Dokument SCP-701-1640-B-1
hodnocení: +3+x
blank.png

Následující text obsahuje shrnutí publikované divadelní hry Tragédie o Oběšeném Králi, klasifikované jako SCP-701, sepsané Dr. J██████ z kopie kvarta z roku 1640 v Nadačním držení.

DRAMATIS PERSONAE:

 • GONZALO, Trinkulský Král
 • ISABELLA, Trinkulská Královna; bývalá manželka Sforzy, zavražděného krále, nyní vdaná za Gonzala
 • ANTONIO, nižší šlechtic
 • FRANCISCO, Antoniův služebník
 • VÉVODA SORTINSKÝ
 • ALINDA, dcera Vévody
 • PETRUCCIO, vznešený pán, Gonzalův spojenec
 • LODOVICO, Gonzalův služebník
 • CORNARI, kněz
 • BEATRICE, Královnina služebnice
 • KURTIZÁNA
 • PALÁCOVÝ STRÁŽNÝ
 • AMBASÁDOR MĚSTA MILÁN
 • AMBASÁDOR MĚSTA FLORENCIE
 • AMBASÁDOR MĚSTA ALAGADDA

ZASAZENÍ:
Hra je zasazena do Království Trinkulo (pravděpodobně špatně zapsaný název Trinakrie, jiný název pro Sicílii), v hlavním městě Serko (jiný název města Syrakusy). Trinkulský král Sforza, zemřel, zřejmě z přirozených příčin při návratu z dvora. Trinkulská šlechta se shromáždila v hlavním městě na korunovaci nového krále, Sforzova mladšího bratra, Gonzala, který si rovněž vzal Sforzovu manželku, Isabellu.

I přes reference textu na dobové Italské městské státy, jako Florencie a Milán, je většina hry čistou fikcí. Sicílie nikdy neměla krále, jako Gonzalo a Sforza a hlavním městem historického Království Sicílie bylo Palermo, nikoliv Syrakusy. (Autor se nejspíše rozhodl zasadit události do Syrakusy, kvůli historickému spojení tohoto města s tyranií.) Rovněž neexistují žádné záznamy o zemi, nebo místě zvaném Alagadda, tajemném a zřejmě mocném státu, který hraje velkou roli v ději. Je možné, že se jedná o referenci na některý z muslimských států, či měst na pobřeží Středozemního moře, jako Tunis či Alžír.

SHRNUTÍ DĚJE:
Děj Tragédie o Oběšeném Králi v mnohém připomíná starší hry stejného žánru, včetně Shakespearových her Hamlet a Titus Andronicus. Během výzkumu událostí SCP-701 bylo zjištěno, že Tragédie o Oběšeném Králi byla často používána jako méně násilná alternativa k dříve zmíněným hrám. Obě vraždy v textu SCP-701 se odehrávají mimo jeviště a náznak kanibalismu ve třetím Dějství se dá jednoduše odebrat ze scénáře.

DĚJSTVÍ I:
Hra začíná Gonzalovou korunovací. Gonzalo začíná přípitkem se sešlými šlechtici, poté odchází z jeviště. Opilá vínem, Isabella se přizná několika služebným, že Sforza nezemřel ve spánku, jak se myslelo. Místo toho mu Isabella, při návratu z venkova, podala lektvar na spaní a poté jej Gonzalo se svými spojenci zavraždil. Jako poslední symbol neúcty, oběsili konspirátoři Krále, na stromě jako obyčejného zločince. Isabella rovněž prohlásí, že Antonio, nižší šlechtic navštěvující poprvé královský dvůr, je ve skutečnosti jejím a Sforzovým synem a právoplatným následníkem trůnu. Isabella upadá a je služebníky odnesena z jeviště.

Francisco se ptá Antonia, zda věří královnině příběhu. Antonio se situaci zasměje a oba opouští scénu. Zpátky v Antoniově pronajatém bytě se Francisco pokouší laškovat s Kurtizánou. Antonio vstupuje na scénu v šoku. Oznamuje, že zatímco byl mimo jeviště, uviděl Sforzova ducha, který potvrdil Antoniův původ a královnin popis své smrti.

DĚJSTVÍ II:
Gonzalo, který se dozvěděl o Isabellině přiznání, hovoří se svými druhy. Lodovico potvrzuje, že alespoň tři lidé viděli královnino upadnutí - Sortinský Vévoda, jeho dcera Alinda a kněz jménem Cornari. Gonzalo okamžitě začíná plánovat vraždu či zajetí všech tří, aby zatajil pravdu. Nechá Isabellu uvěznit do kláštera a vyhlásit, že královna zešílela. Isabella, nezvykle pro svou postavu, pokorně přijímá Gonzalův rozsudek. Ten poté odchází na schůzku s Alagaddským ambasádorem.

Zpět v jejich bytě přináší Francisco Antoniovi zprávy o královnině uvěznění. Spolu začnou plánovat pomstu.

DĚJSTVÍ III:
Petruccio a Gonzalo zvou Sortina na večeři. Zabijí jej a přikáží palácovým kuchařům, aby jeho tělo připravili do polévky. Gonzalo přikazuje, aby byla Alinda, která vraždě přihlížela, zavřena do kláštera.

Antonio předstírá šílenství, aby se dostal do kláštera. Isabella a její loajální služebná Beatrice, se dozvědí o Antoniově příchodu a pokusí se jej otrávit. Antonio jejich plán prohlédne a přinutí Isabellu vypít jed místo něj. Isabella umírá. Francisco se mezitím v klášteře ztratí a náhodou se mu podaří z cely osvobodit Alindu.

DĚJSTVÍ IV:
V paláci, Gonzalo oznamuje Lodovicovi, že výměnou za nezmíněnou ‘daň,’ získal silný a nezjistitelný jed od ambasádora z Alagaddy. Gonzalo plánuje otrávit polévku z těla Sortinského Vévody a otrávit dvůr, čímž by zajistil uchování tajemství. Lodovico odchází z jeviště splnit jeho plán. Gonzalo má krátký moment svědomí: v monologu popisuje své pochyby a lítost za své činy, ovšem není schopen se odklonit od cesty, kterou si připravil.

Francisco mezitím seznamuje Alindu s Antoniem, když všichni tři společně unikli z kláštera. Alinda popisuje detailně vraždu svého otce; Antonio si ji slibuje vzít za ženu a udělat z ní královnu, jakmile bude jeho pomsta dokonána. Poté odchází pro ostří s nímž plánuje zabít Gonzala.

Následuje komická vsuvka mezi palácovým strážným a Cornarim, žertovným knězem. Na konci této scény vstupuje Lodovico a žádá, aby jej Cornari následoval. Kněz již není na jevišti znovu spatřen.

DĚJSTVÍ V:
Hosté doráží na Gonzalův banket. Gonzalo opět začíná přípitkem, tentokrát s přítomnými ambasádory cizích zemí. Podává se jídlo; ovšem než se může začít, vstupuje Antonio s podepsaným přiznáním od Petruccia získaným mimo scénu, které zahrnuje detaily o Sforzově vraždě a důkaz o Antoniově původu. Gonzalo je svrhnut rozlícenými dvořany; spíše než aby jej zavraždil, rozhodne se jej Antonio poslat do exilu v klášteře. Poté nařídí Franciscovi, aby začal s plány na jeho svatbu s Alindou. Hra končí tancem dvořanů.

UDÁLOSTI SCP-701
Hraná forma hry během událostí SCP-701 se liší od publikované verze. Pro typické příklady těchto odchylek viz Hlášení o Incidentu SCP-701-19██-1.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License