Dokumentace Zabezpečeného Zařízení: Oblast-64
hodnocení: +1+x
blank.png

Dokumentace Zabezpečeného Zařízení SCP Nadace

Officiální Označení: Výzkumné a Zadržovací Zařízení SCP Nadace v Portlandu

Oblastní Indetifikační Kód: USORPL-Site-64


Obecné Informace


medium.jpg

Přístupová cesta k Oblasti-64.

Založeno: 15. Listopadu 1971

Zakládající Ředitel: Dr. Hayden White

Lokace: Forest Park, Portland, Oregon, Spojené Státy

Krycí Příběh: Stanice Údržby Portlandského Parku a Rekreačních Oddělení

Funkce Oblasti: Výzkum, Zadržování, Nasazování Úderných Jednotek, Syntéza Anomálních Materiálů, Monitorování Zájmové Lokace Tři Portlandy, Monitorování Zájmové Skupiny Wilsnova Řešení pro Divoká Zvířata.

Velikost: Oblast velká 3.15km2

Kanceláře a Křídla:

Hlavní Kanceláře (Podzemní Patro 1): Administrace, Kancelář Úderné Jednotky

    Křídlo A (Podzemní Patro 1): Ubikace Zaměstnanců, Obecné Ubikace, Zdravotní Centrum

    Křídlo B (Podzemní Patro 1): Nízko-bezpečnostní Výzkum

    Křídlo C (Podzemní Patro 1): Nízko-bezpečnostní Sklad

    Křídlo D (Podzemní Patro 2): Ubikace Třídy D

    Křídlo E (Podzemní Patro 2): Středně-bezpečnostní (Safe/Euclid) Sklad

    Křídlo F (Podzemní Patro 2): Laboratoře Anomálních Materiálů, Laboratoře Anomální Elektroniky

    Křídlo G (Podzemní Patro 2): Experimentální Laboratoře Objektů, Pokročilé Záznamy

    Křídlo H (Podzemní Patro 3): Zadržovací Cely Pro Anomální Humanoidy Typu S

    Křídlo I (Podzemní Patro 3): Voliéra


Informace o Zaměstnancích


Holman-v2.jpg

Ředitel Edgar Holman.

Ředitel Oblasti: Edgar Holman

Asistent Ředitele Oblasti: Dr. Sarah O'Connell

Ředitel Zaměstnanců: Cameron Miles

Ředitel Správy Zařízení: Dr. Milena Lopez

Ředitel Výzkumu: Dr. Avery Sanchez

Ředitel Zadržování: Sophia Turner

Ředitel Úderných Jednotek: Agent William Johnson

Dostupný Personál:

    Vedoucí Oddělení: 5

    Doktoři: 21

    Výzkumníci: 137

    Administrace: 23

    Údržba: 38

    Bezpečnost: 53

    Třída D: 15

    Jiné: 42


Anomálie Aktuálně pod Jurisdikcí Oblasti-64

Identifikační ČÍslo Třída Objektu
SCP-2106 Safe
SCP-2306 Safe
SCP-2608 Safe
SCP-2806 Safe
SCP-2849 Neutralizováno
SCP-2906 Keter
SCP-2960 Safe
SCP-3060 Keter
SCP-3108 Safe
SCP-3119 Euclid
SCP-3153 Euclid
SCP-3460 Thaumiel
SCP-3465 Thaumiel
SCP-3466 Euclid
SCP-3560 Euclid
SCP-3660 Safe
SCP-3830 Safe
SCP-3832 Euclid
SCP-3879 Euclid
SCP-3960 Euclid
SCP-3979 Neutralizováno
SCP-4160 Neutralizováno
SCP-4496 Safe
SCP-4560 Keter
SCP-4660 Euclid
SCP-4695 Safe
SCP-5290 Safe
SCP-5560 Safe

Dodatečné Informace


Oblast-64 je malá regionální Oblast, nacházející se půl kilometru pod Forset Parkem, v Portlandu, Oregonu. Je primárně zaměřená na zadržování a výzkum anomálií generovaných v anomálních uměleckých komunitách ve Vancouveru a Portlandu a na anomální elektroniku. Zaměřuje se také na monitorování Zájmové Oblasti Tři Portlandy.

