Vyhnanec Léta
hodnocení: +2+x
blank.png

Vyhnanec Léta

Žalářníkova pýcha, Poslední z Draků1, Reptilia supernus2, Levonský tarask, Vyhnanec Masa, Vzpurný Marnotratný Syn, Matka Smrti, SCP-682

Abstrakt

Vyhnanec Léta je monstrózní zuřivá osoba schopná extrémní přizpůsobivé změny tvaru. Věří se, že jej nelze zabít. Obecně se věří, že byl vyhnán ze svého domova, místa kterému neporozuměla, jež znovu vytvořila, nebo jej změnila Nadace SCP. Ví se, že je uvězněný na Zemi a není schopen jí trvale opustit. Vykazuje ohromnou nenávist vůči humanoidnímu životu a pokouší se zabít většinu humanoidů, s nimiž přijde do kontaktu.

Znalosti

Vlastnosti: Vyhnanec Léta je adaptivní měnič, který mění svou podobu podle vnějších podmínek. Získává přímým úměrem sílu ze síly, která je na něj použita3. Po uplynutí delší doby ztrácí většinu svých adaptací, ale jeho tělo se nikdy nepřestává měnit.

Svým vzhledem většinou připomíná plaza, ovšem přesné rysy jsou nekonzistentní.

Povaha: Vyhnanec Léta je zástupcem vysoce inteligentního uvědomělého druhu neznámého původu. Je známo, že existují další jedinci tohoto druhu a že se jedná o hermafroditní predátory, ovšem žádní další jedinci tohoto druhu nebyli identifikováni. Vyhnanec Léta byl změněn k nepoznání ze své původní podoby, tudíž je bohužel téměř nemožné zjistit více informací o jeho druhu4.

Vyhnanec Léta je podle všeho vyhnaný, nebo má zakázáno vrátit se domů. Nejstarší a nejspolehlivější zdroje tvrdí, že Vyhnanec má "navždy zakázáno vstoupit do země Léta." Skutečný důvod jeho vyhnání není znám.5

Vyhnanec vnímá lidstvo, jako lidé ze západu vnímají šváby, ale zároveň se lidí bojí na hluboké instinktuální úrovni, protože je jich hodně a dlouhá léta jej trápili (v případě Nadace je toto myšleno doslovně). Pro Vyhnance lidé představují téměř nepředstavitelnou hrůzu, jakou nedokážeme pochopit.

Zdá se, že k ostatním pozemským formám života necítí tak silnou nenávist. Při interakci s jinými nepozemskymi životními formami se chová jako typický velký predátor. Klidně, ale opatrně s občasnými chvílemi intenzivní lovecké aktivity.

Není známo, zda je schopnost měnit tvar vrozená u jeho druhu, nebo zda se jedná o prokletí, či vlastnost, jež Vyhnanec nějakým způsobem získal, podobně jako značku, kterou nosí Poutník Kain, nebo zda se dokonce nejedná o vedlejší efekt zásahu Žalářníků.

Historie & Přidružené strany: Vyhnanec Léta je úzce spřízněný s Nadací SCP na okultní úrovni. Povaze tohoto spojení není plně porozuměno. Žalářníci jej rozhodně pprobudili z jeho předchozí hibernace a možná jsou dokonce zodpovědní za vytvoření jeho aktuální podoby.

Je známo, že Vyhnanec Léta byl ve stavu hibernace po staletí dokud jej Žalářníci nevyrušili z jeho spánku. Neznámého data, zhruba před desetiletím, nebo ještě dříve, Žalářníci objevili (nebo znovu nalezli) Vyhnancův hrob, podle všeho díky informacím, které zdědili od svých předchůdců (pro více informací viz jiné záznamy týkající se historie Nadace SCP).

Žalářníci vykopali Vyhnancovo nehybné tělo, začali na něm provádět experimenty a pokoušeli se spojit jeho tělo s jinými nadpřirozenými entitami. Dozajisté museli být varováni před následky svých akcí, snad tomu tak ale bylo až na poslední chvíli, neboť žádný z Žalářníků nebyl přítomen, když se Vyhnanec vzbudil.

Po svém probuzení se Vyhnanec krátce toulal po Zemi, než se Žalářníkům podařilo jen chytit a uvěznit. Od té doby se Vyhnanec pokouší utéct.

Kvůli těmto událostem je Vyhnanci Léta často přezdíváno "Žalářníkova pýcha".

Žalářníci reagovali na svou chybu ze strachu, ale špatně. Jejich vůdci potají používají Vyhnance jako příklad toho, proč je podle nich vědecké bádání nebezpečné a musí být potlačeno, namísto toho, aby přiznali, že měli získat více informací o Vyhnanci, než šli poslepu do temnoty Vyhnancova hrobu. Přesně podle očekávání navíc Žalářníci odmítají pomoc z věnčí ohledně Vyhnance.

