SCP-966
hodnocení: +3+x
blank.png
Darkskullteeth%20infrared%201-new.png

SCP-966-2 (viděné skrze infračervený filtr)

Objekt #: SCP-966

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: MTF Iota-1 "Dream Hunters" a MTF Iota-2 "Air Chasers" neustále pátrají po zprávách o náhlých, násilných smrtích lidí spojených se spánkovou deprivací, aby nalezli a neutralizovali zbývající divoké jedince SCP-966.

Čtyři jedinci SCP-966 (tři samci, SCP-966-1, SCP-966-3, a SCP-966-4 a jedna samice, SCP-966-2) v držení Nadace musí být drženi v místnosti 10 m x 10 m z oceli, ohraničené olovem, v Oblasti-██. Dvě bezpečnostní kamery s infračervenými filtry musí být přítomny v místnosti. Každý jedinec SCP-966 musí být každý měsíc nakrmen dvaceti kilogramy masa.

V případě březosti SCP-966-2 musí být nový jedinec prostudován a neutralizován, než dospěje.

Popis: SCP-966 jsou predátorská stvoření připomínající holé, na špičkách chodící, lidské bytosti s protáhlým obličejem a ústy plnými jehlovitých zubů. Na obou rukou mají pět drápů, které mohou být až 20 cm dlouhé. I když jsou ostré, jednoduše se zlomí a nejsou přizpůsobeny k boji. Výška SCP-966 se pohybuje mezi 1.4 až 1.6 metrů a dosahují až 30 kg váhy. Fyzicky jsou SCP-966 slabí, mají duté kosti a nízkou hustotu svalů. Nezdá se, že by odpočívali pomocí spánku; místo toho v náhodných intervalech ustanou kompletně v pohybu, normální aktivity nabudou o tři až pět minut později.

SCP-966 jsou viditelná pouze při vlnové délce mezi 700 nm a 900 nm. To platí pro veškerou tkáň SCP-966. Pokud jsou jejich kůže, svalstvo, nebo orgány poškozeny popáleninami druhého, nebo třetího stupně, postižené oblasti budou viditelné i při vlnové délce mezi 360 až 900 nm.

SCP-966 se krmí na středně velkých zvířatech, včetně lidí. Loví buď sami, nebo v párech. Jejich lovící taktika sestává z vydávání dříve neznámého vlnového výboje (vlny byly pojmenovány ██████ vlny, na památku Dr. ██████), jež permanentně znemožní ovlivněné bytosti schopnost NREM a REM spánku. Schopnost mikrospánku je rovněž ztracena. Dosah ██████ vln je 20 cm; avšak testy prokázali, že se dají zablokovat post-transitními kovy, především olovem.

Všechny pokusy uspat oběti SCP-966 selhaly. Je stále možné přivést je do jiných stavů bezvědomí, avšak ty se většinou ukáží jako škodlivé pro subjekt a nepřinesou skutečný odpočinek.

Poté co vyčerpá oběť nespavostí, bude SCP-966 následovat svou oběť dokud ji nedostatek spánku neznehybní. Poté SCP-966 svou oběť zkonzumuje. SCP-966 se ukázali jako velmi rychlí a tiší při sledování obětí. Občasně vydávají poblíž kořisti výhružné zvuky za účelem vystresování a občas se i pokusí ji fyzicky napadnout, pokud se projeví jako příliš odolná.

Kromě normálních příznaků spánkové deprivace ukázali některé oběti SCP-966, že trpí extrémně živými halucinacemi a častými výboji vzteku, i přesto, že není patrný žádný mimotělní stimulant. Je teoretizováno, že to se děje kvůli prodlouženému vystavení ██████ vlnám. Proč SCP-966 vystavuje těmto vlnám pouze některé oběti je neznámo. Existuje hypotéza, že SCP-966 to dělá pouze když hladoví, neboť to urychluje degradaci fyzického a mentálního stavu kořisti.

Divocí jedinci SCP-966 se dají nalézt po celém světě. Od jejich objevu v roce 19██, uspěla Nadace ve snižování jejich počtu, i přesto se stále dají nalézt ve velkých počtech v mnoha zemích, především █████ a █████ ███████.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License