Dokumentace Bezpečnostního Zařízení: Lunární Zóna-32
hodnocení: +1+x
blank.png

Speciální Dokumentační Zařízení Nadace SCP

Lunární Zóna-32

Oficiální Název: Specializovaná Lunární Záchytná a Výzkumná Zóna Nadace SCP

Identifikační kód zóny: LMaImb-Area-32


Základní údaje


Imbrium.png

Moře Dešťů (Mare Imbrium). Klikněte pro zvětšení.

Založeno: 29. září 1998

Poloha: Moře Dešťů, Měsíc

Účely zóny: Výzkum, Specializované Zadržovací Zařízení, Vzdálené Pozorování

Rozloha: Oblast 12.4km2Objekty pod dohledem Lunární Zóny-32


ID Objektu Třída Objektu
SCP-2493 Euclid
SCP-2651 Safe
SCP-2686 Euclid
SCP-2821 Keter
EE-3570 N/A
SCP-3609 Euclid
SCP-3655 Safe
SCP-4379 Safe
SCP-4731 Safe

Úrovně Základny


Přízemí

Podle bezpečnostního předpisu MIA321, musí být všechny snímky zóny Moře Dešťů upraveny tak, aby na nich nebylo možné spatřit Lunární Zóna-32. Jen budovy na této úrovni jsou viditelné na povrchu měsíce - ostatní úrovně jsou skryty pod povrchem.

Recepce: Formálně základna Thoth-1 je hlavním vstupním bodem do zařízení. K recepci patří:

  • Recepce SCP-120: Vzduchotěsná místnost postavená bezprostředně kolem deváté destinace SCP-120.
  • Skladiště: Primární přístupový bod na povrch Měsíce, veškeré příchozí zdroje jsou zde zpracovány nebo uskladněny. Příchozí zaměstnanci tudy prochází k nákladnímu výtahu, kterým se dostávají na svá pracoviště
    • Observatoř: Malá observatoř umožňující pozorování Země z měsíčního povrchu. Využívá se pro rozsáhlé nebo globální pozorování v situacích, kdy je digitální monitorování nepraktické nebo neproveditelné. Často se používá k pozorování instancí SCP-2943-2

Přistávací dráha: Tři kilometry dlouhý přistávací úsek na povrchu Moře Dešťů. Vozidla, která vyžadují tuto ranvej, jsou aktuálně ve fázi prototypů, proto je dráha využívána spíše pro vzlety a přistání VTVL.

1. Podzemní podlaží

1. podzemní podlaží je zadržovací patro Lunární Zóny-32. Všechny místnosti na této úrovni (s výjimkou míst umístěných bezprostředně pod jinými konstrukcemi) jsou navrženy tak, aby byly izolovatelné od zbytku zařízení, a aby mohly v případě potřeby vypustit jejich obsah do vesmírného prostoru.

Zdravotnické Zařízení pro Anomálie: Určeno k léčbě anomálních biologických entit odděleně od personálu Nadace.

Zadržovací Zóny: Několik uzavřených zadržovacích komor, rozdělených do čtyř křídel: severní, jižní, východní a západní. Každá zadržovací komora je vybavena několika environmentálními senzory a může být naprogramována tak, aby automaticky vypustila svůj obsah do vesmíru, pokud dojde k naměření kritických hodnot. Za zmínku stojí zadržovací komory včetně:

  • (Bývalá) zadržovací komora SCP-2493: Vnitřek je naplněn héliem o tlaku 20 kilopascalů, udržovaným při teplotě mezi 270 a 285 stupni Kelvina, a stěny jsou vycpány tři centimetry hrubou vrstvou měkké gumy. Místnost je naprogramována na okamžité vypuštění jejího obsahu, pokud bude detekována radiace. Komora je v současné době nevyužívaná (viz dokumentace SCP-2493), ale nadále zůstává udržovaná pro případ potřeby

Sklad Anomálních Předmětů

Ubytovny zaměstnanců Třídy D: Nachází se hned pod ranvejí. Jedny z mála místností, které nejsou navrženy ke katapultaci do vesmíru.

2. Podzemní podlaží

Recepce: Spojeno s povrchovými částmi zařízení pomocí vzduchotěsných výtahů. Slouží jako kontrolní bod pro nové příjezdy - propojené s bezpečnostním zařízením pro potřebu rychlého nasazení v případě útoku.

Administrativní zařízení

Personální zázemí

Společenská místnost

Tělocvična: Tělocvična je vybavena několika nízkogravitačními běžeckými pásy a dalším cvičebním zařízením. Personál rozmístěný v zařízení musí každý den povinně absolvovat hodinu cvičení.

Aréna Minimální Gravitace: Aréna minimální gravitace, neformálně Ender Arena2 ), je využívána jako rekreační zařízení pro zaměstnance i jako výcvikové zařízení pro členy Mobilních Úderných Jednotek (MTF) přítomné v Lunární Zóně-32. Cvičení MTF mají přednost před rekreační činností.

Personální Zdravotní Středisko: Nezaměňovat se Zdravotnickým Zařízením pro Anomálie, které se nachází na 1. PP. Používá se výhradně k léčbě personálu.

Vysokorychlostní Železniční Trať: Používá se pro přístup k zadržovacím celám SCP-2493 a SCP-2821. V současné době probíhají práce na propojení Lunární Zóny-32 s dalšími Nadačními zařízením, jako je například Lunární Zóna-13.

3. Podzemní podlaží

Regulátor atmosféry: Udržuje stabilní atmosféru v celém zařízení, stejnou jako na Zemi.