Vyhnanec Léta v minulosti ukázal velkou náklonnost k Pátému Ztracenému Dítěti, i přes její humanoidní podobu. Důvod je neznámý.6

Za zmínku rovněž stojí, že rovněž existují zprávy o tom, že Vyhnanec Léta s Žalářníky občasně spolupracuje, ovšem neví se za jakým cílem. Pokud jsou tyto zprávy pravdivé, většina Žalářníků si toho není vědoma.

Přístup: V případě střetu s Vyhnancem je nejlépe jej něčím rozptýlit, nebo jej dočasně uvěznit na dostatečně dlouhou dobu, aby bylo možné utéct. Především lidští členové Ruky by se měli před Vyhnancem Léta pokusit utéct.

Vyhnanec Léta nemůže být permanentně vyhnán do jiné nepozemské dimenze. Pouze dočasně (a většina pokusů selhala). Nejdelší úspěšné zapuzení Vyhnance bylo do Ravelwoods (viz záznamy Knihovny) vlivem velmi silného rituálu, ovšem i přesto trvalo jeho zapuzení pouze několik let a bylo pravděpodobně úspěšné pouze kvůli povaze samotných Ravelwoods. Vyhnanec Léta nemůže vstoupit do Průchodů a má zákaz vstupu do Knihovny.

Žádné uvěznění Vyhnance Léta nebylo permanentní. Žalářníci měli prozatím největší úspěch, ale Vyhnanec stále často uniká z jejich klecí. Pouze díky rozsáhlým zdrojům Žalářníků je Vyhnanec stále ještě uvězněný.

Žalářníci neustále podrobují Vyhnance pokusům o jeho zabití. Něco takového se silně nedoporučuje, neboť pokaždé, kdy je na Vyhnance Léta použita síla, pouze se zvýší jeho vlastní síla a ne všechny jeho imunity po čase zmizí.7

Pozorování & Příběhy

Záznamy o Vyhnanci Léta se objevují napříč historií, ovšem zdá se, že mnoho z nich bylo pouze smyšleno. Jeden slavný záznam o setkání (ovšem očividně zfalšovaný, kvůli historickým nesrovnalostem) je Lord Blackwood a velký lov na taraska roku '83. Nejstarší zmínka pochází z útržku neznámého díla, kde je Vyhnanec Léta zmíněn jako ona v textu "na věky lituje neznámé tragédie", ovšem co je tímto myšleno, není známo.8

Mnoho zpráv označuje Vyhnance Léta za sisyfovskou postavu, která byla potrestána za své zločiny vyhnáním do našeho světa a byla přinucena projít si nekonečným a rozhodně bolestivým cyklem. Samotná existence Vyhnance na Zemi je mučením.9

C. Mondessa tvrdí v díle "Ztracené Duše", že Vyhnanec Léta se dobrovolně vzdal možnosti návratu domů a přeje si buď nerušeně spát, nebo zničit veškerou civilizaci, podle toho, co bude jednodušší. Mondessa spekuluje nad možností, že Vyhnanec opravdu věří, že bude osvobozen ze svého uvěznění na Zemi jakmile zničí veškerý uvědomělý život na planetě. Tato teorie může opravdu být pravdivá.

"Vyhnanec je vtělená marnost a absurdita. Vyhnanec je pracující dělník pošlapaný šlechtou, poutník jemuž bylo odmítnuto přístřeší, dítě které ignoruje jeho rodič, opuštěný milenec, navštívená nespravedlnost. Vyhnanec, znovuzrozený a navždy vyhoštěný z Léta, plave v bolestech zrození a smrti, v marné snaze nalézt rovnováhu tam, kde žádná není. Pouze když se vzbudí, když bude při vědomí a když pozná pravdu o svém věčném boji, promění se jeho bolest v opovržení a začne bolest vracet tři a devětkrát. Neexistuje problém, který se nedá překonat opovržením. Žádná překážka, kterou by nedokázal odsunout stranou hněv a oprávněné rozhořčení. Až bude nastolena spravedlnost, bude tomu tak ohněm a naostřeným kamenem." ~Čaroděj Septimus

Pochyby

Je možné, že sami Žalářníci vytvořili Vyhnance Léta z pouhé látky během jednoho z jejich velkolepých experimentů, přičemž možná vytvořili všechno v jeho přítomnosti i minulosti. Celý jeho původní druh a opuštěný domov, i jeho retroaktivní zmínky ve starých příbězích, to vše díky jedné rozsáhlé kaskádě reality.1011

Několik zpráv alternativně tvrdí, že Nadace se naopak snaží pomoci Vyhnanci navrátit do stavu božství, aby se mohl vrátit a vykonat svou pomstu na domov, z nějž byl vyhnán, ale to většině z nás připadá nepravděpodobné.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License