Hadova Ruka
hodnocení: +3+x
blank.png
shlogo3---Cutout2.png

SLOŽKA NADACE SCP OHLEDNĚ ZÁJMOVÉ SKUPINY ALFA-019, "HADOVA RUKA"


Hadova Ruka je malá, avšak mocná organizace, která rychle nabývá na velikosti a je zodpovědná a několik narušení obrany Nadace.

Skupina podporuje existenci a využití paranormálních předmětů a především se zajímá o humanoidní a uvědomělé SCP objekty. Hadova Ruka vyjádřila ostrou kritiku vůči zadržování a ničení těchto SCP objektů, především těch, která nemají velký ničivý potenciál.

Bylo identifikováno alespoň sto sedmdesát sedm jednotlivců patřících k Hadově Ruce, z nichž několik bylo přítomno během útoků na Nadační zařízení a několik použilo anomální objekty pro infiltraci.

Celkový počet členů organizace je neznámý, spolu s úrovní jejich technologie, počtem SCP objektů ve vlastnictví, nebo celkovou úrovní hrozby. Je jasné, že jsou vysoce koordinovaní a často nebezpeční. Jejich počty se zvyšují rychleji s přibýváním nových anomálií po světě.

Hadova Ruka si poprvé získala pozornost Nadace při kontaktu s osobou známou jako L.S. která se zdá být jedním z vůdců této organizace a je osobně zodpovědná za dva případy prolomení bezpečnosti v Nadačních Oblastech.

Prvním případ skončil krádeží SCP-268, artefaktu který Nadace získala během útoku na zařízení Povstání Chaosu. Nadace se poprvé dozvěděla o Hadově Ruce během druhého narušení Nadační bezpečnosti ze strany L.S. (viz Incident Prolomení Bezpečnosti X23/Oblast-19).

Identita osoby známé, jako L.S. doposud nebyla potvrzena, ovšem jisté důkazy ukazují, že možná jde o zájmovou osobu známou, jako Černá Královna (viz přiložené soubory).

Po dlouhou dobu měla Nadace jenom velmi málo informací o Hadově Ruce. Existující informace získala především díky únikům informací z Globální Okultní Koalice, které byly ovšem nekompletní a omezené. Přestože byly jasné, neodrážely informace GOC aktuální status skupiny.

Průlomem bylo Nadační objevení Poutníkovy Knihovny, anomální extradimenzionální lokace přístupné skrz portály (označované, jako "Průchody"), jež se nacházejí v mnoha různých částech světa. Hadova Ruka se zdá mít primární základnu v této lokaci, ovšem nemá nad ní přímou kontrolu.

Přímé útoky na Knihovnu se doposud ukázaly, jako nemožné, i kdyby byl vstup nalezen. Nadačním agentům se prozatím nedaří vstoupit do Knihovny bez použití anomálních metod a i v takových případech je procento úspěšných vstupů téměř nulové. Nadační agenti jsou po úspěšném vstupu napadeni anomálními entitami.

Stejně je tomu tak u agentů GOC (ovšem někteří jsou pouze eskortováni ven, zatímco ostatní jsou zabiti). Ovšem zdá se, že GOC má přístup do Knihovny skrz prostředníky. Nadační pokusy o infiltraci Poutníkovy Knihovny stále probíhají.

Mobilní Úderná Jednotka Tau-9 ("Bookworms") se specializuje na vyšetřování, stopování, zajištění a zadržení osob a artefaktů spojených s Hadovou Rukou a Poutníkovou Knihovnou. Kvůli obecné potřebě neanomálních metod zadržování a jiným problémům je postup pomalý, ovšem mnoho členů Hadovy Ruky je aktivně sledováno.

Hadova Ruka se zdá být extrémně aktivní v paranormální komunitě. Mají spojitosti s Globální Okultní Koalicí (známou členy Ruky, jako "Paliči knih") a samotnou Nadací SCP (označovanou členy jako "Věznitelé", nebo "Žalářníci"). S oběma skupinami mají nepřátelské vztahy.

