SCP-920
hodnocení: 0+x
blank.png
MrLost2.jpg

SCP-920 (nalevo) je eskortováno Agentem ██████ (napravo). Poslední zachycený snímek Agenta ██████.

Objekt #: SCP-920

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Mobilní Úderná Jednotka Iota-1 ("Mister Hunters") v současné době stopuje pohyb SCP-920. V současné době je pohyb SCP-920 satelitně sledován. Pozemní či letecké sledování SCP-920 bylo pozastaveno. Návrhy na efektivní zadržení SCP-920 předkládejte Dr. █████████.

Jakýkoliv personál, který spatří Mobilní Údernou Jednotku Iota-1, musí ihned kontaktovat O5-4.

Popis: SCP-920 vzhledově připomíná mužského jedince asijského původu neurčitého věku. Transport či navádění SCP-920 do určité lokace je fyzicky nemožné. SCP-920 nemá žádnou kontrolu nad vlastním pohybem a bude tedy neustále "bloudit", bez toho, aby byl schopen určit cílovou destinaci.

Pokusy o transport SCP-920 do jakékoliv destinace vyústí ve ztracení transportujících. Pokusy o změnu trasy SCP-920 vyústí ve ztracení SCP-920. Bude-li SCP-920 někým následováno, skončí toto sledování ztrátou objektu i pronásledovatele.

Nelze určit přesný bod, ve kterém se účinky SCP-920 začnou projevovat. Během pokusů o transport byly zaznamenány zdánlivě náhodné události, jako například poškození radarových systémů a GPS sledovačů, zemětřesení, vysoká oblačnost a lidská nedbalost.

SCP-920 vykazuje mírnou psychickou přitažlivost, která subjektům, jenž se dostali do kontaktu s SCP-920, dá pocit, že by měli "jít a povídat si s ním". Navazování kontaktu s SCP-920 se nedoporučuje, poněvadž obvykle se subjekty dále rozhodnou následovat SCP-920 a ztratí se spolu s ním.

SCP-920 nedisponuje základními lidskými potřebami a může bloudit skrze pouště, tundry a oceány bez jakékoliv újmy.

Dodatek 920-1: SCP-920 bylo objeveno u [VYMAZÁNO] vstupu do Oblasti-██. Nicméně během jeho přesunu do Haly ██ uteklo SCP-920 ze zadržení. SCP-920 bylo později objeveno poblíž malého městečka nedaleko Oblasti-██. Pokusy o opětovné zadržení byly pozastaveny, kvůli zmizení ██ členů personálu.

Dodatek 920-2: Slova "Mr. Ztracený z Malých Gentlemanů® od Dr. Wondertainmenta" jsou vytetována na jeho levém lýtku. Toto označení odpovídá položce "16" v Dokumentu SCP-909-a. SCP-920 bylo prvně objeveno se zeleným pláštěm, bílým tričkem a džínami. Veškeré oblečení bylo označeno značkou "Doctor’s Orders" všitou do štítků.

Dodatek 920-3: Ano, ztracenými je nazýváme, protože jsou ztraceni. Jsou mimo prostor, dezorientovaní, mimo kurz, říkejte tomu jak chcete. A ne, personál nebyl poslán do nějaké "další roviny nekonečných Gentlemanů". -Dr. █████████

Dodatek 920-4: Dne ██/██/██ bylo SCP-920 zadrženo nadačním personálem a byla kolem něj postavena Oblast-207 sloužící k jeho zadržení. Nicméně po ██ hodinách nemohl personál lokalizovat Oblast-207. Po ██ dnech byla Oblast-207 opuštěna, kvůli kritickému nedostatku zásob.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License