Jednoduché Skicy
hodnocení: +1+x
blank.png

Výzkumník Conwell stál nad stolem. SCP-1360 na něj zíralo zpět. Jeho bílé plastové oči vypadaly bez emocí a pozorovaly každý Conwellův pohyb. Poblíž stály čtyři bezpečnostní stráže. Každý z nich čekal na to, až se uvěznený droid pokusí utéct. Conwell rychle přykývl a zmáčkl nahrávací tlačítko na malém magnetofonu na chirurgickém stolku vedle něho.

"Jacob Conwell, 8. července, 2013. Pravidelné plánované odstraňování SCP-1360-1. Vzorky budou odebrány ze spodního trupu SCP-1360, levého předloktí a pravého stehna. Před odstraněním 1360-1 subjekt plně spolupracuje. Doporučený bezpečnostní tým je přítomen a v pohotovostním režimu."

Conwell potom popadl malý skalpel a přistoupil k droidovi. Čepel se mu v ruce mírně třásla. Přál si, aby mohl odvrátit pohled. Tohle byla ta část, kterou nenáviděl nejvíce. Conwell prudce vydechl. Začal řezat, ale zastavil se, když mu jeden ze stráží položil ruku na rameno.

"Něco mu čouhá z levého prostředníčku," zašeptal Conwellovi do ucha.

Conwellova hlava škubla do strany. A jak stražník říkal, z pod víčka, které sloužilo jako konec prstu 1360, vykukoval malý kousek papíru. Conwell na strážníka kývnul. Jemně položil skalpel zpět na stůl.

"Připravte se na to to zadržet" zašeptal Conwell. Potom pomalu přistoupil k droidově ruce a popadl ho za prostřední prst. SCP-1360 se okamžitě začalo bránit. Maxwell, Forrest, Harrison a Lee rychle rychle reagovali a zadrželi droida na stole. To však udělalo droidův boj o svobodu o to více zoufalejší.

"Mám to!" Zakřičel Conwell. Vytáhl z prstu droida několik složených kusů papíru. Droid nyní vyvíjel veškerou svou sílu, aby se dostal z držení. Jeho bohyby začaly být spíše prudké mlácení kolem. Oči 1360 na něj stále zíraly, když rychle sebral magnetofon a utekl ke dveřím. "Držte to, dokud se to nesklidní! Ujistěte se, že zabavíte sešit a pera, než odejdete!"

Čtyři stráže souhlasně zavrčeli. Každý kousek jejich soustředění byl věnován tomu, aby se droidu nepodařilo vytrhnout. Když Conwell vešel do chodby, ještě se ohlédl. Droidův neustálý pohled ustupil, až když se zavřely dveře cely.


Conwell si povzdechl, když se díval na několik kousků papíru z poznámkového bloku, ležícího na stole před ním. Každý z nich byl zvrásněný a těžce opotřebovaný. Zdálo se, že byly papíry několikrát složeny a rozloženy. SCP-1360 se vážně snažilo, aby se Conwell k těm papírům nedostal. Ale teď, když byl schopen vidět, o čem celý ten rozruch byl, si nemohl pomoct a cítil se zklamaný. Na každém kusu papíru byla malá skica.

První zobrazovala neuvěřitelně detailní reprezentaci běžící 1360. Byl vidět i síťový vzor droidovy textilní kůže. Na rameni 1360 byla mladá dívka v letních šatech s květinovým vzorem. Jak 1360 běželo, její dlouhé vlasy za ní třepotaly, a ruce měla natažené nahoru k obloze. Její tvář však zůstala zcela prázdná. Žádný nos, žádné oči ani ústa. Jen prázdný papír.

Druhá kresba zobrazovala 1360, jak si podává ruku s mužem v obleku. Muž měl krátké vlasy a zdálo se, že je o půl stopy vyšší než samotné 1360. Detaily v záhybech obleku byly neuvěřitelné, ale mužova tvář byla opět prázdná.

Třetí kresba zobrazovala 1360, jak jde s malou dívkou jakýmsi parkem. Conwell byl opět ohromen detaily, které do obrázku vešly. Stromy v pozadí vypadaly skoro jako opravdové. Dívka vypadala, jako kdyby poskakovala a držela droidovu ruku. Oba dva měli slavnostní čepičky. Dívčina tvář však byla opět prázdná.

Poslední papír byl kresba, na které drželo 1360 pistoli vedle dalších dvou mužů, co na sobě měli košile, kravaty a neprůstřelné vesty. Jeden z nich měl brokovnici, druhý samopal. Detail vložený do jejich oblečení, zbraní co nesli a do jejich postojů ponechával fakt, že jejich obličeje byly naprosto prázdné, o to více otravný.

