SCP-945
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-945

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-945 musí zůstat zapečetěné a uzamčené uvnitř ocelové truhly v cele 3m x 3m v Úložné Oblasti ██. Cela je pod kamerovým dohledem a do stěn jsou vytesány hluboké, nepravidelné vzory, které brání úniku. Všichni zaměstnanci, kteří byli v kontaktu s SCP-945 nebo jeho výtvory, musí být registrováni u místní ochranky. Obsah SCP-945 by měl být spočítán a zapsán 24 hodin po měsíční terminaci Třídy D, nebo po smrti jakéhokoli personálu, který byl předtím v kontaktu s SCP-945 nebo jakýmkoliv jeho výtvorem. SCP-945-1 musí být umístěno v zamčené skleněné vitríně oddělené od SCP-945. Pokud SCP-945-1 není nalezeno v jeho pouzdru, Oblast musí být okamžitě uzamčena pro bezpečnostní kontrolu.

Popis: SCP-945 je hrubá dřevěná egyptská shawabti krabice pocházející přibližně z let 1500-1300 př. n. l., v současné době obsahuje 186 hliněných shawabti figurek, které byly nedávno vyřezány a označeny jako SCP-945-2 až SCP-945-187. Když se Nadace dozvěděla o SCP-945, v krabici byla pouze jediná prastará figurka, označená jako SCP-945-1. Kromě zjevného stáří se SCP-945-1 vyznačuje tím, že je jedinou figurkou, která nese nějaké nápisy. Protože krabice byla původně navržena tak, aby pojala celou sadu 401 figurek, existuje teorie, že některé originály mohou stále existovat mimo zadržení.

Nápisy na SCP-945 a SCP-945-1 jsou invokacemi k vyvolání shawabti figurín, aby vykonaly práci zesnulých jedinců. Dříve se věřilo, že tyto fráze musí být čteny nahlas, aby se aktivovalo SCP-945, nicméně krabice a figurky uvnitř od té doby prokázaly svou schopnost jednat samostatně vůči jakékoli osobě, která s nimi přišla do kontaktu.

Poté, co zemře jedinec, který měl předchozí kontakt s SCP-945, SCP-945-1 zmizí. Během následujících 24 hodin se v okruhu jedné míle od SCP-945 objeví hrubá hliněná replika zesnulého jedince. Replika má tendenci se objevit v blízkosti SCP-945 nebo v bývalém bydlišti zesnulého jedince. Replika se objeví vykročením z přiměřeně velkého rovného povrchu, obvykle ze stěny nebo zavřených dveří. Repliky byly pozorovány, jak cestují z jednoho místa na druhé, když vstoupily do zdi a znovu se objevily jinde.

Pokud zemřou další použitelní jedinci, počáteční replika začne vyřezávat nové shawabti figurky, které umístí do SCP-945. Jakmile budou nové figurky umístěny do krabice, objeví se repliky ostatních jedinců.

Repliky budou vykazovat základní vlastnosti zesnulých jedinců, na kterých jsou založeny. Mají vzpomínky a znalosti relevantní pro profesi jednotlivce a základní fyzické schopnosti potřebné k plnění jejich úkolů. Přestože mohou mluvit, vidět, slyšet a cítit, rysy jejich obličeje jsou neživé. Postavy nejsou anatomicky správně, ale i přesto raději nosí oblečení nebo pracovní uniformu zesnulého.

Replika bude vykonávat každodenních záležitostí zesnulého, přičemž bude upřednostňována jakákoli nedokončená práce, která po něm zůstane v době smrti. Bude-li replika napadena, odpoví zdvořilým způsobem a bude trvat na tom, aby mohla dokončit své úkoly, aby zesnulý „mohl pohodlně odpočívat na onom světě“. Když jsou repliky pod dohledem, budou se chovat pasivně, i když budou plnit rozkazy a používat násilí v rámci svých povinností. Jejich výkon byl popsán jako adekvátní. Přestože necítí žádnou bolest, jsou pouze vysušenou hlínou a lze je zničit vhodnou silou nebo rozbitím jejich odpovídajících shawabti. Pokud je zničena první replika, SCP-945-1 se znovu objeví uvnitř SCP-945, dokud se znovu neaktivuje.

Dodatek: Repliky se aktivně pokoušejí zabíjet živé bytosti, když jsou ponechány bez dozoru, za účelem zvýšení jejich počtu. Toto chování se vztahuje i na jiné bytosti než lidi, zejména na kočky. Během Incidentu SCP-945-7b se replikám podařilo přemoci a nahradit celý personál Úložné Oblasti ██ během testu, aby se zjistilo, zda výtvory SCP-945 lze použít ke kompenzaci vysoké rychlosti obratu Nadace. Počáteční replika udusila dva hlídače ve spánku a strčila staršího výzkumníka dolů ze schodů, přičemž nasměrovala podezření na personál třídy D. Jak byly tvořeny další repliky, začali koordinovat své akce, aby vytvořili řadu nehod a prolomení zadržení, což jim umožnilo zvýšit jejich počet natolik, aby přemohly zbývající přeživší.

Po obsazení oblasti ji repliky udržovaly a uchovávaly všechna ostatní místní SCP zadržená podle správných postupů. Místo bylo získáno zpět bez obětí—repliky postrádaly výcvik a vybavení, aby odolaly Mobilní Úderné Jednotce ██ a používaly předvídatelné taktiky ze základních bezpečnostních příruček, které nevykazovaly žádnou mazanost, která byla spojena s převzetím místa.

Existuje teorie, že výtvory SCP-945 přestanou vyrábět nové figurky, jakmile bude obnovena celá sada 401, proto se nedoporučuje ničit žádné nově vzniklé figurky vytvořené během prolomení zadržení.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License