Lokace Zabezpečených Oblastí

Označení Zařízení

Nadace spravuje a řídí velké množství zařízení po celém světě, od malých základen s trochou personálu až po hlavní Oblasti s tisíci personálu

Oblast

Zařízení Nadace designována jako Oblasti jsou skrytá zařízení, což znamená že přestože existence těchto zařízení je známa veřejnosti, taková zařízení jsou obvykle maskována pod vládními, či firemními frontami. Oblasti jsou často postaveny v místech relativně v těsné blízkosti civilního obyvatelstva, kde zařízení potřebují takové krytí.

Zóna

Nadační zařízení designována jako Zóny jsou tajná zařízení, což znamená, že civilisté neznají, že by existovaly. taková zařízení jsou obvykle postaveny daleko od civilních obyvatelstev a mohou obsahovat velmi nebezpečné anomálie; drtivá většina Zón má extrémní bezpečnostní opatření, například zabudované nukleární hlavice.

Sekce zařízení

Sektor

Sektory jsou sekce Oblastí které mají specifické zaměření, více úprav ohledně zadržení, výzkumu nebo uskladnění. Přesné použití sektorů se liší v závislosti na zařízení a závisí na primárním účelu a velikosti zařízení.

Jednotka

Jednotky jsou sebe-udržující sekce Oblastí, které zadržují Biologické nebo Dimenzionální anomálie a jsou vytvořené jako sebe-zadržovací v tom případě i zabraňují katastofyckým scénářům. Všechny osoby vstupující nebo opouštějící Jednotku musí podstoupit typiockou kompletní dekontaminací.

Předpony

Tyto předpony jsou obvykle používány k označení specializací zařízení nebo sekcí zařízení a jsou obvykle používány pouze v interní komunikaci.

Ozbrojené

"Ozbrojené" označuje zařízení nebo sekce zařízení s abnormálně vysokými fyzickými bezpečnostními obavami, buď kvůli zadržování násilných nepřátelských entit nebo hrozba napadení zvenku. Tato zařízení mají vysoký počet zbraní vojenské třídy a vozidel, stejně jako nepřiměřeně velký počet permanentího bezpečnostního personálu; v připadě celého zařízeni, typicky to znamená oddělení aspoň praporu, nebo pluku.

Biologické (Bio)

Biologické zadržovací zařízení nebo sekce zařízení jsou odolné proti infekci nebo jiné biohazardové anomálie a jsou jsou všechny izolovány a byli sebe-zadržovány aby se předešlo možnému útěku mnoha anomálií.

Zadržovací

Zadržovací zařízení nebo sekce zařízení jsou hlavně vytvořeny, aby zabránili úniku anomálních objektů, entit nebo jevů.

Dimenzionální (Dim)

Dimenzionální zadržovací zařízení nebo sekce zařízení jsou vytvořeny, aby co nejvíc zabránili úniku anomálních aperatur nebo anomálií, co mohou cestovat mezi dimenzemi nebo časem.

Humanoidní

Zařízení nebo sekce zařízení humanoidního kontejmentu se hlavně zabýva vnímajicíma, lidsky moudrých nebo téměř-lidských entit schopných pochopení a vykonávání instrukcí. Ty jsou v podstatě podobně vězeňskému zařízení pro anomální entity.

Chráněná

Chráněná zařízení a sekce zařízení jsou "bezpečné zóny" oproštěny od anomálního vlivu. Žadné anomálie nejsou povoleny v těchto zařízeních po celou dobu.

Provizorní

Provizorní zařízení jsou ty, které jsou stanoveny nebo vybudovány kolem nepohyblivé anomálie. Provizorní zařízení typicky zadržují pouze jednu anomálii.

Relikviářní

Relikviářní zařízení nebo sekce zařízení jsou navrhnuti pro zacházení s artefakty a objekty nábožensky nebo historicky významné.

Výzkumná

Výzkumná zařízení nebo sekce zařízení jsou navrhnuta k buď zacházení a studii anomálií či anomálních materiálů, nebo výzkum a vývíjení nových zadržovacích schémat a method.

Skladovací

Skladovací zařízení nebo sekce zařízení jsou určeny k dlouhodobému skladování ne-anomálních nebo inertních anomálních objektu s žadným rizikem autonomní interakce.

Různé

Toto jsou Nadační zařízení nebo lokace, které nespadají pod standardní organizační strukturu.

