SPC-1057
hodnocení: +6+x
blank.png

Objekt #: SPC-1057

Žraloky Mlátící Nahodilosti: SPC-1057 má zůstat v plaveckém bazénu v Rekreačním Středisku 23, dokud nebude navržen způsob, jak jej převézt do soukromé nádrže. Mezitím bude plavecký bazén uzavřen a členové přesměrováni do Rekreačního Střediska 22 za účelem tréninku.

Popis: SPC-1057 odkazuje na animovaný prázdný prostor ve tvaru žraloka tygřího. Nemá žádné pevné fyzikální složky, ale je schopen vytěsnit vodu neznámým způsobem. Nikdo doposud neviděl SPC-1057 konzumovat potravu, dřívější pokusy ho praštit ukazují, že je schopno ukousnout ruce (viz Akviziční záznam).

Navzdory tomu, že objekt nemá klasickou anatomii paryb, hlasovala Atletická Rada SPC pro označení SPC-1057, které objekt označí jako standardní parybí hrozbu. Připomínky Rady jsou uvedeny níže:

Zatímco někteří mohou namítat, že SPC-1057 je doslova chybějící žralok, rozhodli jsme se, že to je v souladu s ústředním posláním SPC. Vypadá to jako žralok. Kouše to jako žralok. Jistě to může být označeno jako žralok. Budeme pokračovat v našich inovacích v Integrační Pěstní Stimulační Technologie, dokud SPC-1057 neschytá správnou ránu, kterou si zaslouží.

- Členka Rady SPC Amy Tullsová

Akvizice: SPC-1057 byl objeven v plaveckém bazénu v Rekreačním Středisku 23. Dva pracovníci SPC byli zabiti a čtrnáct bylo zraněno během různých pokusů o zmlácení SPC-1057. Bohužel, všechny tyto pokusy selhaly kvůli tomu, že v bazénu není fyzické tělo žraloka. Při dalším průzkumu rekreačního centra byl nalezen dokument 1057-S24.

Dokument 1057-S24:

Zkus to praštit.

P.S. Naser si.

To už je z nás PETA?

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License