SCP Nadace na území Česka - Informace o České Větvi SCP Nadace
hodnocení: +12+x
blank.png
LogoStar%C3%A9

Logo České Větve SCP Nadace do roku 1995

Česká Větev SCP Nadace vznikla především kvůli strategicky výhodnému postavení České republiky. Za komunistického režimu se nemohla Česká větev SCP Nadace plnohodnotně rozvíjet a fungovat, a tak byla závislá na ostatních Větvích SCP Nadace. Jeden z mnoha důvodů tohoto omezeného provozu České Větve SCP Nadace bylo působení GRU Divize "P". Po Sametové revoluci mohla Česká Větev SCP Nadace znovu začít plně fungovat. Po několika letech byly nové Oblasti vystavěny a po několika měsících příprav byly Oblasti uvedené do chodu, především pod dočasným vedením Německé Větve SCP Nadace. Po 8 letech převzala Česká Větev SCP Nadace plnou kontrolu nad Oblastmi na území České Republiky a Slovenské republiky.

LogoNov%C3%A9

Aktuální logo České Větve SCP Nadace

Česká Větev SCP Nadace nezanikla i přes existenci Československa, vzhledem k nákladům na změny a jednoduchému dorozumívání národů bylo rozhodnuto, že bude Česká Větev SCP Nadace spravovat i Oblasti na území Slovenské republiky během existence Československa.

Česká Větev SCP Nadace je pod vedením "ČROD" (Česká Rada Oblastních Direktorů). "ČROD" se plně zodpovídá Radě O5, ale samotná Rada O5 téměř nezasahuje do chodu České Větve SCP Nadace. "ČROD" má 13 členů pro 13 krajů na území České republiky. Na území České republiky také existují menší Oblasti. Ty jsou používané především jako "kontrolní body" během transportu SCP přes Evropu a/nebo jako menší výzkumné Oblasti, ale většinou ne jako trvalé zadržovací Oblasti. Z bezpečnostních důvodů se nenachází "velká" Nadační Oblast v kraji Hlavní město Praha. Aktuálně největší Oblast České Větve SCP Nadace je Oblast-04CS. Pokud nebude Radou O5 jinak nařízeno, připadají všechna SCP nalezená na území České republiky do vlastnictví České Větve SCP Nadace. Česká Větev SCP Nadace má také kapacity pro Zadržování SCP nalezených po celém světě.

SCP zadržovaná Českou Větví SCP Nadace jsou označovány SCP-XXXX-CS. Oblasti České Větve SCP Nadace se označují Oblast-XCS. MTF České Větve SCP Nadace jsou označovány MTF písmeno NATO abecedy (např Hotel) - X


Česká Větev SCP Nadace aktuálně zadržuje: 146 SCP.hub
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License