Lokace Zabezpečených Oblastí

Označení Zařízení

Nadace spravuje a řídí velké množství zařízení po celém světě. Od malých základen s malým počtem personálu, až po velké Oblasti s tisíci zaměstnanci.

Oblast

Zařízení Nadace designovány jako Oblasti jsou skrytá zařízení. To znamená, že přestože je existence těchto zařízení veřejnosti známá, jsou obvykle maskována pod vládní, či firemní záštitou. Oblasti jsou často postaveny v relativně těsné blízkosti civilního obyvatelstva, kde zařízení takovéto krytí vyžadují.

Zóna

Zařízení Nadace designovány jako Zóny jsou tajná zařízení. To znamená, že civilisté neví, že existují. Taková zařízení jsou obvykle postavená daleko od civilního obyvatelstva a mohou obsahovat velmi nebezpečné anomálie; drtivá většina Zón má extrémní bezpečnostní opatření, například zabudované nukleární hlavice.

Sekce zařízení

Sektor

Sektory jsou sekce Oblastí které mají specifické zaměření: například zadržení, výzkum, nebo skladování. Přesné použití sektorů se liší a závisí na primárním účelu a velikosti zařízení.

Jednotka

Jednotky jsou oddělené sekce Oblastí, které zadržují Biologické nebo Dimenzionální anomálie a jsou vytvořené tak, aby se v případě katastrofických scénářů uzavřely. Všechny osoby vstupující nebo opouštějící Jednotku musí typicky podstoupit kompletní dekontaminaci.

Předpony

Tyto předpony jsou obvykle používány k označení specializací zařízení, nebo sekcí zařízení a jsou obvykle používány pouze v interní komunikaci.

Ozbrojené

Ozbrojené zařízení jsou zařízení, nebo sekce zařízení, s abnormálně vysokými fyzickými bezpečnostními požadavky, buď kvůli zadržování násilných nepřátelských entit, nebo hrozby napadení zvenčí. Tato zařízení mají vysoký počet vojenských zbraní a vozidel, stejně jako velký počet permanentního bezpečnostního personálu; v případě celého zařízeni to typicky znamená jednotku přirovnatelé alespoň k praporu, nebo pluku.

Biologické (Bio)

Biologické zadržovací zařízení, nebo sekce zařízení, se starají o nákazy nebo jiné biohazardní anomálie. Jsou izolovány od zbytku zařízení, aby se předešlo možnému úniku těchto anomálií.

Zadržovací

Zadržovací zařízení, nebo sekce zařízení, slouží primárně k zadržování anomálních objektů, entit, nebo jevů.

Dimenzionální (Dim)

Dimenzionální zadržovací zařízení, nebo sekce zařízení, se zabývají extradimenzionálními anomáliemi a objekty s nekonzistentním nebo pozměněným časoprostorem.

Humanoidní

Humanoidní zařízení, nebo sekce zařízení, se primárně zabývají vědomými, lidskými, nebo téměř-lidskými entitami schopnými porozumění a vykonávání instrukcí. V podstatě se jedná o vězení pro anomální entity.

Chráněná

Chráněná zařízení, nebo sekce zařízení, jsou "bezpečné zóny" oproštěny od anomálního vlivu. V těchto prostorách nejsou povoleny žádné anomálie.

Provizorní

Provizorní zařízení jsou ta, která jsou vyznačena nebo vybudována kolem nepohyblivých anomálií. Provizorní zařízení typicky zadržují pouze jednu anomálii.

Relikviářní

Relikviářní zařízení, nebo sekce zařízení, jsou navrženy pro zacházení s artefakty a objekty, které jsou historicky nebo nábožensky významné.

Výzkumná

Výzkumná zařízení, nebo sekce zařízení, jsou navržena k studii anomálií či anomálních materiálů, nebo na výzkum a vývoj nových zadržovacích procedur.

