SPC-169-J
hodnocení: +5+x
blank.png

Objekt #: SCP-169

Třída Objektu: Megalodon

ahab2.jpg

Testovací odpal jednotky Ahab-2 na východním pobřeží Brazílie

Eventuality Bití Žraloků: Vzhledem ke gargantuovským rozměrům SPC-169 bylo přímé bušení do něj shledáno neefektivním. Z této příčiny byl ustanoven projekt Ahab, jehož účelem je extenzivní mlátička SPC-169.

Projekt Ahab sestává z pěti simultánních flákanců třídy Neohrožený vyslaných z pěti oddělených lokací v jihovýchodní části Atlantiku:

  1. 1. Ahab-1 „Pěst Neptunova“: 50 satelitů, jež v současné době orbitují v nižší atmosféře nad klíčovými body anatomie SPC-169. Satelity jsou schopny vypustit 100kilogramové wolfra-osmiové projektily ve tvaru pěstí do atmosféry, kde působením zemské přitažlivosti akcelerují a se smrtící rychlostí přetáhnou SPC-169.
  2. 2. Ahab-2 „Pěst Tritonova“: 10 salv 20 mezikontinentálních raket modifikovaných pro účely žraloko-fackování s pěstními hroty zkázy úrovně Kaiju.
  3. 3. Ahab-3 „Pěst Kalypso“: dvoufázová operace, při níž je Megara-277EA92R (asteroid velikosti karavanu nacházející se v L4 orbitě Země) 1. vybaven řadou boxerských rukavic a 2. magneticky naveden přímo na SPC-169.
  4. 4. Ahab-4 „Pěst Cthulhu“: 500 upravených vrtných souprav bude umístěno na povrch SPC-169, kde do něj budou následně boxovat po dobu několika následujících let.
  5. 5. Ahab-5 „Pěst Nema“: [DATA VYMAZÁNA] bude vycvičen v technikách pěstních soubojů a povolán, aby vyzval SPC-169 na pěstní souboj.

Popis: SPC-169 je největší žralok, s nímž se kdy Centrum Mlácení Žraloků setkalo. Jeho délka bývá odhadována na dva tisíce až osm tisíc kilometrů. Radarová analýza dokázala přítomnost tvrzeného exoskeletu, nečinný stav a, bohužel, naprostou absenci jakýchkoliv vnějších stop po bití. Má se za to, že SPC-169 existuje již od prekambrického období. S přihlédnutím k etickým důsledkům, jež může nést existence žraloka žijícího celé věky, aniž by dostal přes čuňu, musí být Projekt Ahab proveden, jakmile to bude možné.
Dodatek 1 - Nesrovnalosti v identifikaci žraloků:

<Začátek záznamu>

Dr. Swayze: Pane, máme důvodné podezření se domnívat, že SPC-169 není žralok.

Administrátor: Pokračujte.

Dr. Swayze: SPC-169 má vnější skelet, stejně jako několik párů končetin a tykadel. Popravdě se mi zdá, že SPC-169 je ve skutečnosti přerostlý antropod.

Administrátor: Zajímavé. Povězte, žije SPC-169 pod mořem?

Dr. Swayze: Ano.

Administrátor: Je větší než delfín?

Dr. Swayze: [zřetelné povzdechnutí] Ano.

Administrátor: Má spoustu špičatých a tedy potenciálně nebezpečných částí? Potom je to žralok! Tohle jsou naprosté základy rozpoznávání žraloků; tohle byste měl už dávno znát.

Dr. Swayze: Se vší úctou, pane: při aplikaci stejné logiky mohou být za „žraloky“ považovány i běluhy, kosatky či narvalové.

Administrátor: …Ach můj bože.

<Konec záznamu>

Ve světle tohoto setkání byla ustanovena iniciativa pro vyšetřování a bezodkladnou tlučku SPC-170 („žralok Moby Dick „), SPC-171 („žralok“ ze „Zachraňte Willyho“) a SPC-172 („Mečouni?!“).

Dodatek 2 – Zhodnocení Etické komise:

<Začátek záznamu>

Dr. Balboa: Procházeli jsme záznamy projektu Ahab a shodli jsme se, že je třeba stupňovat míru smrtelnosti zavedených opatření.

Administrátor: Z čeho tak usuzujete?

Dr. Balboa: Kdybychom toho… žraloka přetáhli a nezabili ho, jsem si jistý, že by jeho vztek v bdělém vztahu způsobil lidstvu nezvratnou újmu.

Administrátor: A je možné ho proplesknout?

Dr. Balboa: Lidstvo vyhyne, ale ano, SPC-169 je možné proplesknout.

Administrátor: Podívejte, ať už předpisy říkají cokoliv, naše práce je u konce jedině tehdy, když je naše pěst v ksichtě toho žraločího sráče. Odpusťte, že nejvíc zmydlitelný žralok v historii naší organizace způsobuje tolik puntičkářství.

<Konec záznamu>

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License