Obzvláště vztah Ruky a GOC je nepřátelský; většina případů nevyprovokovaného násilí ze strany členů Hadovy Ruky, bylo proti agentům GOC. Hadova Ruka se zdá být naprosto odpojená od 108 členských organizací GOC, i přes jejich podobnost v zaměření na thaumatologii a další okultní praktiky a mnoho společných metod.

Zdá se, že tato situace nastala kvůli politice GOC s cílem ničit většinu anomálních entit, které nejsou původem lidské, nebo které nedokáží ovládat. Navíc GOC nakládá s členy Hadovy Ruky, jako s nepřátelskými agenty a zabíjí je na potkání. Nadace si nevysloužila stejnou úroveň nepřátelství ze strany Hadovy Ruky, zřejmě kvůli zadržování většiny anomálních entit, spíše než jejich ničení; ovšem vztah Ruky k Nadaci je stále vyostřený.

Ruka má nepřátelské vztahy s Povstáním Chaosu (označovaným, jako "Šílenci") a nestálé vztahy s Kanceláří pro Návrat Islámských Artefaktů (někdy nepřátelské, někdy přátelské; viz dokumenty vztahující se k Dynastii Afseneh) a Obzorovou Iniciativou.

Ruka udržuje neutrální vztahy s Charitativní Nadací Manna a je tolerantní vůči nenásilným členům Páté Církve a Církve Rozbitého Boha.

Několik členů Ruky se rovněž zdá být členy "Are We Cool Yet?", ovšem jedná se o pacifičtější členy této skupiny; mezi členy Ruky se rovněž nachází mnoho anomálních umělců ("anartistů") nepatřících k AWCY.

Ruka v Poutníkově Knihovně občasně interaguje s agenty Marshall, Carter, a Dark (označované, jako "Obchodníci"), ovšem jejich vztah se zdá být spíše neutrální, než přátelský. Mimo Knihovnu jsou známy případy potyček mezi Rukou a agenty MC&D.

Počty útoků Ruky na Nadační zařízení stoupají, stejně jako jejich schopnost uniknout dopadení a úspěšně "osvobozovat" SCP objekty. V minulosti se GOC dařilo držet počty členů Ruky pod kontrolou, ovšem ukazuje se, že toho již nadále nejsou schopni.

Snahy o permanentnější neutralizaci Hadovy Ruky stále probíhají.

Vítejte.

Pro kohokoliv, kdo tohle čte: Tohle je pro tebe.

My jsme Hadova Ruka.

Jsme hnutí spojené společnou vírou:

Že lidstvo a všechny ostatní bytosti známých světů si nezaslouží zůstat v temnotě a nevědomosti.

Hadova Ruka nefunguje jako skupina. Jsme volné seskupení členů. Naši nepřátelé tomu nerozumí — příkladem je Nadační obsese s L.S., osobou kterou většina z nás nikdy nepotkala. Nebo takové Hadí Hnízdo se svými proměnlivými identitami. Ano, jsou to všechno vůdci, protože je respektujeme, radíme se s nimi a někteří z nás následují jejich plány. Ale netvoří vše co jsme.

Není žádný speciální způsob, jak se přidat k Ruce. Neexistují žádné tajné rituály prováděné ve sklepě, nebo ve skříni. Nemáme volby vůdců. Pokud se chcete stát členem Hadovy Ruky, stačí se za člena Hadovy Ruky považovat.

Většina z nás jsou obyčejní lidé, ovšem naši nepřátelé to nechápou. Jsme obyčejní lidé, kteří přijímají anomálno, nadpřirozeno, éterično. Stojíme proti jeho potlačování. Jak bychom mohli jinak? Naši přátelé, rodinní příslušníci a někdy i my samotní spadáme mimo hranice normálnosti. Každý z nás zažil něco anomálního. Jsme věci mezi nebem a zemí, o kterých se vaší filozofii ani nezdá.

Pro držitele tradiční moci, jako je Nadace SCP, Globální Okultní Koalice a většina světových vlád, je anomálno pomalu se šířícím jedem ohrožujícím vše, co jejich civilizace tak dlouho budovala.