Skladovací

Skladovací zařízení, nebo sekce zařízení, jsou určeny k dlouhodobému skladování ne-anomálních nebo inertních anomálních objektů bez rizika autonomní interakce.

Různé

Toto jsou Nadační zařízení nebo lokace, které nespadají pod standardní organizační strukturu.

Pozorovací stanoviště

Pozorovací stanoviště jsou malá zařízení v různých lokacích. Často se skládají pouze z jedné budovy, nebo se nachází ve větších budovách. Pozorovací stanoviště většinou sledují komunikaci pro zamezení nepovoleného obsahu, nebo monitorují blízká Nadační zařízení. Pozorovací stanoviště také používají Nadační agenti pro komunikaci, nebo jako bezpečné úkryty.


Zabezpečené Oblasti České Větve


Seznam zařízení (zkrácený)

Následuje částečný seznam významných Nadačních zařízení. Tento seznam je neúplný; mnoho nadačních zařízení zde není uvedeno vzhledem k požadavkům na provozní bezpečnost, jejich účelu, nebo umístění. Mnoho označení zařízení bylo také časem znovu použito, neboť jsou původní zařízení vyřazena z provozu, nebo již nejsou používána.

Oblasti

facility-texture.png01 Oblast-01 (Chráněná Oblast-01, Ústředí Rady)

Oblast-01 je bezpečná zóna, která slouží jako záloha dat pro všechna hlavní zařízení Nadace po celém světě. Slouží také pro bezpečné setkání členů Rady O5 a pro další vysoce postavené zaměstnance Nadace. Stejně, jako u všech Chráněných Oblastí, zde není povolen výskyt žádných anomálních objektů. Umístění Oblasti-01 je přísně tajné.

facility-texture.png06 Oblast-06-3 (Humanoidní Zadržovací Oblast-06-3)

Oblast-06-3 je Zadržovací zařízení, které je momentálně umístěno v Lotrinsku ve Francii. Dříve se toto zařízení nacházelo ve Spojených Státech (Oblast-06-3) a v Německu (Oblast-06-3). Po vyřazení a demolici výše uvedených předchozích zařízení bylo přesunuto na své současné místo. Oblast-06-3 zaměstnává personál mnoha národností a poskytuje ubytování pro mnoho nízkorizikových lidských a humanoidních entit, zejména pro několik bývalých zaměstnanců Nadace. Mezi objekty zadržené v tomto zařízení patří: SCP-069, SCP-706, SCP-1669, SCP-1702.

facility-texture.png11 Oblast-11

Oblast-11 je rozsáhlé nadační zařízení, které se nachází ve středozápadních Spojených Státech. Jedná se o samosprávní Oblast obsahující obytné domy, komerční podniky, průmyslová a výrobní zařízení a rozsáhlý podzemní zadržovací a výzkumný komplex. Nadace přísně sleduje pohyb veškerého personálu a civilistů v Oblasti-11 a v její blízkosti, proto je zařízení často používáno jako bezpečné místo pro personál vyžadující dodatečnou bezpečnost a ochranu. Mezi objekty zadržené v tomto zařízení patří: SCP-986.

facility-texture.png15 Oblast-15

Oblast-15 je zařízení Nadace na západním pobřeží Spojených Států, které se specializuje na zadržování a studium elektrických, elektronických a počítačových anomálií. Primární úložná a zadržovací křídla Oblasti-15 jsou elektromagneticky izolována, aby se zabránilo jakékoli interakci mezi anomální elektronikou a vnějším světem. Mezi objekty zadržené v tomto zařízení patří: SCP-079, SCP-719, SCP-896.

facility-texture.png17 Oblast-17

Oblast-17 je hlavní nadační zařízení zaměřené primárně na zadržování a studium humanoidních nízkorizikových entit. Kvůli tomuto zaměření zahrnuje stálý personál Oblasti-17 velké množství lékařských a psychiatrických profesionálů. Mezi objekty zadržené v tomto zařízení patří: SCP-073, SCP-105, SCP-343

facility-texture.png19 Oblast-19

Oblast-19 je největší zařízení Nadace momentálně v provozu zadržující stovky anomálií tříd Safe a Euclid. Objekty zadržené v tomto zařízení zahrnují: SCP-055, SCP-131, SCP-173, SCP-387, SCP-668, SCP-931.

