Vysvětlená SCP

-EX znamená vysvětlené SCP, o kterém se ví, jak funguje. Je to SCP, které už není SCP protože se celosvětově rozšířilo, zjistilo se jak funguje a nebo už není problém.

Rozdíly mezi normálním SCP a SCP-EX jsou hlavně tři. Jakékoliv -EX SCP musí mít v názvu SCP-###-EX. Za druhé zadržovací procedury. I přesto, že bych chtěl vidět staré zadržovací procedury možná proškrtnuté, -EX nepotřebují být zadržené. A za třetí, na konci článku musí být důvod, proč se změnilo z normálního na -EX.

Bright

Vysvětlená SCP

Česká Vysvětlená SCP

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License