SCP-975
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-975

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-975 je zadrženo na místě nalezení. Padesátimetrový úsek tunelu obklopujícího SCP-975-1 byl vyztužený třícentimetrovou vrstvou titanové slitiny a byl hermeticky uzavřen, přičemž je tunel přístupný pouze přes zabezpečený přechodový uzávěr, který musí být vždy chráněn nejméně dvěmi (2) ozbrojenými strážemi. Tento prostor je dále odříznut od hlavní sítě tunelů, aby se zabránilo nálezu civilisty a je nyní přístupný pouze podzemní šachtou v Oblasti-██.

Jakékoliv pokusy o komunikaci s SCP-975-2 musí být schváleny Radou O5. Dále na tyto pokusy musí dohlížet oblastní velení, které může experimenty kdykoliv ukončit. Veškeré instance SCP-975-2, které se pokusí uniknout ze zadržovacího prostoru, musí být zadrženy.

Popis: SCP-975-1 je anomální otvor o průměru přibližně 1.2 metrů, který se nachází v opuštěném úseku metra [VYMAZÁNO], který se nepoužívá již nejméně 40 let. Zdá se, že tento otvor je obložený nebo tvořený organickými látkami a nezdá se, že by přesahoval strop tunelu, přestože je otevřený do značné hloubky.

SCP-975-1 se pravidelně otevírá a vypustí jednu instanci entity označené SCP-975-2. Ačkoliv se tyto instance na první pohled podobají žábám, v žádném případě se nejedná o obojživelníky a ve skutečnosti se nezdá, že by měli suchozemskou fyziologii. SCP-975-2 jsou vysoce inteligentní a během pouhých šesti (6) měsíců si rychle osvojí schopnost komunikovat v angličtině. V současné době je v zadržení 33 instancí SCP-975-2.

SCP-975 bylo objeveno dne █/██/██ po zprávách o bezdomovci v [VYMAZÁNO], kterého policie zatkla poté, co narušoval veřejný pořádek křikem o "mluvících mimozemských žábách" v tunelech metra [VYMAZÁNO]. Svědkům byla podána amnestika třídy A a SCP-975 bylo krátce poté zadrženo.

Dodatek 975-01: Přepis pokusu o komunikaci s SCP-975-2-03 dne ██/█/██

Dr. █████: Za jakým účelem jste tady?

SCP-975-2-03: Běžely jsme.

Dr. █████: Co tím myslíte?

SCP-975-2-03: Běžely jsme před nebezpečím velmi dlouho.

Dr. █████: Před čím utíkáte?

SCP-975-2-03: Běžely jsme velmi daleko. Potřebujeme být v bezpečí. Potřebujeme domov.

Dr. █████: Jak jste se sem dostaly?

SCP-975-2-03: Dveře nás vzít. Vzaly velmi daleko. [naléhavě] Potřebujeme domov.

Dr. █████: Fungují tyto dveře obousměrně?

SCP-975-2-03: [rozrušeně] My nechtít. Mnoho nebezpečí velmi brzy.

Dr. █████: Než budeme moci pokračovat, potřebujeme více informací. Co nám můžete říct o druhé straně?

SCP-975-2-03: [rozrušeně] Nechtít.

[Konec přepisu; SCP-975-2-03 odmítlo odpovědět na další otázky]

Dodatek 975-02: Incident 975-01

Dne █/█/██ byla v zadržovacím prostoru SCP-975 zjištěna vlna radiace, což vyvolalo poplach, po němž následoval rozsáhlý výpadek proudu v celé Oblasti. Při vyšetřování, které bezprostředně provedl ozbrojený zásahový personál, bylo zjištěno, že jedna z instancí SCP-975-2 chybí a zbývající instance jsou velmi rozrušené.
Od této události jsou SCP-975-2 stále agresivnější a několikrát se pokusily uniknout ze zadržovacího prostoru, přičemž hlásily, že "přišlo nebezpečí" a že oblast "už není bezpečná".

Dodatek 975-03: Poznámka výzkumníka ze dne █/██/██

SCP-975-1 nevykazuje žádné zjistitelné změny, ačkoliv se již více než ██ týdnů neobjevily žádné další instance SCP-975-2. Aktuálně SCP-975-2 odmítá odpovídat na otázky, dokud nebude "opět v bezpečí", a nadále se pokouší uniknout ze zadržovacího prostoru.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License