facility-texture.png23 Oblast-23

V Oblasti-23 se nachází řada metamorfovaných nebo transformujících se biologických objektů a entit. Mezi objekty zadržené v tomto zařízení patří: SCP-038, SCP-113

facility-texture.png28 Oblast-28 (Provizorní Zadržovací Oblast-28)

Oblast-28 se nachází v newyorské čtvrti SoHo, ve Spojených Státech a byla původně založena, aby zadržovala SCP-602. Od té doby bylo toto zařízení rozšířeno na plnohodnotné Zadržovací zařízení Nadace specializující se na neobvyklé kresby a artefakty. Předměty zadržené v tomto zařízení také zahrnují: SCP-1229, SCP-1388

facility-texture.png36 Oblast-36

Dříve provizorní Oblast-36 nacházející se v Indii. Slouží jako místní zadržovací oblast i jako podpůrné zařízení pro terénní personál působící v oblasti. Mezi objekty zadržené v tomto zařízení patří: SCP-089, SCP-1135.

facility-texture.png38 Oblast-38

Oblast-38 je zadržovací Oblast na venkově Tennessee ve Spojených Státech, zaměřená především na studium Zájmové Skupiny 388-Alpha, "Univerzita Alexylva ". Mezi objekty zadržené v tomto zařízení patří: SCP-961, SCP-1080, SCP-1893, SCP-1082.

facility-texture.png43 Oblast-43 (Výzkumná a Zadržovací Oblast-43)

Oblast-43 je umístěna na jihovýchodním pobřeží Huronského jezera, kilometr pod hladinou moře, ve městě Lambton County, Ontario, Kanada. Nahází se v ní zadržovací křídla pro anomálie nízkého až středního nebezpečí, výzkumné divize strukturalizované dle akademických standardů a rafinerie na ezoterické látky. Mezi objekty zadržené v této oblasti patří: SCP-5056, SCP-5109 a SCP-5243.

facility-texture.png45 Oblast-45 (Výzkumná Oblast-45)

Oblast-45 je tajné ozbrojené výzkumné zařízení nacházející se u pobřeží Indického oceánu v západní Austrálii. Provádí se zde výzkum a dočasné zadržování anomálních objektů pod dohledem a mimo civilní obyvatelstvo. Oblast-45 také slouží jako centrum pro MTF v tichomoří a Indickém oceánu. Mezi objekty zadržené v zařízení patří: SCP-321, SCP-2401, SCP-466, SCP-127, SCP-2424, SCP-1577.

facility-texture.png54 Oblast-54 (Integrovaná Zadržovací Oblast-54)

Oblast-54 je Zadržovací zařízení umístěné v, kolem a pod městem Lipsko v Německu. Zaměstnanci Oblasti se specializují na zadržení anomálií, které jsou považovány za „částečně neudržitelné“. Zaměstnanci jsou silně vyzbrojení, vysoce vyškolení a vždy ve střehu. Díky rozsáhlému hangáru vozidel s rychlou odezvou (s transportem jak normálním, tak anomálním) a širokému spektru zadržovacích cel je Oblast-54 obecně považována za místo, které je nejlépe připravené na nejhorší a místo, kde se to nejhorší s největší pravděpodobností vyskytne. Mezi objekty zadržené v zařízení patří: SCP-265, SCP-1911, SCP-2668, SCP-2790, SCP-2856, SCP-3663 a SCP-4856.

facility-texture.png62 Oblast-62 (Dimenzionální Oblast-62)

Dříve prozatímní Oblast-62, původně postavena kolem SCP-004. Zařízení bylo nakonec rozšířeno aby zadržovalo další objekty, včetně SCP-579.