Ale anomálno jsou lidé a anomálno samotné není hrozbou jenom proto, že existuje. Ano, představuje možné nebezpečí, ale to i nemoci a meteory a lesní požáry. Potlačení povědomí o věci jí jenom přidá na nebezpečí a ponechá nás všechny schoulené a vystrašené v temnotě.

Když normálnost začne ubližovat lidem, kteří v ní žijí, aby vyléčila 'jed', stává se normálnost sama jedovatou.

SCP Nadace a Globální Okultní Koalice hrají tu samou roli, jakou hrála katolická církev při uvěznění Galilea za objevení toho, že svět se točí kolem slunce. Jejich praktiky a víra jsou smrtí znalostem, smrtí vědy, smrtí světla.

Vezměte si příklad z Poutníkovy Knihovny, místa které Hadova Ruka nazývá domovem. Knihovna je největším úložištěm vědění všech světů, svatý grál pro ty, jež chtějí porozumět nadpřirozenu. A přesto byly Nadace i Koalice vyhozeny z tohoto místa, které vítá všechny. Proč? Protože se jej pokusili zničit, nebo si jej získat pro sebe, aby ho nikdo jiný nemohl mít. Za to jsou odsouzeni k bloudění temnotou.

Každý se dokáže shodnout, že lidé by se měli bránit proti nadpřirozeným hrozbám. Ale jak se chcete bránit, když spálíte a pohřbíte knihy a zavřete, či popravíte osoby, které by vám řekly jak? Snažíte se snad ochránit před nukleárními zbraněmi tím, že předstíráte že neexistují?

Hadova Ruka byla také jednou vykázána z Knihovny. Je důvod, proč jsme ji nemohli znovu objevit do roku 1967. Ale už ne. Poučili jsme se ze svých chyb.

Pro ty, jež patří k GOC, či Nadaci a čtou tuto zprávu:

Naše počty rostou kvůli vám. Dříve jsme bývali jako vy, jenom další tajná společnost kupící okultní znalosti pro sebe.

Poté se Nadace začala zvětšovat. Bývali Žalářníci, ale po celá tisíciletí nebyli takhle mocní. Ale i tak se drželi ve stínech, pouze jejich vůdci věděli o všem co se každý den na Zemi dělo. Proto se dali po nějakou dobu tolerovat.

Ale pak přišla Sedmá Okultní válka a Nadační Občanská válka. Vzestup Globální Okultní Koalice — Paličů knih, Velkého Bratra — a jejich kampaně proti paranormální komunitě. Koalice se stala opresivním úkrytem pro uprchlé zbabělce z komunity. Škoda že měla jenom 108 volných míst a byla pouze pro organizace vedené lidmi. Nebo to možná ani škoda není. Naši předchůdci členství nechtěli a my jsme za to vděční.

Tak povstala Hadova Ruka. Ne protože chtěla, ne ze strachu, ale z čisté a naléhavé nutnosti. Aby zabránila tomu, že budou všichni navždy spoutáni v temnotě.

My, Hadova Ruka, vás žádáme o toto:

Kolik KTE už Globální Okultní Koalice zapsala? Musí vám to připadat, jako boj s ohromnou paranormální hydrou — dvě nové hlavy narostou za každou uťatou. Jak dlouho je ještě budete sekat?

Kolik SCP objektů teď zadržuje Nadace? Dva tisíce? Tři tisíce? Pět? Víc? Jak dlouho to potrvá, než nebude místo pro nová vězení? Dáte celý svět do zadržovací cely?

Sami si to osamotě přiznáváte. Anomálno je na vzestupu. Nemůžete budoucnost zadržovat věčně.

Vy jste ty stvůry, kterých se tak bojíte. Oprostěte se svého strachu a připojte se k nám na výsluní.

Pokud tak neučiníte… pokud budete dál uvězňovat a zabíjet nevinné, pokud budete dál nutit svět, aby zůstal v temnotě… potom vás stihne stejný osud jako všechny otrokáře a vrahy světové historie.

Osvobodíme ty, jež vězníte. Zachráníme ty, jež se snažíte zabít.

Zahrada je Domovem Hada.

My jsme Hadova Ruka.

~ M.
Poutníkova Knihovna, 2014

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License