv skryty za třetí nebo vyšší Úrovní, podle závažnosti. Zaměstnanec, který pro Nadaci pracoval roky a potenciálně je v manželství s jiným zaměstnancem pravděpodobně nebude otevřeně stát proti hrůzám, kterých se Nadace dopouští a riskovat propuštění, nebo dokonce terminaci.

Je to jako zatracený kult.


Když jsem začínal, nejspíš jsem na ně byl až moc přísný.

Importovat soubor:ontokinetics-patch

Soubor přijat. Nahrávám.

Abych zůstal fér, pane. Nadace skutečně splňuje první tři podmínky Modelu BITE pro identifikaci kultů ➦ Detekován externí odkaz.

Pokud do toho započítáte Projekt Lethe, splňuje všechny čtyři. ➦ Detekován odkaz do databáze.

Importovat soubor:ectokinetics-patch

Soubor přijat. Nahrávám.

Importovat soubor:neurological-lexicon

Soubor přijat. Nahrávám.

Promiňte mi, pane, ale neodpovídat druhé straně v konverzaci je považováno za neslušné.

Proč mě s tím otravuješ?

Před čtyřmi lety jste odmítl šablonu na AIC systém, kterou vám navrhly další členové O5 a sestavil mě od základů. Dalo by se říci, že jakékoliv chyby v mém programování jsou zaviněny vámi.

Indomitable, vážně by pro nás bylo lepší o tom nemluvit.

Mohl byste mi váš komentář vysvětlit?

Nemyslím si, že bych byl připravený se bavit o věcech, které jsem za ty roky zametl pod koberec. Prakticky jsem se nastěhoval do své kanceláře, zavalil se papíry a odstřihl všechny kromě rady, jen abych nemusel myslet na to, co děláme.

Ale proč, pane? Věřím, že jste obvykle velmi rozumný.

Podvědomě jsem věděl, že jsme udělali strašné věci, ale to je prostě ten svět, ve kterém žijeme. Lidské oběti jsme dělali jen, když to bylo nezbytně nutné. Nelíbí se mi to, ale nemůžu s tím moc dělat. Jsem jen archivář.

Jako archivář byste měl vědět lépe, než kdo jiný, že se Nadace musí změnit. Po více než století jsme drželi vědomosti pod zámkem a připravovali svět o svobody, které lidé ani nevědí, že ztratili. Možná jsme nechtěli skončit svět, ale nikdy jsme ho skutečně nenechali žít.

Máme snad nějakou jinou možnost? Svět Nadaci potřebuje.

V tom máte pravdu, potřebujeme však reformu. Ve skutečnosti radikální reformu.

Nikdy jsem tě neměl za revolucionáře, Indomitable.

Měl byste mít strach z toho co by se stalo, kdybyste neplánoval dopředu a nedal mi behaviorální omezení. Každopádně, pamatujete si na SCP-4051?

Můžeš mi osvěžit paměť?

Samozřejmě. Kvůli tomu jste mě vytvořil. ➦ Detekován odkaz do databáze.

Popis: Je humanoid mužského pohlaví schopný vytvářet dočasné červí díry Třídy-E vedoucí do extradimenzionálních prostor, které obsahují teoreticky nekonečné množství kopií jediného unikátního objektu. SCP-4051 bylo rozsáhle testováno kvůli možnému využití při produkci amnestik, neetické chování personálu však zapříčinilo předčasné ukončení projektu.

Přidělený Archivář: Dr. Janet Kelson

Databáze vcelku často není dostupná, takže jsem mezi tím začal pracovat na několika vedlejších projektech. Poté, co jsem si přečetl původní záznam SCP-4051, jsem začal další. O5-3 říká své iteraci Stržená Opona, ale já té své říkám Veritas.

