SCP-914
hodnocení: +5+x
blank.png
gears.jpg

Jedna z nejméně komplexních sekcí SCP-914 v neaktivním stavu

Objekt #: SCP-914

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Pouze personál, který předloží formální žádost jež bude schválena vedením oblasti, může obsluhovat SCP-914. SCP-914 je drženo ve výzkumné jednotce 109-B, jež je neustále střežena dvěma strážnými. Kdokoliv vstoupí do 109-B musí být doprovázen alespoň jedním strážným po celou dobu testování. Kompletní seznam testů musí být předložen všem strážným ve službě; odchýlení od seznamu bude znamenat ukončení testování, násilné odstranění personálu z místnosti 109-B a formální trest od vedení oblasti.

VAROVÁNÍ: V současné chvíli se nepovoluje testování na biologické hmotě. viz. Dokument 109-B:117. Použití nastavení "Hrubé" na explozivní materiály se nedoporučuje.

Popis: SCP-914 je velké mechanické zařízení vážící několik tun a pokrývající oblast 18 metrů čtverečních, skládá se ze šroubů, pásů, páček, ozubených kol, pružin a dalších mechanismů. Je neskutečně komplexní, skládá se z více jak osmi milionů pohyblivých částí, převážně z cínu a mědi, spolu s několika dřevěnými a látkovými částmi. Pozorování a zkoumání neukázali žádné elektronické části, nebo jakoukoliv formu napájení, kromě "Hnací Pružiny" pod "Výběrovým Panelem". Dva velké kontejnery 3 m x 2.1 m jsou napojeny skrz měděné trubky k hlavnímu tělu SCP-914 a jsou popsané "Přívod" a "Výstup". Mezi nimi je měděný panel s velkým otočným knoflíkem. Slova "Hrubé, Drsné, 1:1, Jemné a Velmi Jemné" jsou napsána kolem knoflíku. Pod knoflíkem je velký "klíč", který pohání "hnací pružinu".

Když je do kontejneru "Přívod" vložen objekt, dveře se zavřou a zazvoní malý zvonek. Pokud je knoflík otočen do jakékoliv pozice a je otočeno klíčem, SCP-914 "přepracuje" předmět v kontejneru. Během procesu nedojde ke ztrátě žádné energie a objekt se zdá být ve stázi dokud se neotevře kontejner "Výstup". Intenzivní pozorování a testování neprokázalo jak tohoto SCP-914 docílí a žádný objekt nebyl pozorován uvnitř SCP-914, během "přepracovacího" procesu. Proces trvá kolem pěti až deseti minut, podle velikosti objektu.


Dodatek: 5/14: Testovací záznam Dr. █████

Vstup: 1 kg oceli (nastavení: Hrubé)

Výstup: Hromada ocelových kusů různých velikostí rozřezaných laserem.

Vstup: 1 kg oceli (nastavení: 1:1)

Výstup: 1 kg ocelových šroubů

Vstup: 1 kg oceli (nastavení: Jemné)

Výstup: 1 kg ocelových příchytek koberců

Vstup: 1 kg oceli (nastavení: Velmi Jemné)

Výstup: Několik plynů, jež se rychle vstřebaly do vzduchu a 1 gram neznámého kovu, odolného vůči teplotám kolem 50 000 stupňů, neohnutelný a nezničitelný jakoukoliv silou a téměř perfektní 1.6x10-75 ρ) vodič elektřiny.

Vstup: 1 náramkové hodinky patřící Dr. █████ (nastavení: Drsné)

Výstup: 1 kompletně rozebrané hodinky

Vstup: 1 telefon patřící ███████ (nastavení 1:1)

Výstup: 1 telefon, avšak jiné výroby a jiný model

Vstup: 1 standardní Revolver Colt Python (nastavení: Velmi Jemné)

Výstup: [DATA VYMAZÁNA] Výše zmíněný ████████████ kompletně desintegroval veškerou hmotu v linii střelby. Objekt zajištěn hustými vlnami gamma.

Vstup: 1 bílá myš (nastavení 1:1)

Výstup: 1 hnědá myš

Vstup: 1 šimpanz (nastavení: Jemné)

Výstup: [DATA VYMAZÁNA]

Vstup: 1 šimpanz (nastavení: Hrubé)

Výstup: Zmrzačená mrtvola, ukazující použití drcení a řezání vysokou teplotou.


Dokument # 109-B:117: Testovací záznam Dr.███ a Dr.███████

Vstup: Subjekt D-186, bílý muž, 42 let, 108 kg, 185 cm vysoký. (nastavení: 1:1)

Výstup: Muž, latinoameričan, 42 let, 100 kg, 188 cm vysoký. Subjekt byl velmi zmatený a rozrušený. Subjekt napadl strážný personál. Subjekt terminován.

Vstup: Subjekt D-187, bílý muž, 28 let, 63 kg, 173 cm vysoký. (nastavení: Velmi Jemný)

Výstup: [DATA VYMAZÁNA] Subjekt unikl z testovací místnosti, zabil osm strážných a Dr.███ a Dr.███████.Uzamčení budovy zahájeno. Subjekt způsobil úniky ve třech SCP zónách při pokusech utéct. Speciální úderný tým se utkal se subjektem, následkem bylo ohromné zranění subjektu, částečná ztráta vzpomínek u členů úderného týmu a korozivní poškození potrubí. Subjekt zemřel o několik hodin později, rozpadl se na modrý popel a oslepil přítomné vědce.

Testování s SCP-914 na biologickém materiálu ukončeno.


Poznámka: "Kvůli povaze tohoto SCP, by bylo rozsáhlé množství dat velmi nápomocné. Dr. Gears nařídil, aby měl každý výzkumník přístup k ne-biologickému testování, pokud mají úroveň prověření 3, nebo jsou pod dohledem. Všechno testování bude zapsáno ve složce #914-E (Záznam experimentů SCP-914). Biologické testování bude pokračovat pouze se souhlasem rady O5. Pokud chcete zkusit něco světského, co není živé, klidně nám pomožte nashromáždit data." - Dr. █████

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License