SCP-975
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-975

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-975 je umístěno na místě zadržení. Padesátimetrový úsek tunelu obsahující SCP-975-1 byl vyztužený tří centimetrovou vrstvou titanové slitiny a byl hermeticky uzavřen, přičemž je tunel přístupný pouze přes zabezpečený přechodový uzávěr, který musí být vždy chráněn nejméně dvěma (2) ozbrojenými strážními. Tento prostor je dále uzavřen dále od hlavní sítě tunelů, aby se zabránilo městským průzkumníkům, a je nyní přístupný pouze podzemní šachtou v Oblasti-██.

Jakékoliv pokusy o komunikaci s SCP-975-2 musí schválit Rada O5. Dále na tyto pokusy musí dohlížet oblastní velení, které může experimenty kdykoliv ukončit. Všechny instance SCP-975-2, které se pokusí uniknout ze zadržovacího prostoru, musí být zadrženy.

Popis: SCP-975-1 je anomální otvor o průměru přibližně 1.2 metrů, který se nachází v opuštěném úseku metra [VYMAZÁNO], který se nepoužívá již nejméně 40 let. Zdá se, že tento otvor je obložený nebo tvořený organickými látkami a nezdá se, že by přesahoval strop tunelu, přestože je otevřený do značné hloubky.

SCP-975-1 se pravidelně otevírá a vypustí jednu instanci entity označené SCP-975-2. Ačkoliv se tyto instance na první pohled podobají žábám, v žádném případě se nejedná o obojživelníky a ve skutečnosti se nezdá, že by měli suchozemskou fyziologii. SCP-975-2 je vysoce inteligentní a během pouhých šesti (6) měsíců si rychle osvojí schopnost komunikovat v angličtině. V současné době je v zadržení 33 instancí SCP-975-2.

SCP-975 bylo objeveno dne █/██/██ po zprávách o bezdomovci v [VYMAZÁNO], kterého policie zatkla poté, co v tunelech metra [VYMAZÁNO] křičel o "mluvících mimozemských žábách". Svědkům byla podána amnestika třídy A a SCP-975 bylo krátce poté zadrženo.

Dodatek 975-01: Přepis pokusu o komunikaci s SCP-975-2-03 dne ██/█/██

Dr. █████: Jaký je zde váš účel?

SCP-975-2-03: Běžely jsme.

Dr. █████: Co tím myslíte?

SCP-975-2-03: Běžely jsme před nebezpečím velmi dlouho.

Dr. █████: Před čím utíkáte?

SCP-975-2-03: Běžely jsme velmi daleko. Potřebujeme být v bezpečí. Potřebujeme domov.

Dr. █████: Jak jste se sem dostaly?

SCP-975-2-03: Dveře nás vzít. Vzaly velmi daleko. [naléhavě] Potřebujeme domov.

Dr. █████: Fungují tyto dveře obousměrně?

SCP-975-2-03: [rozrušeně] My nechtít. Mnoho nebezpečí velmi brzy.

Dr. █████: Než budeme moci pokračovat, potřebujeme více informací. Co nám můžete říct o druhé straně?

SCP-975-2-03: [rozrušeně] Nechtít.

[Konec přepisu; SCP-975-2-03 odmítlo odpovědět na další otázky]

Dodatek 975-02: Incident 975-01

Dne █/█/██, v zadržovacím prostoru SCP-975 byl zjištěn velký nárůst radiace, což vyvolalo poplach, po němž následoval rozsáhlý výpadek proudu v celé oblasti. Při vyšetřování, které bezprostředně provedl ozbrojený zásahový personál, bylo zjištěno, že jeden z instancí SCP-975-2 chybí a že zbývající instance jsou velmi rozrušení.
Od této události je SCP-975-2 stále agresivnější a několikrát se pokusil uniknout ze zadržovacího prostoru, přičemž hlásil, že "přišlo nebezpečí" a že oblast "už není bezpečná".

Dodatek 975-03: Poznámka vědce ze dne █/██/██

SCP-975-1 nevykazuje žádné zjistitelné změny, ačkoliv se již více než ██ týdnů neobjevily žádné další instance SCP-975-2. Během této doby SCP-975-2 odmítá odpovídat na otázky, dokud nebude "opět v bezpečí", a nadále se pokouší uniknout ze zadržovacího prostoru.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License