Pozorovací stanoviště

Observation Posts are tiny facilities established in a multitude of locations worldwide. Often limited to small standalone buildings or single units within larger buildings, Observation Posts are typically used to monitor regional communications for flagged content, as well as monitor nearby Foundation facilities. Many Observation Posts are also used as secure communications hubs or safe-houses by undercover Foundation agents.

Seznam zařízení (zkrácený)

Následuje částečný seznam významných nadačních zařízení. Tento seznam j neúplný; mnoho nadačních zařízení zde není uvedeno kvůli požadavkům na provozní bezpečnost, kvůli jejich účelu neboumístění. Mnoho označení zařízení byla časem obnovena, protože původní zařízení jsou vyřazena z provozu nebo jinak, již nejsou používána.

Oblasti

facility-texture.png01 Oblast-01 (Chráněná Oblast-01, Overwatch HQ)

Oblast-01 je bezpečná zóna, která slouží jako záloha dat pro všechna hlavní zařízení Nadace po celém světě, jakož i pro bezpečné setkání členů Rady O5 a pro další vysoce postavené zaměstnance Nadace. Stejně, jako u všech Chráněných Oblastí, zde není povolen výskyt žádných anomálních objektů. Umístění Oblasti-01 je přísně tajné.

facility-texture.png06 Oblast-06-3 (Humanoidní Zadržovací Oblast-06-3)

Oblast-06-3 je Zadržovací zařízení, které je momentálně umístěno v Lotrinsku ve Francii. Dříve se toto zařízení nacházelo ve Spojených Státech (Oblast-06-3) a v Německu (Oblast-06-3), po vyřazení a demolici výše uvedených předchozíchj zařízení, bylo přesunuto na své současné místo. Oblast-06-3 zaměstnává personál mnoha národností a poskytuje ubytování pro mnoho nízkorizikových lidských a humanoidních entit, zejména pro několik bývalých zaměstnanců Nadace. Mezi objekty zadržené v tomto zařízení patří: SCP-069, SCP-706, SCP-1669, SCP-1702

facility-texture.png11 Oblast-11

Oblast-11 je rozsáhlé nadační zařízení, které se nachází ve středozápadních Spojených Státech jako jedno samosprávní společenství osahující obytné domy, komerční podniky, průmyslová nebo výrobní zařízení a rozsáhlý podzemní zadržovací a výzkumný komplex. Nadace udržuje přísné sledování veškerého personálu a civilistů v Oblasti-11 a v její blízkosti, proto je zařízení často používáno jako bezpečné místo pro personál vyžadující dodatečnou bezpečnost a ochranu. Mezi objekty obsažené v tomto zařízení patří: SCP-986

facility-texture.png15 Oblast-15

Oblast-15 je zařízení Nadace na západním pobřeží Spojených Států, které se specializuje na zadržování a studium elektrických, elektronických a počítačových anomálií. Primární úložná a zadržovací křídla Oblasti-15 jsou elektromagneticky izolována, aby se zabránilo jakékoli interakci mezi anomální elektronikou a vnějším světem. Mezi objekty obsažené v tomto zařízení patří: SCP-079, SCP-719, SCP-896

facility-texture.png17 Oblast-17

Oblast-17 je hlavní nadační zařízení zaměřené primárně na zadržování a studium humanoidních nízkorizikových entit. Podle tohoto zaměření, stálý personál Oblasti-17 zahrnuje velké množství lékařských a psychiatrických profesionálů. Mezi objekty obsažené v tomto zařízení patří: SCP-073, SCP-105, SCP-343

facility-texture.png19 Oblast-19

Oblast-19 je největší zařízení Nadace momentálně v provozu, ubytovávající stovky anomálií tříd Safe a Euclid. Objekty obsažené v tomto zařízení zahrnují: SCP-055, SCP-131, SCP-173, SCP-387, SCP-668, SCP-931

facility-texture.png23 Oblast-23

V Oblasti-23 se nachází řada metamorfovaných nebo transformujících biologických objektů a entit. Mezi objekty obsažené v tomto zařízení patří: SCP-038, SCP-113

facility-texture.png28 Oblast-28 (Provizorní Zadržovací Oblast-28)

