SCP-984
hodnocení: 0+x
blank.png
bearstormstheshitter.jpg

SCP-984

Objekt #: SCP-984

Třída Objektu: Safe-impetus

Speciální Zadržovací Procedury: Zařízení, v němž se SCP-984 nachází (aktuálně Oblast-48) je pod záštitou Společnosti ██████████, Nadační krycí korporace. Dveře do SCP-984 zůstávají zamčeny z venku s výjimkou testování, stejně tak všechny kabinky uvnitř SCP-984. Pouze personál Třídy D smí vstoupit do SCP-984 bez ochranného brnění a zbraně.

Alespoň tři lékařští zaměstnanci Úrovně 0 musejí být neustále přítomní v Oblasti-48. Pokud se SCP-984 z jakéhokoliv důvodu aktivuje, tito zaměstnanci musejí být zavoláni k SCP-984, aby provedli lékařskou péči na osobách opouštějících SCP-984.

Popis: SCP-984 je umývárna nacházející se v [VYMAZÁNO]. Po objevení bylo zjištěno, že tři žárovky jsou rozbité.

Za normálních okolností je SCP-984 neobvyklé pouze tím, že je částečně zvukotěsné komerčně dostupnými materiály. SCP-984 začne projevovat své anomální vlastnosti pouze za následujících okolností:

  • Žádné osoby se nenacházejí v otevřené části SCP-984.
  • Přesně jedna záchodová kabinka v SCP-984 je obsazena přesně jednou osobou. Dveře do této kabinky musejí být zavřeny a zamčeny.
  • Alespoň jedna žárovka v SCP-984 je rozbitá, nebo vypnutá.

Pokud budou tyto podmínky splněny, jeden, nebo více jedinců SCP-984-1 se materializuje uvnitř SCP-984, jakmile osoba opustí kabinku. Jedinci SCP-984-1 bývají velcí, vysoce agresivní savci různých druhů1 Všichni jedinci SCP-984-1 mizí devět minut po objevení. SCP-984-1 samo neopustí SCP-984 a zmizí, pokud je k tomu donuceno.

Jedinci SCP-984-1 vykazují symptomy a chování charakteristické pro střední a pokročilé stádium nakažení vzteklinou. Ovšem spíše než většina zvířat nakažených vzteklinou, SCP-984-1 jsou velmi nepřátelská vůči lidem, především osobám, které vstoupí do SCP-984. Vzhledem k tomu, že osoby uvnitř SCP-984 nejsou většinou vybaveny pro práci s nebezpečnými zvířaty, jsou oběti často několikrát pokousány, než se dokáží řádně bránit. V případě, kdy je alespoň jeden jedinec SCP-984-1 větší, či silný, je možné že SCP-984-1 zabije oběť krátce po svém objevení.

Pokud oběť přežije útok SCP-984-1, zažívá zmatení ohledně událostí, které se uvnitř SCP-984 udály. V některých případech oběti připíšou svá zranění obyčejným nehodám, která by ovšem takové škody nemohla způsobit.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License