facility-texture.png64 Oblast-64 (Skladovací Oblast-64)

Nachází se přibližně 0,5 km pod Forest Parkem, severozápadně od Portlandu v Oregonu. Oblast-64 je primárně nízko až středně bezpečným skladovacím zařízením a používá se hlavně k uložení drobných anomálních předmětů a objektů třídy Safe a Euclid zabavených z anomální umělecké komunity a anomálního elektronického průmyslu se sídlem v Portlandu a Vancouveru. Mezi objekty zadržené v tomto zařízení patří: SCP-2106, SCP-2306, SCP-2608, SCP-2806, SCP-2960.

facility-texture.png66 Oblast-66 (Biologická Zadržovací Oblast-66, Bio-Oblast-66)

Původně postavená jako prozatímní Oblast-66 kolem SCP-1479, bylo toto zařízení nakonec rozšířeno tak, aby zadržovalo a zkoumalo biologické a organické anomálie. Mezi objekty zadržené v tomto zařízení patří: SCP-478, SCP-569, SCP-646, SCP-806, SCP-886.

facility-texture.png73 Oblast-73

Oblast-73 je zařízení přeměněné z kancelářské budovy v Texasu, určené k zadržování a studiu inertních, bezpečných nebo jinak benigních anomálních objektů. Mezi objekty zadržené v tomto zařízení patří: SCP-1454, SCP-1156, SCP-1176, SCP-1520.

facility-texture.png76 Oblast-76 (Výzkumná, Relikviářní a Zadržovací Oblast-76)

Oblast-76 je hlavní Zadržovací Oblast ve Spojených Státech. Nachází se v ní velké množství anomálních předmětů, u nichž se předpokládá, že jsou vyrobeny člověkem. Mezi objekty zadržené v tomto zařízení patří: SCP-140, SCP-1883.

facility-texture.png77 Oblast-77 (Skladovací Oblast-77)

Jedna z největších Skladovacích zařízení Nadace. Oblast-77 byla původně postavena v roce 1924 v jižní Itálii a sloužila jako italské zařízení až do druhé světové války, kdy byla poškozena spojeneckým bombardováním a následně zničena prolomením zadržení. Oblast-77 byla převzata Nadací a přestavěna v roce 1944. Mezi objekty aktuálně zadržené v tomto zařízení patří: SCP-703, SCP-1837, SCP-2322.

facility-texture.png81 Oblast-81 (Výzkumná a Zadržovací Oblast-81)

Nachází se pod jezerem Monroe v Bloomingtonu, Indiana. Oblast-81 je primárním centrem anomální aktivity na Středo-západě Spojených států. Oblast-81, původně založená jako expediční místo pro monitorování SCP-2812, se od té doby stala jednou z největších v regionu. Nachází se v ní Klasifikační Komise Nadace a také masivní základna Mobilních Úderných Jednotek. Mezi objekty zadržené v tomto zařízení patří: SCP-715, SCP-2080, SCP-2151, SCP-2270, SCP-2445, SCP-2496, SCP-2540, SCP-2564, SCP-2996.

facility-texture.png87 Oblast-87 (Výzkumná Oblast-87)

Oblast-87 je výzkumná oblast vytvořená v září roku 1976, pro lepší dohlížení nad zadržováním menších anomálií ve městě Sloth's Pit, Wisconsin, USA (obv. 17 291 k roku 2020). Téhož měsíce bylo zjištěno, že Sloth's Pit byl vysoce aktivní Nexus, obytná zóna s vysokou koncentrací anomálních fenoménů. Zástěrka pro Oblast-87 je civilistům známá jako S & C Plastics a spadá pod ní také jedna specializovaná Úderná Jednotka - Sigma-10 ("The Sloth's Arm"), jejichž cílem je zadržovat místní anomálie. Obyvatelé města Sloth's Pit jsou považováni za zaměstnance Třídy E a Nadaci znají jako 'výzkumnou organizaci, která monitoruje město'. Primárním cílem Oblasti-87 je výzkum a dokumentace anomálií ve Sloth's Pit, jako je SCP-4040; avšak nachází se zde také velitelství Útvaru pro Mezivesmírné Záležitosti, Nexologické Studie a slouží jako regionální velitelství pro středozápad USA. Záznamy incidentů, jež se událi v Oblasti-87 a uvnitř Nexusové zóny Sloth's Pit jsou sepsány zde.

