SCP-Rada-O5-J
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt №: Rada O5.

Třída Anomálie: Kajícnost.

Speciální Zadržovací Procedury: Lítost.

Popis: Vy víte, co jste provedli.

Dodatek 1: Pokání.

Omluvte se.

My, Rada O5, se omlouváme za naše chyby. Spáchali jsme neodpustitelné hříchy a tímto vám prokazujeme naší lítost.

Proste.

My, Rada O5, vás prosíme o odpuštění. Přijímáme důsledky našich činů a modlíme se, aby postihly pouze nás.

Odčiňte se.

My, Rada O5, se zavazujeme k našemu budoucímu odčinění. My budeme Zajišťovat. My budeme Zadržovat. My budeme Chránit. Pod naším velením bude svět konečně bezpečným.

Přísahejte.

My, Rada O5, přísaháme, že nebudeme nadále ubližovat. Našimi akcemi, ani naší nečinností, my nebudeme ubližovat těm, které chráníme.

Vzpomínejte.

My, Rada O5, si toto budeme pamatovat. Budeme zaznamenávat to, co jsme provedli, a to, k čemu jsme napomohli se stát.

Dodatek 2: Ospravedlní.

O5-1: Udělali jsme to, co jsme slíbili.

O5-2: Udělali jsme to, v co jsme věřili.

O5-3: Udělali jsme to, co bylo potřebné.

O5-4: Udělali jsme to, co jsme měli.

O5-5: Udělali jsme to, co jsme mohli.

O5-6: Udělali jsme to, co bychom udělali stejně.

O5-7: Udělali jsme to, co jsme vybrali.

O5-8: Udělali jsme to, co jsme potřebovali.

O5-9: Udělali jsme to, co jsme chtěli.

O5-10: Udělali jsme to, co jsme nařídili.

O5-11: Udělali jsme to, co jsme povolili.

O5-12: Udělali jsme to, co jsme zakázali.

O5-13: My jsme zadržovali.

Dodatek 3: Odškodnění.

O5-1: Jako odškodnění nabízím mé tajemství.

O5-2: Jako odškodnění nabízím mou ctnost.

O5-3: Jako odškodnění nabízím mé výpočty.

O5-4: Jako odškodnění nabízím mou diplomacii.

O5-5: Jako odškodnění nabízím mé vědění.

O5-6: Jako odškodnění nabízím mou moc.

O5-7: Jako odškodnění nabízím mou autoritu.

O5-8: Jako odškodnění nabízím mé zdraví.

O5-9: Jako odškodnění nabízím můj výzkum.

O5-10: Jako odškodnění nabízím mé záznamy.

O5-11: Jako odškodnění nabízím mé dezinformace.

O5-12: Jako odškodnění nabízím mé předpovědi.

O5-13: Jako odškodnění nabízím mou duši.

Dodatek 4: Rozhřešení.

[PŘÍSTUP ZAMÍTNUT]

Dodatek 5: Vysvětlení.

Svět bude pod mýma rukama hořet. Nezbude po něm ani popel. Nic nebude odpuštěno.

Tohle se stane, když mi ukradneš můj oběd ze společné ledničky v Odpočívárně 12.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License