SCP-919
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-919

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury:[REVIDOVANÉ] ██/██/████ kvůli [DATA VYMAZÁNA]. SCP-919 je třeba uchovávat v uzamčené skladovací místnosti bez oken a po celou dobu musí být hlídáno dvěma ozbrojenými strážemi. Veškerý personál, který má spolupracovat s SCP-919, musí projít psychologickým hodnocením.

Popis: SCP-919 vypadá jako obyčejné, dlouhé zrcadlo ve vynikajícím stavu.

Jakmile je živý subjekt před SCP-919 po dobu 15 sekund, odraz přeruší synchronizaci a prosí, aby od něj subjekt neodešel pryč. Zdá se, že odraz si je vědom sám sebe a ukázalo se, že má přístup ke všem vzpomínkám subjektu. Když se subjekt pohne aby odešel, odraz se rychle stane hysterickým. Když už subjekt není na místě, ze kterého by se mohl odrážet v SCP-919, odraz křičí a prudce se rozpadá. Opakované vystavení stejného subjektu ukázalo, že odraz si je vědom toho, co se s ním stalo předtím. Prodloužené vystavení subjektu ukázalo, že odraz nepotřebuje výživu, ačkoli to bylo škodlivé pro duševní zdraví subjektu.

SCP-919 bylo objeveno po incidentu ve městě █████████, ████████. Vlastník SCP-919 zřejmě zemřel na dehydrataci. Není jasné, kdy se SCP-919 stalo jeho vlastnictvím, nebo co způsobilo, že se stalo aktivním, pokud předtím ještě nebylo. Místní orgány se snažili SCP-919 zničit.

Zatímco se SCP-919 ukázalo být odolným vůči poškození, jeho efektivní rozsah může být neutralizován jednoduchým překrytím. To vede k okamžitému rozpadu jakéhokoli odrazu, který narušil synchronizaci.

Několik subjektů bylo vystaveno SCP-919 a to se chovalo podle očekávání. Každý jednotlivý odraz naruší synchronizaci a rozpadá se v příslušném čase. Použití dalších zrcadel prokázalo rozšíření aktivního dosahu SCP-919.

Třeba také poznamenat, že SCP-919 nemá schopnost memetické kontaminace. Jeho zjevná kontrola nad jednotlivci je výlučně verbální přesvědčení.

Dodatek:

Použití SCP-919 k výslechu bylo pro oprávněný personál schváleno.

Vystavení zvířat SCP-919 přineslo identické výsledky. Je třeba poznamenat, že 68% zvířat vykazuje silnou averzi vůči vystavení SCP-919. Po počátečním vystavení všechna zvířata vykazovala extrémní averzi vůči vystavení SCP-919.

Přepis Incidentu 919-016:

<Začátek Záznamu>

Právě v tomto okamžiku se Dr. ███████████ setkává s agentem ██████ stojícím před SCP-919.

Dr. ███████████: Hej, kde jsi byl? Měl si být v laboratoři před █████████. Co se děje?

Agent █████: Nemohu odejít. Zabije ho to.

Dr. ██████████: Co? Kdo tam je ještě?

Agent █████: On!

Dr. ██████████: Kdo? Oh, není to SCP-919? On není reálný, je to jen ..

SCP-919: Sakra, já jsem skutečný! Proč se mě pokoušíte zabít!?

Dr. ██████████ strávil 20 minut ve snaze přemluvit agenta █████ a dostat ho mimo dosah SCP-919 předtím, než zavolal bezpečnostní tým.

Dr. ██████████: █████, no tak. Máme práci. Nedělej-

Právě v tomto okamžiku agent █████ vytahuje svou střelnou zbraň a míří na Dr. ███████████.

Agent █████: Nezabíjejte ho!

Je slyšet výstřel, který vedl ke smrti agenta █████ a ke zranění jednoho z členů bezpečnostního týmu.

SCP-919: NE!! Proč jste ho zabili!? Jen se mě snažil chránit! Ale… ale teď už ho nepotřebujete, ne? Proč ho berete pryč? Ne! Je mrtvý! Už vám k ničemu není! NE!!

SCP-919 reaguje tak, jak je to při odstraňování subjektu běžné.

<Konec Záznamu>

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License