SCP-956
hodnocení: +2+x
blank.png
tumblr_lnkjqq3osj1qzzmx1o1_500.jpg

SCP-956 před zadržením, poté, co bylo separováno od hromad SCP-956-1 a [DATA VYMAZÁNA].

Objekt #: SCP-956

Třída Objektu: Safe Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-956 musí být neustále udržováno přibližně ve středu betonové místnosti o rozměrech 18 x 18 x 4 metry. Dveře do cely musí být uzamčeny a hlídány jedním ozbrojeným strážným za účelem zabránění neautorizovaného vstupu. Vstup výzkumnému personálu je povolen pouze poté, co SCP-956 vstoupí do klidového stavu. Povolení vzít do zadržovací cely subjekt k testování musí být potvrzeno Radou O5, aby se zabránilo vzniku SCP-956-1 a [DATA VYMAZÁNA]. Pokud tak není učiněno za účelem testování, nesmí se jedinci splňující požadavky pro aktivaci SCP-956 přiblížit k jeho zadržovací zóně na méně než 200 metrů. Objekt musí být nepřetržitě střežen bezpečnostními kamerami.

██ instancí SCP-956-1 musí být umístěno v sousední místnosti a kvůli předejití tání a následnému poničení SCP-956-1 je nutné, aby byla teplota v místnosti udržována na -4 stupních Celsia. Jakékoliv užití SCP-956-1 se musí uskutečnit v místnosti identické se zadržovací celou SCP-956 a být schváleno alespoň jedním členem Rady O5. Veškeré přebytečné instance SCP-956-1 vzniklé při testech s SCP-956 musí být spáleny, nebude-li určeno jinak zaměstnancem s Bezpečnostní Prověrkou Úrovně 4 či vyšší, stejně jako všechny vedlejší instance SCP-956.

Popis: SCP-956 se jeví jako běžná piñata znázorňující neznámého čtyřnožce. Testy ukázaly, že i přes to, že se SCP-956 na první pohled zdá být vytvořené z papírové kaše, ve skutečnosti jeho tělo tvoří směs lepidla, █████, cukru, neidentifikovatelné srsti a lidské tkáně. SCP-956 také prokázalo vysokou odolnost vůči poškození tupým předmětem. I přes jinak drtivou sílu subjekt nevykazoval žádné známky strukturální poničení, avšak střelné zbraně jsou stejně jako teplo a plamen vysoce efektivní.

Za běžných okolností přetrvává SCP-956 v pasivním stavu. V tomto stavu objekt nevykazuje známky pohyblivosti či inteligence a neprojevuje se nijak nepřátelsky. V tomto stavu objekt zůstává, dokud nejsou splněny požadavky pro aktivaci. Viz Dodatek 956-a.

SCP-956 vstoupí do aktivního stádia, pokud se k němu lidský jedinec pod 12 let přiblíží na méně než ██ metrů. Přibližně █ až ██ sekund poté, co subjekt vstoupí do aktivační zóny, se ono dítě stane neschopné pohybu a zůstane v poloze, ve které se nacházelo při znehybnění. Oběť je neschopna se pohybovat či mluvit, avšak pohybování očima říká, že je na živu a plně při vědomí. SCP-956 se pohybuje směrem k oběti, kterou následně mlátí do hrudi, dokud nedojde k rozražení hrudního koše. Po otevření hrudního koše tělo uvolní ██ až ████ neznačkových bonbonů. Instance těchto bonbonů jsou označeny SCP-956-1. SCP-956 opakuje tento proces, dokud všechny nehybné objeti nepotká stejný osud, načež se navrací do klidového stádia.

Oběť může být odstraněna z aktivační zóny SCP-956, pokud je tak učiněno ihned. Poté, co je oběť odstraněna z okruhu ██ metrů od objektu, SCP-956 se navrátí do pasivního stavu. Avšak oběti nevykazují žádné známky zotavování poté, co jsou vytrženi z pole působnosti objektu a zůstávají strnulí. Pitvy osvobozených oběti ukazují, že je jejich tělo těžce dehydratované. Při pitvách byly taktéž nalezeny kousky SCP-956-1, které se začaly formovat z tkáně na vnitřních orgánech obětí. Zdá se, že množství SCP-956-1 v oběti je přímo úměrné času strávenému v aktivační zóně SCP-956.

Efekty SCP-956-1 se liší v závislosti na věku konzumenta. Lidé ve věku 12 let a více dostanou během █ minut po požití záchvat s █% pravděpodobností na srdeční zástavu. Tyto subjekty mají přibližně ██% šanci na přežití. U zvířat dochází ke stejnému efektu bez ohledu na věk. Děti pod 12 let postihuje jiný efekt. Nejdříve se dostanou do stejného stavu imobilizace, jako kdyby se dostaly do blízkosti SCP-956, avšak zaujmou pozici ve stoje v předpažení. Jejich tělo následně [DATA VYMAZÁNA]. Tento proces trvá █ minut. Po jeho skončení je oběť plně přeměněna v instanci SCP-956. Tyto kopie jsou naprosto identické s SCP-956. Šance na přežití je u oběti 0%.

Dodatek 956-a:
SCP-956 se nedávno začalo volně pohybovat i mimo testování. Chodilo po své zadržovací cele, kterou si pravděpodobně přeměřovalo. Po přibližně hodině se objekt zastavil a díval se na prázdné místo na zdi. Posouzení videozáznamů ukázalo, že se objekt díval na stejné místo po deaktivaci po skončení testování. Ochranka potvrdila, že se SCP-956 dívá přímo na základní školu, která se nachází ██ kilometrů od cely. Bylo zažádáno o reklasifikaci na třídu Euclid.
- Dr. N███


Reklasifikace na třídu Euclid byla schválena. Pokud schopnosti objektu přesáhnou možnosti kontejnmentu, bude SCP-956 přesunuto do Oblasti-██, která by jej měla udržet dostatečně daleko od potenciálních obětí. Je důležité nezanechávat za sebou žádné paralyzované oběti či SCP-956-1 a vždy svědkům a rodinným příslušníkům podávat amnestika Třídy A. Nechceme, aby se tu toho potulovalo víc.
- O5-█

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License