SCP-970
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-970

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedůry: Všechna místa zasažená SCP-970 musí být zajištěna Nadací a musí být zajištěn udržitelný krycí příběh. Civilisté musí být od vstupu na místo odrazováni, ideálně v rámci místního zákona; nepovolané osoby, které do oblasti proniknou, musí být odstraněny a musí jim být podána amnestika Třídy-A.

Ve světle výsledků Experimentu-04 a Dodatku 970-02 byl u vstupů do zasažených oblastí postaven na stráž ozbrojený personál.

Popis: SCP-970 je prostorový fenomén, který způsobuje, že se množství místností zacyklí samo do sebe. Ve všech zatím objevených případech se fenomén projevil prostřednictvím dvěří, které se objevily ve zdech, vždy ve dvojici v protilehlých stěnách. Důsledkem toho je, že lze vyjít jedním směrem a vrátit se na počáteční místo beze změny směru. Změny způsobené fenoménem nemají žádný efekt na sousedící místnosti ani přilehlá podlaží. V tento moment neexistuje vědecké vysvětlení tohoto fenoménu.

SCP-970-01 je vězeňský blok v Oblasti-19 a zároveň první případ fenoménu SCP-970, na který Nadace narazila. Objekt byl postaven za účelem ubytování zaměstnanců Třídy D a takový účel plnil do ██/██/████, kdy se několik zaměstnanců Třídy D pokusilo o útěk. Vyšetřování zmíněného incidentu vedlo ke zjištění, že se ve vězeňském bloku objevilo množství dveří, vedoucích do místností na opačné straně koridoru z odlehlé strany. Rychle bylo ověřeno, že struktura budovy by neměla umožňovat existenci nových prvků a že vlastnosti místností se neshodují s principy standardní geometrie.

Od objevu SCP-970-01 bylo nalezeno ██ dalších případů fenoménu SCP-970, ██% z nich do 800 kilometrů od Oblasti-19. Jedna instance byla nalezena v západním křídle legislativního paláce [VYMAZÁNO]; v tomto případě Nadace nebyla schopna zasažené místo zajistit a místní úřady se ukázaly být nepoddajné, až nepřátelské, když jim byla podána doporučení ohledně bezpečnosti. Záležitost byla vyřešena o šest měsíců později při násilném převratu, během kterého byla budova zničena. To mělo za následek, že [DATA VYMAZÁNA] bylo nakonec zadrženo Mobilní Údernou Jednotkou Rho-8 a Pi-1 za podpory povstaleckých sil.

Dodatek 970-01: Záznam Experimentů s fenoménem SCP-970

Dodatek 970-02: Z důvodu nervového zhroucení byla Výzkumník Taylorová přijata na psychiatrické oddělení. Ostatní členové výzkumného týmu měli podobné, i když méně vážné, reakce. Nejpravděpodobnější příčinou těchto problémů je videozáznam z Experimentu-04, všem postiženým osobám byla podána amnestika Třídy-B jako součást jejich léčby. Experimentování s SCP-970 bylo pozastaveno pro nejbližší budoucnost a bylo posíleno zabezpečení oblastí zasažených fenoménem.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License