Oblast-28 se nachází v newyorské čtvrti SoHo, ve Spojených Státech a byla původně založena, aby zadržovala SCP-602. Od té doby bylo toto zařízení rozšířeno na plnohodnotné Zadržovací zařízení Nadace specializující se na neobvyklé kresby a artefakty. Předměty obsažené v tomto zařízení také zahrnují: SCP-1229, SCP-1388

facility-texture.png36 Oblast-36

Dříve provizorní Oblast-36 nacházející se v Indii. Slouží jako místní zadržovací oblast i jako podpůrné zařízení pro terénní personál působící v oblasti. Mezi objekty obsažené v tomto zařízení patří: SCP-089, SCP-1135

facility-texture.png38 Oblast-38

Oblast-38 je uzavřeným místem ve venkovském Tennessee ve Spojených Státech, zaměřeným především na studium Zájmové Skupiny 388-Alpha, "Univerzita Alexylva ". Mezi objekty obsažené v tomto zařízení patří: SCP-961, SCP-1080, SCP-1893, SCP-1082

facility-texture.png45 Oblast-45 (Výzkumná Oblast-45)

Oblast-45 je tajné ozbrojené výzkumné zařízení nacházející se u pobřeží Indického oceánu v západní Austrálii. Zde se provádí výzkum a dočasné zadržování neobvyklých objektů pod dohledem a mimo civilní obyvatelstvo. Oblast-45 také slouží jako místo zastávky pro provoz MTF v tichomoří a Indickém oceánu. Mezi objekty umístěné v zařízení patří: SCP-321, SCP-2401, SCP-466, SCP-127, SCP-2424, SCP-1577

facility-texture.png54 Oblast-54 (Integrovaná Zadržovací Oblast-54)

Oblast-54 je Zadržovací zařízení umístěné v, kolem a pod městem Lipsko v Německu. Zaměstnanci Oblasti se specializují na omezení anomálií, které jsou považovány za „částečně neudržitelné“. Zaměstnanci jsou silně vyzbrojení, vysoce vyškolení a vždy ve střehu. Díky rozsáhlému hangáru vozidel s rychlou odezvou (s transportem jak normálním, tak anomálním) a širokému spektru zadržovacích buněk je Oblast-54 obecně považován za místo Nadace, které je nejlépe připravené na nejhorší a místo, kde se to nejhorší s největší pravděpodobností vyskytne. Mezi objekty, které jsou v současné době přísluší zařízení, patří: SCP-265, SCP-1911, SCP-2668, SCP-2790, SCP-2856, SCP-3663, and SCP-4856.

facility-texture.png62 Oblast-62 (Dimenzionální Oblast-62)

Dříve prozatímní Oblast-62, původně postavena kolem SCP-004. Zařízení bylo nakonec rozšířeno o další objekty, včetně [SCP-579].

facility-texture.png64 Oblast-64 (Skladovací Oblast-64)

Nachází se přibližně 0,5 km pod Forest Parkem, severozápadně od Portlandu v Oregonu. Oblast-64 je primárně nízko až středně bezpečným skladovacím zařízením a používá se hlavně k uložení drobných neobvyklých předmětů a objektů třídy Safe a Euclid zabavených z anomální umělecké komunity a neobvyklého elektronického průmyslu se sídlem v Portlandu a Vancouveru. Mezi objekty umístěné v tomto zařízení patří: SCP-2106, SCP-2306, SCP-2608, SCP-2806, SCP-2960

facility-texture.png66 Oblast-66 (Biologická Zadržovací Oblast-66, Bio-Oblast-66)

Původně postavená jako prozatímní Oblast-66 kolem SCP-1479], bylo toto zařízení nakonec rozšířeno tak, aby obsahovalo a zkoumalo biologické a organické anomálie. Mezi objekty obsažené v tomto zařízení patří: SCP-478, SCP-569, SCP-646, SCP-806, [SCP-886

facility-texture.png73 Oblast-73

Oblast-73 je zařízení přeměněné z kancelářské budovy v Texasu, určené k zadržování a studiu inertních, bezpečných nebo jinak příznivých anomálních objektů. Mezi objekty obsažené v tomto zařízení patří: SCP-1454, SCP-1156, SCP-1176, SCP-1520]

facility-texture.png76 Oblast-76 (Výzkumná, Relikviářní, a Zadržovací Oblast-76)

Oblast-76 je hlavní Zadržovací místo umístěné ve Spojených Státech a v němž se nachází velké množství neobvyklých předmětů, u nichž se předpokládá, že jsou vyrobeny člověkem. Mezi objekty obsažené v tomto zařízení patří: SCP-140, SCP-1883

facility-texture.png77 Oblast-77 (Skladovací Oblast-77)

Jedna z největších Skladovacích zařízení Nadace, Oblast-77 byla původně postavena v roce 1924 v jižní Itálii a sloužila jako italské zařízení až do druhé světové války, kdy byla poškozena spojeneckým bombardováním a následně zničena prolomením zadržení. Oblast-77 byla převzata Nadací a přestavěna v roce 1944. Mezi objekty aktuálně obsažené v tomto zařízení patří: SCP-703, SCP-1837, SCP-2322

facility-texture.png81 Oblast-81 (Výzkumná a Zadržovací Oblast-81)