Conwell položil hlavu do dlaní, povzdechl si, popojel od stolu a začal se točit na židli. Ještě několik okamžiků mlčel a zastavil se, až když uslyšel zaklepání na dveře kanceláře.

"Je otevřeno," zakřičel. Zajel zpátky ke stolu, aby svého hosta lépe uvítal. Usmál se, když viděl, že to není nikdo jiný než Dr. Gregg Collins.

"Tak jak se mi vede?" zeptal se Collins. Na tváři se mu objevil praštěný úsměv a posadil se na židli na druhé straně stolu. Conwell se trochu zasmál, zatřásl hlavou a koukal, jak se Collins rozhlíží po ne moc zřízené kanceláři. "Vidím, že už jsi tu jako doma."

"Potrvá ještě pár let, než budu mít kancelář srovnatelnou s D. Johnsonovou, ale dělám, co můžu." odpověděl Conwell. "Copak tě sem přivádí?"

"Slíbil jsem Zacharymu, že se tady zastavím a řeknu ti, že děláš dobrou práci," zavtipkoval Collins, "A taky jsem slyšel, že dneska byla s droidem trochu sranda. Pokud tomu dobře rozumím, to je poprvé za roky, co něco provedl."

"To je." Conswell posunul skicy přes stůl. Collins se na ně delikátně začal dívat. "1360 je schovávalo v jedné z přihrádek na prstech. Snažilo se nás to zastavit, když jsme je brali."

Conwell se sklouzl hlouběji do židle. Collins hvízdnul a podrbal se na hlavě.

"Ty obrázky jsou moc pěkné. Předchozí majitelé?" zeptal se.

"To mě taky napadlo. Lidi shora chtějí, abych na 1360 tlačil, že třeba příjdeme na opravdové identity těch lidí. Ale jsem se jistý, že pokud bych to udělal, tak bude 1360 mlčet stejně jako u ostatních výslechů." vzdechl Conwell a ponořil se do židle ještě hlouběji. "Kdyby bylo 1360 člověk, tak bych nechal Claytona ať dá na jednu z těch kartoték na pár hodin jeho jméno. Třeba by nás to někam dovedlo a nemusel bych to řešit. To ale na robota fungovat nebude. Prostě jen zkusíme pár věcí a vrátíme se k normálnímu odběru 1360-1 bez žádných výsledků."

Conwell se otřásl. Droidova textilní kůže, SCP-1360-1, bylo samo-opravující se aramidové vlákno, které bylo silnejší a lehčí než kevlar. Tyto vlastnosti byly pro Nadaci cenné. Bylo tedy nemilé, že pokud jsou vlákna od droida odendané na dostaečně dlouho, začnou se rozpadat. Bylo nutné látku sbírat pravidelně, aby byla její stabilizace a syntetizace alepoň trochu možná.

"Docela ti to vadí, že?" zeptal se Collins.

"Jo." odpověděl Conwell. "Nenávidím sběr 1360-1. Ten droid tvrdí, že cítí bolest, což není nikdy tak očividné, než když to každý týden v podstatě svlékám z kůže za živa. Kdyby nám ta zporopadená věc řekla, kde najít Andersona, nebo alespoň jeho bývalé majitele, možná by jsme to mohli přejít. Bohužel prostě 1360 není moc velký mluvčí, alepoň už ne."

"Ve tvé situaci už jsem byl hodněkrát," řekl Collins a přikývnul. "Není to příjemné. Nic co deláme není příjemné. Přemýšlej však, co bude, až najdete způsob jak 1360 syntetizovat. Čím dříve na to přijdeme, tím dříve můžeme přestat řezat toho chudáka droida. Sakra, čím dříve najdeme Andersona, tím dříve můžeme přestat řezat toho chudáka droida."

Collins vstal ze židle a položil svojí ruku Conwellovi na rameno.

"Nikdo po tobě nechce, aby sis tu práci užíval, ale měj na paměti, proč to děláš," pokračoval. "Nezapomeň, proč Nadace vlastně dělá to, co dělá."

Conwell se podíval na stůl. Těžce vydechl a kývnul na znamení porozumění. Collins se na oplátku usmál a šel směrem ke dveřím.

"Dej mi vědět, jak to půjde," řekl a vyšel z kanceláře.


"Dobře 1360," řekl Conwell a posadil se ke stolu naproti droidovi. "Po rozhovoru s mými nadřízenými mi bylo řečeno, ať vám navrátím vám vaše náčrtky, zápisník a pero, pokud se mnou budeš během tohoto rozhovoru spolupracovat. Kooperace znamená, že budeš odpovídat na všechny mé otázky. Co na to říkáš?"

