SCP-963
hodnocení: +4+x
blank.png
963ccc_small.jpg

SCP-963-1 bez dárce.

Objekt #: SCP-963

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-963-1 bude vydáno do péče aktuálního zaměstnance třídy D, spolu se zaměstnancem známým jako asistent Dr. Brighta. Tento asistent musí být vybrán O5-█ kvůli zaručené loajalitě vůči Nadaci a psychologické stabilitě.

SCP-963 bude umístěno na čelo subjektu, nebo na horní stranu ruky pomocí dostatečně silného lepidla. SCP-963-1 se nyní věší kolem krku subjektu. SCP-963-1 se nesmí zakrývat. Jakékoliv pokusy o zakrytí se setkají se smrtící silou.

Pokud stávající subjekt Třídy D přežije třicetidenní lhůtu, bude terminován a nahrazen někým jiným. Na příkaz O5-█ se jakékoliv tělo aktuálně nosící SCP-963-1 nemusí měnit, pokud tělo neodejde samo, nebo pokud není 963-1 přeneseno na nového hosta.

POZOR: Od 12/13/████ se SCP-963-1 nesmí přibližovat k žádné humanoidní entitě třídy Euclid, nebo Keter. Tento příkaz je třeba uplatňovat silou. Zrušeno, O5-6, O5-8, O5-9

POZOR: Od Incidentu 239-B "Clef-Kondraki", SCP-963-1 není povolen vstup do Oblasti-17 bez přímého souhlasu od třech členů Rady O5. Porušení se trestá smrtí. Zrušeno, O5-6, O5-8, O5-9

Popis: SCP-963-1 je zdobený amulet s obvodem přibližně 15 centimetrů, vyrobený z bílého zlata se třinácti (13) ██k briliantovými diamanty okolo ███k oválového rubínu. Bylo nalezeno mezi osobními předměty ██████ ███, který byl nalezen mrtvý, příčina smrti sebevražda, obklopen množstvím knih o nadpřirozenu. Náš Agent v oblasti zjistil, že SCP-963-1 se nedá poškodit a vzal jej sebou podle protokolu XLR-8R-██.

Dr. Jacku Brightovi,1 mladšímu výzkumníkovi s dobrou pověstí byla dána odpovědnost za výzkum ohledně SCP-963-1 a jeho vlastností a dán přístup k [VYMAZÁNO]. Později toho roku uniklo SCP-076-2 z kontajnmentu (viz dokument 076-2-19A), což vedlo k [VYMAZÁNO] smrtí a ██ zraněním. Doktor Bright přenášel SCP-963-1 v ruce kolem kontejnmentu SCP-076-2 a byl jedním z prvních kdo zemřel při úniku. Přibližně o █ dní později, D1-113, pověřený úklidem suti, objevil SCP-963-1 v troskách a sebral jej. Okamžitá, očividná změna postihla D1-113. Následuje rozhovor.


Záznam rozhovoru x████, Datum: ██-█-████

████: Můžete prosím uvést své jméno?

D1-113: Jsem Jack Bright, sakra vždyť to víte!

████: Pokud vím, jste Tom Highly, pracujete pro nás jako součást svého trestu.

D1-113: Nebuďte směšný! Nemůžu přeci být- (SCP-963 je odstraněno z držení D1-113. MRI ukazuje ustání všech vyšších mozkových funkcí. SCP-963-1 je vráceno, mozkové funkce se vrací)

████: Dr. Brighte?

D1-113: Co?

████: Vypadá to, že máme problém.


Po množství experimentů bylo zjištěno, že pokud jakýkoliv živý tvor přijde do přímého kontaktu kůží s SCP-963-1, mysl subjektu je vymazána a mysl Dr. Brighta je promítnuta z SCP-963-1. Vzpomínky Dr. Brighta se zachovávají z hostitele na hostitele.

Pokud subjekt udržuje kontakt po třicet (30) dní, mozkové funkce se stanou duplikátem Brightových. Pokud je SCP-963-1 po této době odebráno, subjekt zůstane individuální kopií vědomí Jacka Brighta. Sankce byly vyneseny, aby se zabránilo vytvoření více Dr. Brightů, a aby se zabránilo tomu, že Dr. Bright bude spolupracovat sám se sebou, avšak ukázalo se, že to není nutné, protože Doktor Bright se prokázal jako naprosto oddaný Nadaci a jejím metodám.

Doktor Bright sám provedl rozsáhlou experimentací na SCP-963-1 za účelem osvobodit se od něj. Rozhovory s Doktorem Brightem indikují, že ██████ ███ se zabil při procesu posílení SCP-963-1 a nikdy se mu tak nepodařilo nechat se zotročit amuletem. Hypotéza Doktora Brighta říká, že on omylem aktivoval sílu SCP-963-1 tím, že byl zabit namísto zabití sebe sama, tak jako originální tvůrce.

2ni6vxu.jpg

Na obrázku je SCP-963-2, [DATA VYMAZÁNA]

Záznam Ohledně SCP-963-2
██/██/████ byly vydány rozkazy od O5-9, ohledně pokusů o replikaci SCP-963-1. Všechny pokusy byly neúspěšné, až do SCP-963-2, kde se [DATA VYMAZÁNA]

VEŠKERÉ INFORMACE OHLEDNĚ SCP-963-2 JSOU TAJNÉ NA ÚROVNI 5. KDOKOLIV SE POKUSÍ ZÍSKAT PŘÍSTUP K INFORMACÍM BEZ ÚROVNĚ PROVĚŘENÍ 5 BUDE TERMINOVÁN.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License