SCP-973
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-973

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Povaha SCP-973 jej vylučuje z plného zadržení uvnitř Nadace. Kvůli nebezpečí, které představuje, musí být 60kilometrový úsek americké dálnice číslo ██, na kterém je známa jeho manifestace, pod neustálým satelitním dohledem. Jakékoli vozidla pokoušející se cestovat skrz určený úsek dálnice mezi 22:00 a 4:30 musejí být personálem Nadace odkloněny na objížďky u sjezdů ███ a ███. Narušitelé musejí být v případě potřeby násilně zatčeni a zadrženi.

Popis: SCP-973 tvoří dvě entity. SCP-973-1 je policejní vůz připomínající modely používané strážníky z ███████ na počátku 70. let 20. století. Toto vozidlo se zdá být v pokročilém stádiu havarijního stavu: výpovědi očitých svědků opakovaně zmiňovaly velké promáčkliny ve dveřích a kapotě, silně popraskané čelní sklo, zrezivělost a uvolněný zadní nárazník zajištěný lepící páskou.

SCP-973-2 je hlášeno jako europoidní muž ve věku čtyřicítek, oblečený v policejní uniformě státu ███████ ze stejného období jako SCP-973-1. Subjekt je popisován jako plešatící, s mírnou nadváhou a výrazným knírem.

SCP-973 se zjeví v noci, když jiné vozidlo vstoupí do označeného území, a předpokládá se, že je spouštěno zrychlením cílového vozidla nad určitou rychlost. Tato hranice je proměnlivá s průměrnou hodnotou okolo 88,5 km/h (55 mph), ale může dosahovat kamkoliv od 53,3 km/h (35 mph) až po 112,7 km/h (70 mph). Dosud nebyl nalezen žádný předvídatelný vzor nebo souvislost mezi různými limity.

Když je tato rychlost překročena, SCP-973 se objeví přibližně 0,4 km za cílovým vozidlem a začne jej ve vysoké rychlosti pronásledovat se zapnutou sirénou a blikači. Toto je doprovázeno opakující se zprávou přehrávanou na rádiu cíle, která se skládá z fráze “Zdrhej, [ZVOLÁNÍ SMAZÁNO]”. V ██% případů se cíl pokusí uniknout pronásledujícímu SCP-973 a je následně překonán během 1-6 minut. V ten moment [DATA VYMAZÁNA].

Pozůstatky třiceti čtyř jedinců a devatenácti vozidel byly nalezeny v okruhu 6,4 km postižené dálnice. Rozsah poškození způsobeného tělům zahrnuje vykuchání, znásilnění, [DATA VYMAZÁNA] a tři případy, kde byly těla poničené nárazem do míry znemožnění vizuální identifikace. Pět přeživších, trpících na různé stupně mentálního trauma, je v zadržení Nadace. Obnovená vozidla ukazují těžké škody způsobené nárazem, jak od prostředí tak i utržené, a vážné popáleniny v interiéru.

Dodatek-1: Zničení dálnice postižené SCP-973 se prokázalo být neefektivní. Demolice části státní dálnice číslo ██ v roce 1983 způsobilo přesun SCP-973 do své aktuální polohy.

Dodatek-2: 08/██/20██ - Pokus na odchycení a zadržení SCP-973 selhal s výsledným úmrtím devíti agentů. SCP-973 je považováno za zraněné, ale neznehybněné, když se o devět dní později znovu zjeví. Prvotní svědci ohlašují změnu ve vzhledu SCP-973-2, která je zmíněna v tomto následujícím výňatku z rozhovoru s Agentem ████████ po misi:

Agent ████████: Nedokážu to moc popsat. Prostě vypadal…jinak. Jeho oči byly červené, to si vzpomínám, a jeho pusa byla jen taková černá díra. Žádné zuby, žádný jazyk, prostě jen díra. Ale měl jsem tehdy moc práce se střílením, než abych si ho lépe prohlédl.

Dodatek-3: Zdá se, že oblast ovlivněná SCP-973 roste společně s časovým oknem, kdy dochází k manifestaci. Bezpečnostní protokoly byly přizpůsobeny.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License