SCP-1360 pohlédlo na stůl. Conwell před sebe položil malý poznámkový blok a pero. Poblíž stáli stejní čtyři bezpečnostní důstojníci a všichni čekali na to, až se droid pohne. Místnost zůstala na několik okamžiků zticha, ale nakonec 1360 pero zvedlo a začalo psát.

Dobře

"Výborně," usmál se Conwell. Potom položil kresby 1360 před něj na stůl, jenom tak daleko, aby na ně droid nemohl dosáhnout, kdyby je chtěl náhodou zničit. "Nejprve potřebuji, abys mi potvrdil několik teorií, které o těchto obrázcích mám. Je to vyobrazení tvých předchozích majitelů, Jamese a jeho dcery, že?"

Ano, jsou

"To jsem si myslel. To mě vede k další mé otázce, proč si je chtěl tak zoufale dostat zpátky, když jsme je objevili? Proč si bojoval?"

Nemyslel jsem si, že je vrátíte.

"I kdyby jsme je nevrátili, nomohl by si prostě počkat, až ti vrátíme pero a papír a nakreslit je znovu?"

Nevěděl jsem, jestli bych měl dost času.

"Co tím myslíš?"

SCP-1360 se na chvíli zastavilo. Několikrát se podívalo na poznámkový blok a svoje kresby, než začalo znovu psát.

Anderson může dálkově vymazat moji pamět o klientech. Nevím, proč ještě vymazána nebyla. Chtěl jsem ty kresby, abych se mohl na něco ohlédnout a něco si pamatovat. Nevěděl jsem jestli bych měl dostatek času na to je nakreslit znovu.

"Rozumím." Conwell si znovu prohlédl skicy. "Pokud tomu tak je, proč nechat tváře prázdné? Když jsou tvé kresby jsou tak podrobné, proč vynechávat jednu z nejdůležitějších částí lidského výrazu?"

Andersonovo programování zabraňuje použití více detailu. Takhle to dokážu nejlépe. Už tohle je možná až příliš.

Conwell si povzdechnul. Vypadalo to, že se získání Jamesovy identity a nového vodítka k Andersonovi nepodaří. Andersonova předvídavost opět zvítězila. Conwell poté vstal ze židle a posunul kresby k 1360. Droid se na něj podíval a nepohnul se, očekávajíc past.

"To je vše, co jsme potřebovali, 1360. Můžeš si vzít své skicy zpět. Zápisník a pero ti nechám vrátit." řekl Conwell a začal sesbírávat své papíry. S úsměvem se díval, jak droid opatrně složil náčrtky a vrátil je do úložného prostoru v levém prostředníčku. Conwell tiše sledoval, jak droida vyvádějí místnosti. Rozhovor se ukázal jako slepá ulička, ale alespoň už SCP-1360 znovu mluvilo.


Několik týdnů po rozhovoru byl Výzkumník Conwell znovu zaměstnán sběrem SCP-1360-1. Následoval standartní postup, on a čtyři bezpečnostní ztráže vezli stůl do zadržovací cely 1360. Stráž se ihned dala do práce a připravovala se přemístit droida z rohu místnosti na stůl, když si všimli že droid v ruce drží svůj poznámkový blok. Na stránce byla úhledně naspána jedna zpráva.

Můžu se na něco zeptat?

Conwell zvedlu ruku a zastavil tak ztráže.

"Můžeš," odpověděl. 1360 poté rychle napsalo další zprávu a podalo blok Conwellovi.

Můžete mi říc něco o těchto lidech, co jsem nakreslil?

Conwell se podíval na droida. Ten držel své skicy.

"1360… Já…" začal Conwell. Neměl slov. "Ty o nich nic nevíš?"

Droid zavrtěl hlavou. Poté zvedl třetí kus papíru, který na sobě měl napsanou zprávu.

Paměť Klientů Smazána.
Omlouváme se #31, ale jak viš, soukromí našich klientů je pro nás ta největší priorita. Tato situace už byla moc na hraně.
Anderson

Conwell se na zprávu díval dlouho, poté do droidových očí. Pokud by droid mohl vyjadřovat emoce, zajímalo by ho, jakou by použil teď.

"Je mi to líto, 1360. Přeji si, abych ti mohl říct kdo byli. Přeji si, abych je taky znal."

Droid svěsil hlavu a nehýbal se. Conwell udělal to samé. Po krátké chvíli mu na rameno zaklepal jeden ze stráží. Conwell pomalu zakýval. Čtyři muži pak začali pracovat na přípravě droida pro sběr SCP-1360-1.


Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License