facility-texture.png88 Oblast-88 (Humanoidní Zadržovací Oblast-88)

Humanoidní Zadržovací Oblast-88 se nachází v centru Baldwin County, Alabama. Oblast zadržuje mnoho humanoidních SCP objektů společně s několika vysoce hodnotnými anomálními objekty. Přestože výzkum není primární zaměření oblasti, má na něj kapacity a několik jich na svých subjektech provedlo. Objekty zadržené v této oblasti jsou: SCP-245, SCP-1774, SCP-1868, SCP-2065, SCP-2067, SCP-2251, SCP-2725, SCP-2343, SCP-2632, SCP-2714, SCP-2968, SCP-2987.

facility-texture.png91 Oblast-91 (Xenobiologikcá Výzkumná a Zadržovací Oblast-91)

Původně založená jako Provizorní Oblast-91 v roce 1986, krátce po objevení SCP-4612; po dobu následujícího roku byla oblast plně spravována přímo Radou O5. Oblast-91 se postupem let měnila od původní potřeby zadržet SCP-4612 (jež bylo původně nalezeno v podkladní konstrukci pod panstvím) až do současné formy plně funkčního zadržovacího zařízení, výzkumné laboratoře a knihovny. Oblast se nachází na pozemku panství známého jako Eckhartovo Sídlo; nachází se v Yorkshire, Anglie. Výzkumným zaměřením oblasti je předně zadržení a analýza xenobiologických druhů s vedlejším zaměřením na vývoj thaumatologických protiopatření a zadržování thaumatologických artefaktů. Oblast také slouží jako primární základna pro MTF-Beta-777 (“Hecate’s Spear”) a to hlavně kvůli jejich znalostem a expertízou v thaumatologické analýze. Mezi objekty zadržené v tomto zařízení patří: SCP-4612, SCP-4712 a SCP-5512.

facility-texture.png98 Oblast-98 (Dimenzionální Výzkumná Oblast-98)

Oblast-98 stojí v čele nadační technologie. Umístěna ve městě Filadelfie je Oblast-98 zodpovědná za špičkový technologický vývoj a inovace, které pomáhají Nadaci zadržet, analyzovat a zkoumat různé anomální hrozby, které mohou ohrozit svět. Oblast-98 je často považována za nejvíce technologicky vyspělé výzkumné pracoviště Nadace. Objekty momentálně zdokumentované v této oblasti zahrnují: SCP-179, SCP-1152, SCP-1287, SCP-2009, SCP-2115, SCP-2703, SCP-2716, SCP-4156, SCP-4192, SCP-4366, SCP-4797 a SCP-4880.

facility-texture.png103 Oblast-103 (Biologická Zadržovací Oblast-103)

Oblast-103 má rozsáhlá zařízení pro zadržování a výzkum anomálních rostlin. Mezi objekty zadržené v tomto zařízení patří: SCP-757, SCP-822, SCP-1001

facility-texture.png104 Oblast-104 (Biologická Výzkumná Oblast-104)

Dříve provizorní Oblast-104. Toto pracoviště je provozováno pod záštitou přírodní rezervace a je navrženo pro studium a experimentování s biologickými anomáliemi s širokým spektrem účinků. Mezi objekty zadržené v tomto zařízení patří: SCP-628, SCP-936, SCP-1104.

facility-texture.png111 Oblast-111 (Industriální Výzkumná Oblast-111)

