SCUTTLE
hodnocení: +2+x
blank.png

PROVIZORNÍ ZÁZNAM — VYDÁN PŘÍKAZ SCRAMBLE, VEŠKERÝ TECHNICKÝ PERSONÁL A PERSONÁL RAISA SE MUSÍ HLÁSIT V OBLASTI-01 — PROVIZORNÍ ZÁZNAM

Toto je automaticky vygenerovaný záznam zapisující nejnovější události. Typ situace: SCRAMBLE. Ovlivněné systémy: SCUTTLE. Ovlivněný personál: RAISA, TECHNICKÝ. Tento záznam byl vygenerován 28/01/20██ 15:42 uživatelem Maria Jones [mjones06]

Incident #: 20██011300███

Závažnost Kritická

Riziko Nadačních Ztrát: Vysoké

Riziko odhalení veřejnosti: Vysoké

Stav Incidentu: Probíhající

Zasažené Oblasti: Výstupní Chyba: Objekt seznamu přesahuje délku 10,000 znaků.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License