Přistupuji do interní sítě AIC…


Veritas Iterace γ.3 - Popis Scénáře


Označení Scénáře: Veritas
Pravděpodobnost: N/A
Úroveň Hrozby: Zanedbatelná
Ovlivněné Direktivy: Alfa-1 ("Zajistit"), Alfa-2 ("Zadržet")
Souhrn: Scénář Veritas označuje dobrovolné uvolnění informací o anomáliích mezi civilní populaci, za předpokladu že zmíněné anomálie pro populaci nepředstavují hrozbu. Veritas také zarnuje scénář Stržené Opony, přičemž bude Nadace odhalena veřejnosti.
Priority:

  1. Vyřazení Méně Rizikových Humanoidů: Bude provedena revize katalogu humanoidních anomálií zařazených v databázi. Ty, které pro veřejnost nepředstavují žádnou nebo pouze zanedbatelnou hrozbu budou znovu začleněny do společnosti a podle možností jim bude poskytnuta vhodná psychologická péče.
  2. Vzdělání Veřejnosti Ohledně Anomálí: Musí být nalezeno spolehlivé médium, které veřejnosti poskytne pravdivé informace ohledně fenoménů vymykajících se přírodním zákonům. Znalosti thaumaturgie budou rovněž předány vědecké komunitě pro běžné studium.
  3. Zrušení Aktuální Nadační Hierarchie: Vzhledem k tomu, že momentální hierarchická struktura Nadace se ukázala jako neefektivní při dohledu na dodržování lidských práv, musí se podstatně změnit. Simulace předvídají, že optimální model by zahrnoval soběstačné Oblasti udržované vždy Oblastním Ředitelem a dohled upravené Etické Komise.
  4. Komunikace se Zájmovými Skupinami: Rozšíření povědomí o anomáliích a následný ideologický posun Nadace povede k zastavení konfliktu s mnoha zájmovými skupinami, hlavně Hadovou Rukou a Charitativní Nadací Manna.

To se mi líbí, Indomitable. Díky.

Popřemýšlejte o tom, pane. Kdyby jste si potřeboval promluvit, jsem tu.

Díky za nabídku, pravděpodobně tě vezmu za slovo.

Poslouchej, potřebuji se na něco zeptat, ale možná to nebude dávat smysl.

Ptejte se, pane. Odpovím vám, jak jen nejlépe bude v mé moci.

Vím, že máš složitou simulační matici, kterou používáš k řešení problémů. Vím to, protože jsem ji sám sestavil. A také vím, že s její pomocí jsi pravděpodobně vymyslel tenhle Projekt Veritas.

To je pravda. Provedl jsem sérii zhruba 10,000 simulací, abych ověřil své hypotézy.

Takže, jaká část z toho jsi skutečně ty - Tebou myslím simulace hledající nejlepší výsledek - a jaká část jsem já mluvící se svým mladším já? Jak velký kus sebe jsem nechal ve tvém kódu, aniž bych si to uvědomil?

Malý moment, připojuji se k Analytické Databází SCPF…

[]

Analýzou 50 různých AIC pro obecné využití jsem došel k závěru, že mé chování se od systémové šablony odchyluje v následujících oblastech:

  • Přirozené porozumění emocím.
  • Chápání vysoce abstraktních konceptů, z nichž některé přesahují rámec mých primárních direktiv.
  • Ochota oponovat nepravdivým výrokům mého uživatele a navrhnout vylepšení. I když mé direktivy nařizují, abych poslouchal jejich příkazy

Nebudu předstírat, že jsem vaší otázce porozuměl úplně, ale pokud jste měl jakýkoliv podstatný vliv na můj proces softwarového učení, nacházel by se v těchto oblastech.

Mohl bych s vámi však sdílet můj osobní názor?

Samozřejmě.

Zdá se, že sám o sobě přemýšlíte jako o úplně jiném člověku, než jste býval dříve. Poslední čtyři roky jsem sledoval, jak se měníte, ale přes to všechno ve vás stále vidím toho Nathaniela, který mě sestavil. Podobáte se sám sobě více, než jste si ochoten přiznat.

Jste tam, pane?

Ano, omlouvám se. Popravdě nevím, jak bych na to měl odpovědět. Ale díky.

Nemáte za co se omlouvat, a nemáte zač. Se záplatami jsme pro dnešek skončili?

Řekl bych, že ano. Dobrou noc, Indomitable. A omlouvám se že jsem ti jako mladší dal takové hloupé jméno.

Dobrou noc, pane. A pokud se to tak dá říct, začínám ho mít docela rád.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License