Oblast-111 se nachází pod Captain's Mountain na jihu Queenslandu, Austrálie. Její hlavní zaměření jsou anomální materiály a technologie. Lokace Oblasti-111 je určena k posílení Nadačního vlivu v východní Austrálii, kde byly anomálie již nalézány a zadržovány dříve. Přestože má Oblast prostředky k zadržování anomálií, zatím žádné nezadržuje.

facility-texture.png120 Oblast-120 (Výzkumná a Relikviářní Dimenzionální Oblast-120)

Postavena na SCP-5292, v blízkosti města Częstochowav Polsku se Oblast-120 zaměřuje na thaumaturgické, ontokinetické a theologické anomálie za použití neobvyklých zadržovacích metod. Slouží jako hlavní pozorovací bod pro nezávislé město Esterberg a aktivně propaguje využití anomálií. Mezi objekty zadržené v tomto zařízení patří: SCP-3001, SCP-5464, SCP-5572, SCP-5659, and SCP-5795.

Zóny

facility-texture.png02 Zóna-02 (Ozbrojená Relikviářní a Zadržovací Zóna-02)

Zóna-02 je odlehlé zařízení, jehož primární cíl je zadržet vysoce nebezpečné, nepřátelské nebo jinak nebezpečné anomálie, včetně několika objektů třídy Keter. Kromě praporu bezpečnostních sil je Zóna-02 vybavena několika nukleárními zbraněmi poslední záchrany pro případ katastrofického narušení nebo ztráty zadržení. Mezi objekty zadržené v tomto zařízení patří: SCP-122, SCP-743.

facility-texture.png12 Zóna-12 (Biologická Výzkumná Zóna-12)

Zóna-12 je zadržovací a výzkumné zařízení, nacházející se na vzdálené federální půdě, na středo-západě Spojených států. Zóna-12 zadržuje živé vzorky anomálních biologických entit i vzorky biologicky nebezpečných nebo jinak nebezpečných biologických anomálií ke studiu. Mezi objekty zadržené v tomto zařízení patří: SCP-143, SCP-153, SCP-214, SCP-811, SCP-939.

facility-texture.png14 Zóna-14 (Ozbrojená Biologická Zadržovací Zóna-14)

Zóna-14 je vyhrazeně zadržovací zařízeni nacházející se v Rubínových horách v Nevadě, Spojených Státech. Zóna-14 je primárně používána pro vysoce nebezpečné a/nebo nepřátelské anomální entity. To jsou takové entity, které musí být střeženy plukem bezpečnostního oddělení, spolu s těžkými zbraněmi, obrněnými vozidly a vzdušnými silami. Mezi objekty zadržené v tomto zařízení patří: SCP-058, SCP-082, SCP-165, SCP-939, SCP-940.

facility-texture.png27 Zóna-27 (Relikviářní Zóna-27)

Zóna-27 je podzemní zařízení operující pod Katedrálou Notre-Dame v Ontáriu, Kanadě. Hlavní význam Zóny-27 je jako základna pro Oddělení Taktické Theologie a jako nouzové ubytování v případě rozsáhlého scénáře Třídy-K. Zóna je také schopna zadržovat primárně nábožensky orientované anomálie a vývoj theologických zbraní. Mezi objekty zadržené v tomto zařízení patří: SCP-5502 and SCP-5993.

facility-texture.png32 Zóna-32 (Lunární Zóna-32)

Sestavená z několika pater pod povrchem Mare Imbrium je Lunární Zóna-32 používána jako zařízení pro zadržení nepohyblivých anomálií přítomných na lunárním povrchu nebo anomálií, které je výrazně méně nebezpečné zadržet mimo zemskou atmosféru. Mezi objekty zadržené v tomto zařízení patří: SCP-2493, SCP-2686 a SCP-2821.

facility-texture.png179 Zóna-179

Dříve provizorní Zóna-179. Toto zařízení se nachází v Pensylvánii, Spojených Státech. Mezi objekty zadržené v tomto zařízení patří: SCP-1050, SCP-1179.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License