SCP-949
hodnocení: +1+x
blank.png
949-new.jpg

Instance SCP-949-1: 'Los Láďa'

Objekt #: SCP-949

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Oblast, ve které SCP-949 nachází, musí být ohraničena dva metry vysokým, elektrickým plotem. Tento kontrolovaný perimetr musí být neustále hlídán čtyřčlennými skupinami stráží. Kvůli velikosti SCP-949 je povoleno při hlídce využívat vozidla.

Civilní osoby, jež se přiblíží k SCP-949 musí být zadrženy a následně jim musí být podána amnestika Třídy A. Průzkum SCP-949 musí být předem schválen minimálně třemi zaměstnanci Úrovně 4 a následně proveden zaměstnanci Třídy D.

Popis: SCP-949 je rozlehlý zábavní park nacházející se ve státě ███████, který je podle nápisu na vstupní bráně a několika dokumentů nalezených uvnitř parku nazýván "Wondertainment Land®". SCP-949 pravidelně mizí ze své stálé lokace a následně se po několika dnech znovu objevuje, přičemž se vybavení v něm mění.

Vybavení uvnitř SCP-949 disponuje vysoce anomálními vlastnostmi (více informací naleznete v Záznamu vybavení 949-1). Toto anomální vybavení se nezdá být úmyslně navrhnuto za účelem ublížení na zdraví a dodnes nebyly během průzkumů zaznamenány žádné ztráty. Veškerá zařízení a vybavení v SCP-949 je spravováno instancemi SCP-949-1.

Instance SCP-949-1 se podobají maskotům typickým pro zábavní parky a jejich kostýmy znázorňují různá zvířata. Kostým každé instance SCP-949-1 se zdá být unikátní a nebyly zaznamenány žádné duplikáty. Pitvy získaných instancí SCP-949-1 odhalily, že jejich vnitřní prostor je kompletně vyplněn vlnou. Instance SCP-949-1 si k lidem napříč momentální situaci konstantně udržují veselý přístup, a to i pokud jsou cílem agrese či aktivně poškozovány.

V objektu byl nalezen reklamní materiál na několik SCP, jež jsou momentálně v zadržení, a to v podobě plakátů či suvenýrů. Mezi SCP vyobrazené v těchto materiálech patří [DATA VYMAZÁNA]. Veškerá vyobrazená SCP se zdají být spojená s osobou či organizací známou jako "Dr. Wondertainment". Tento fakt spolu s názvem parku naznačuje, že je je SCP-949 dílem právě této entity.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License