SPC-2256-CS
hodnocení: +11+x
blank.png

Objekt #: SPC-2256-CS

Třída Objektu: Shaark Elylong Apollylong

Eventuality Bití Žraloků: Vzhledem k inherentně anitmemetickým mimikrům SPC-2256-CS podléhají veškeré audiovizuální záznamy postupně nevyhnutelnému poškození. Jediným způsobem zachování dokumentů v přijatelné kvalitě je jejich neustálá aktualizace. Vzhledem k technické náročnosti těchto úkonů se výzkum SPC-2256-CS omezil takřka exkluzivně na vývoj efektivních metod mlácení (viz Dodatek-1).

Méně flákání se s kamerami a mikrofony a víc flákání žraloků. - O5-1

Dodatek-1: Rozhovor Dr. Jeffrey Langa a Výzkumným Oddělením Oblasti-36

Předpisové mlácení SPC-2256-CS do ksichtu se zatím nesetkalo s úspěchem. Na rovinu, ty věci
mají přes jeden kilometr, to nejlepší, na co se zmůžeme, je mlátit je pádly přes stehna. Chceme řešení. -Lang

Zkoušeli jste helikoptéry? O-36

Ty věci jsou antimemetické. Poslední týden jsme o ně omylem zrušili už dvě.

Zkoušeli jste po nich šplhat?

Jsou to žirafí žraloci, ne horolezecké stěny. Většina mých lidí ani nemá horolezecký výcvik.

Zkoušeli jste vyjít dost vysoko po té točité cestě?

[DATA VYRAŽENA NA PŘÍMÁ ROZKAZ ADMINISTRÁTORA]

Zkoušeli jste použít chůdy?

Žijí na vodě.

A zkoušeli jste vycvičit potápníky, aby ty chůdy přenášely po vodě na správné místo?

Pokusy o vycvičení potápníků za účelem transportu zaměstanců po vodě na chůdách v dostatečné výšce nadále probíhají.

Popis: SPC-2256-CS (Selachia Elongatus) je druh žraloka žirafy žravuchy žiraků žraloků s významnou abdomenální protruzí DINOSAURŮ žraloka endemického pro oblast Karibiku. Jedná se o jediný živočisný druh, jež si v průběhu věků vyvinul antimemetické mimikry.

Jeho fyziologie se zároveň rozvíjela takovým způsobem, že jeho krk se postupně prodlužoval, přičemž v současnosti dosahuje v populaci průměrné délky více než 800 metrů. Hypotézy, proč tomu tak je, se různí, nejpravděpodobnější teorií však je, že SPC-2256 pohlcuje mraky, čemuž nasvědčují i výpovědi přičleněných zaměstnanců (viz Rozhovor).

Kombinace antimemů a unikátní fyziologie způsobuje, že je SPC-2256 imunní vůči prakticky veškerým metodám mlácení. Dlouhou dobu se tato snažení setkávala s neúspěchem, včetně pokročilých postupů skákacích hradů ve vakuu, šplhání s pomocí přísavek a dokonce i vyjednávání.

Slez sem dolů, ty vysoká obludo. - Příklad vyjednávacích technik neúspěšně uplatněných na SPC-2256-CS

Období nezdarů přerušila až historická zjištění učiněná v roce 2016 (viz Dodatek-2).

Dodatek-2: Získání

Po třech letech výzkumu, když se již situace zdála beznadějná, byl na blízkém ostrově nadačními vědci objeven kmen domorodců. Ti s pomocí látky získané z místních bylin (lidově zvané totautek) byli schopni překonat antimemetické účinky mimikrů SPC-2256-CS a vnímat je všemi smysly.
Po tomto zjištění byli dva agenti pověřeni získáním byliny, její konzumací a provedení experimentálního pozorování a, kdyby to bylo možné, mlácení s použitím výše uvedených technik.
Záznam mise je uveden níže.
Doplnění: Halucinogenní účinky totauteku nebyly do prvotní aplikace známy. Pro budoucí reference a správné dávkování bude personál konzultovat Dr. Langa.

<Začátek záznamu>

Agent Sanchez: Bráááško.

Agent Gyverre: Brácho!

Agent Sanchez: Bráško, proč ta žirafa hoří?

Agent Gyverre: Nemám páru, hele viděls moje ruce?

Agent Sanchez: Ne, co s nima máš?

Agent Gyverre: Byly modrý. A teď jsou fuč. Fuč, bráško.

Agent Sanchez: *Mlčení* Ty jo, moje taky!

Agent Gyverre: Co budeme dělat? Jak je máme mlátit, když… nemáme ruce?

Agent Sanchez: Nemám páru, každo— vidíš to taky? Ta žirafa žere mraky!

Agent Gyverre: Fakt že jo! Modrý mraky. Taky hořej.

Agent Sanchez: Měli bychom někam zavolat.

Agent Gyverre: Jenže kam?

Agent Sanchez: Nevím jak ty, ale já pracuju pro Mannu.

Agent Gyverre: Jo… já taky.

<Konec záznamu>

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License