Located beneath Lake Monroe in Bloomington, Indiana, Site-81 is the primary hub for anomalous activity in the United States Midwest. Initially founded as an expeditionary site to monitor SCP-2812, Site-81 has since grown to become one of the largest sites in the region. Located within is the Foundation's Classifications Department, as well as a massive Mobile Task Force deployment outpost. Objects contained at this site include: SCP-715, SCP-2080, SCP-2151, SCP-2270, SCP-2445, SCP-2496, SCP-2540, SCP-2564, SCP-2996.

facility-texture.png88 Oblast-88 (Humanoidní Zadržovací Oblast-88)

Humanoid Containment Site-88 is located in central Baldwin County, Alabama. The site houses many humanoid SCP objects, along with several high value anomalous items. While research is not a primary focus of the site, the site has the capacity for, and has seen many research projects related to its occupants. Objects contained at this site include: SCP-245, SCP-1774, SCP-1868, SCP-2065, SCP-2067, SCP-2251, SCP-2725, SCP-2343, SCP-2632, SCP-2714, SCP-2968, SCP-2987

facility-texture.png98 Oblast-98 (Dimenzionální Výzkumná Oblast-98)

Site-98 serves as the forefront of Foundation technology. Stationed in the city of Philadelphia, Site-98 is responsible for the bleeding-edge technological developments and innovations that help the Foundation contain, analyze, and research the various anomalous threats that endanger the world. Site-98 is often considered as the most technologically-advanced research facility in the Foundation. Objects currently documented in this site include: SCP-179, SCP-1152, SCP-1287, SCP-2009, SCP-2115, SCP-2703, SCP-2716, SCP-4156, SCP-4192, SCP-4366, SCP-4797, and SCP-4880.

facility-texture.png103 Oblast-103 (Biologická Zadržovací Oblast-103)

Site-103 has extensive facilities for the containment and research of plant and plant-based anomalies. Objects contained at this facility include: SCP-757, SCP-822, SCP-1001

facility-texture.png104 Oblast-104 (Biologická Výzkumná Oblast-104)

Formerly Provisional Site-104, this facility is operated under the guise of a wildlife preserve and is designed for study of and experimentation on biological anomalies with wide-ranging effects. Objects contained at this facility include: SCP-628, SCP-936, SCP-1104

Zóny

facility-texture.png02 Zóna-02 (Ozbrojená Relikviářní a Zadržovací Zóna-02)

Area-02 is a remote facility whose primary purpose is to contain highly dangerous, hostile, or otherwise hazardous anomalies, including multiple Keter-class objects. In addition to a battalion-strength security detachment, Area-02 is also equipped with multiple nuclear fail-safes as a final option in the case of a catastrophic breach or loss of containment. Objects contained at this facility include: SCP-122, SCP-743

facility-texture.png12 Zóna-12 (Biologická Výzkumná Zóna-12)

Area-12 is a containment and research facility located on remote federal land in the Midwestern United States. Area-12 contains both live specimens of anomalous biological entities as well as samples of biohazardous or otherwise dangerous biological anomalies for study. Objects contained at this facility include: SCP-143, SCP-153, SCP-214, SCP-811, SCP-939

facility-texture.png14 Zóna-14 (Ozbrojená Biologická Zadržovací Zóna-14)

Area-14 is a dedicated containment facility located in the Ruby Mountains of Nevada, United States. Area-14 is primarily used for large-scale, dangerous, and/or hostile anomalous entities and as such is staffed with a regiment-strength security detachment as well as heavy weapons, armored vehicles, and air support. Objects contained at this facility include: SCP-058, SCP-082, SCP-165, SCP-939, SCP-940

facility-texture.png32 Zóna-32 (Lunární Zóna-32)

Comprised of several floors beneath the surface of Mare Imbrium, Lunar Area-32 is a facility used to contain immobile anomalies present on the lunar surface, or anomalies that are significantly less hazardous to contain beyond Earth’s atmosphere. Objects located at this facility include: SCP-2493, SCP-2686, and SCP-2821.

facility-texture.png179 Zóna-179

Formerly Provisional Containment Area-179, this facility is located in Pennsylvania, United States. Objects contained at this facility include: SCP-1050, SCP-1179


djkaktus rules. Yes, but don't make your SCPs so long.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License