Oblast-64 byla původně založena po objevení Tři Portlandů Nadací při tajných operací ohledně Hnutí Oregon Counterculture v roce 1970 na hudebním festivalu Vortex I. Objevení takto velké anomální komunity rychle přimělo Nadaci k akci, během roku byla Oblast-64 dokončena, což umožnilo dohlížet nad oblastí, která byla předtím z velké části ignorována.

Pod vedením ředitele Haydena Whitea, bývalého specialisty na zadržování z Oblasti-81, se Oblast-64 rychle zapojila do dění kolem anomálních uměleckých komunit v Portlandu a v polovině sedmdesátých let řídilo většinu, ne-li všechny tyto skupiny do Tří Portlandů. Po tomto počátečním období se aktivita v Oblasti-64 podstatně sklidnila, přičemž se Oblast stala v podstatě jen skladištěm drobných anomálních objektů zabavených Mobilními Údernými Jednotkami v regionu. V době odchodu ředitele Whitea do důchodu v roce 1989 se Oblast z velké části začala považovat za zbytečnou.

AR_logo_WBG.png

Logo Andersonovy Robotiky přibližně z roku 2014.

Oblast byla aktualizována o přídavné zařízení v 80. a 90. létech, ale aktivita začala vzrůstat až v roce 2007, po objevení Zájmové Skupiny Andersonova Robotika. Kvůli využívání Portlandu, Oregonu a Tří Portlandů jako základny Andesonovy Robotiky, byla v Oblasti-64 založena MTF Gamma-13 (Asimov's Lawbringers). Nárůst v místní anomální činnosti spojené se založením Andersonovy Robotiky podnítil v Oblasti konstrukci Laboratoří Anomálních Materiálů a Laboratoří Anomální Elektroniky, jakožto i přesun dalších MTF do Oblasti, což z Oblasti učinilo regionální bod pro MTF.

Od roku 2016 je Oblast-64 považována za jednu z předních Oblastí Nadace SCP podél Západního Pobřeží USA a největší Oblastí v Severozápadním Pacifiku.

Kromě jiných povinností byla Oblast-64 určena jako hlavní kontaktní místo mezi Nadací a Zájmovou Skupinou Wilsnova Řešení pro Divoká Zvířata. Následuje výtažek z Úmluvy Boring, která poskytuje přehled Oblastního vztahu s GoI Wilsnova Řešení pro Divoká Zvířata:

Úmluva Boring Článek 16 Sekce 4

Oblast-64 má sloužit jako primární kontaktní místo mezi Wilsnova Řešení pro Divoká Zvířata a Nadací za účelem spolupráce při omezování anomální fauny. Diskuse týkající se sdílení zdrojů, personálu a odpovědnosti za zadržování se budou konat jednou za dva měsíce. Místo setkání se bude střídat mezi Oblastí-64 a Vedením Wilsnových Řešení pro Divoká Zvířata v Boringu, Oregonu.

Tyto odpovědnosti budou sdíleny. Je důležité zdůraznit, že žádná organizace nebude nést více či méně povinností, než druhá. Oblast-64 zadržuje množství anomálií a nespecializuje se na faunu, zatímco Wilsnovy Řešení pro Divoká Zvířata anomálie zatím pouze objevili.

Oblast-64 a Wilsonova Řešení pro Divoká Zvířata se budou podporovat, ale vzájemně nezasahovat. Vzájemně si radit, ale nepřikazovat. Budou spolupracovat, neboť zadržování není úkolem, který je radno provádět samostatně.


Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License