Záložní generátory

Výzkumné středisko

Geologické zařízení

4. Podzemní podlaží

Vzhledem k důležitosti 4. PP pro život v zóně, zaměstnanci, kteří neprovádí důležitou údržbu, mají do tohoto podlaží vstup zakázán.

Primární jaderný reaktor

(Prototyp) napájecí jednotka FAM-32: Stabilní napájecí jednotka zkonstruovaná pomocí technických údajů a plánů získaných od SCP-2493. Využívá obsažené neutrina a gama záření z rozpadu hmoty/antihmoty k produkci velkého množství energie. V současné době jediná svého druhu, aktuálně ve fázi testování, aby se zjistilo, zda je bezpečná, než budou vyráběny na Zemi.

PØdz

[DATA POŠKOZENA]3


Personál


Vzhledem k nebezpečnému umístění Lunární Zóny-32, vysoce nebezpečným objektům v jejím držení a obtížným přístupem k zařízení je obsluhována nejmenším možným počtem zaměstnanců. Veškerý nepotřebný personál je přemístěn mimo pracoviště při první možné příležitosti.

Cyrus.jpg

Oblastní Ředitel Cyrus Hourdoon

Oblastní ředitel: Starší Administrátor Cyrus Hourdoon4

Asistent Oblastního Ředitele: N/A

Asistent Personálního Ředitele: N/A

Asistent Ředitele Zařízení: N/A

Asistent Ředitele Výzkumu: Junior výzkumník Dillan Polsun

Asistent Ředitele Zadržení: Junior výzkumník Sylver Tolen

Devlin.jpg

Devlin Wiston

Tajemník Etické Komise: Devlin Wiston5

Oblastní personál:

    Zdravotnický personál: 4

    Výzkumníci: 16

    Administrativní personál: 6

    Správci zařízení: 0

    Bezpečnostní personál: 10

    Zaměstnanci Třídy D: 4

    Další: N/A

Celkový počet zaměstnanců: 40


Historie Zóny


Základna Thoth-1, předchůdce Lunární Zóny-32, byl postaven na konci roku 1992 po potvrzení, že devátý cílový bod SCP-120 byl lokalizován na povrchu Moře Dešťů. Hodně vzdálený, obtížně přístupný a relativně plochý region byl ideální k výstavbě vysoce zabezpečené základny. Stavba byla schválena, navzdory vysokým výdajům na stavbu i zaměstnance Třídy D. Stavba lunární základny byla dokončena v srpnu 1995 a jedna divize Mobilní Úderné Jednotky Sigma-6 (“Puddlejumpers”) byla přidělena jako bezpečnostní stráž - tato jednotka (divize 5: “Spacemen”) od té doby na základně zůstala.

Po dokončení byla základna Thoth-1 primárně používána jako zabezpečený archiv až do objevu SCP-852 , vzdáleného pouhých pár kilometrů, roku 1996. Protože se neočekávalo, že by se základna setkala s anomálními jevy, nebyla vybavena k uložení objektu. Z tohoto důvodu bylo SCP-852 ponecháno na lunárním povrchu, dokud nebyl vymyšlen způsob jeho transportu na Zemi. Druhá, imobilní anomálie - SCP-2686 , byla objevena v blízkosti základny o několik dní později. Neschopnost základny Thoth-1 tyto anomálie, ani dočasně, uložit podnítila diskusi o rozšíření základny - tyto diskuse byly urychleny objevem SCP-2493, které, jak navrhuje výzkumník ████ ███ ████ ███,6, by bylo podstatně snazší a bezpečnější držet mimo atmosféru Země. Poté byla schválena rekonstrukce a rozšíření základny Thoth-1.

Raketoplán, jenž by mohl být použit k přepravě SCP-852 na Zemi, byl také použit k přepravě několika TBM strojů na základnu Thoth-1; bylo vyžadováno několik dalších letů pro přepravu všech komponent zařízení, generátorů, několika komponent jeho systémů podpory života, jakož i celé pětičlenné jednotky tvořené Mobilní Úderné Jednotky Gama-4 (“Blondebeard’s Crew”) a SCP-2493. Stavba byla dokončena začátkem září 1998; 29. září byla základna Thoth-1 oficiálně přejmenována na Lunární Zónu-32.

Od svého přepracování dosáhla Lunární Zóna-32 úspěchu při zkoumání a objevování několika anomálií zahrnujících nebeské objekty, jako je Měsíc, včetně:

  • Spolupráce s týmem zkoumajícím SCP-2193.
  • Spolupráce s týmem provádějícím testy s SCP-2063.7
  • Konsŧįő[DATA POŠKOZENA]
  • Objevení SCP-2821, nebezpečné anomálie Třídy VK, během stavby vysokorychlostní železnice k propojení Lunární Zóny-32 s Lunární Zónou-13
  • Znovunabytí testovacích subjektů ovlivněných SCP-2923.

Doplňující informace


Nově příchozím zaměstnancům doporučujeme, aby si do Lunární Zóny-32 přivezli vlastní ochranné pokrývky hlavy. Poranění hlavy jsou běžná u personálu, který není zvyklý na gravitaci Měsíce, a administrativa zaměstnancům neposkytuje pokrývky hlavy. - Oblastní Ředitel Cyrus Hourdoon.

Novým zaměstnancům se také doporučuje, aby si přinesli vlastní léky (zejména léky na recept) a to dostatek na dobu alespoň devíti měsíců. Pokud zapomenete, a nebo vám dojdou, není nic, co bychom mohli udělat do příštího zásobování, pokud nejste natolik důležití, aby někdo cestoval přes SCP-120, aby vám léky doručil. - Dr. Stephanie Hallová.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License