SCP-909
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-909

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-909 je zadržen ve standardní lidské zadržovací cele. V cele SCP-909 nejsou povoleny žádné psací pomůcky. Krátké shrnutí současné situace SCP-909 musí být sepsáno na zdi vedle postele. Pokud SCP-909 předchozí souhrn odstraní, musí být dodán náhradní. SCP-909 je krmeno třikrát denně jakýmkoliv jídlem bez arašídů. Když je SCP-909 spatřeno, jak se snaží psát nebo kreslit, musí být zpacifikován za pomoci nesmrtících prostředků.

V současné době bylo experimentování účinků SCP-909 přerušeno kvůli riziku prolomení zadržení. Výzkumy mohou být prováděny pouze se souhlasem aktuálního vedoucího Oblasti.

Vzhledem k aktuální regulaci ohledně "Gentlemanů" musí být SCP-909 zadrženo v Hale ██ Oblasti-██.

Popis: SCP-909 je mladý běloch, který trpí permanentní anterográdní amnézií. Zdá se, že si je SCP-909 vědomé svého stavu a nepamatuje si na nic jiného, než vzpomínky získané působením svých efektů.

Anomální efekty SCP-909 se projeví, když si SCP-909 zapíše jakékoliv zkušenosti, které si stále pamatuje. Při popisu prostřednictvím psaní se vzpomínka okamžitě dostane do jeho dlouhodobé paměti. Vzpomínka ale zmizí z paměti všech ostatních účastníků dané události.

SCP-909 je alergické na arašídy, po požití jakýchkoliv produktů obsahující arašídy se dostane do anafylaktického šoku.

SCP-909 byl nalezeno u vstupu [VYMAZÁNO] v Oblasti-██.

Dodatek 909-1: Slova "Mr. Zapomnětlivý z kolekce Malých Gentlemanů® od Doktora Wondertainmenta" jsou vytetována na pravém lýtku SCP-909. Při nálezu na sobě mělo SCP-909 třídílný oblek se značkou "Doctor's Orders" všitou do štítku. Zaměstnanci Nadace zatím nenalezli textilní společnost působící pod tímto jménem.

Dodatek 909-2: Další zkoumání oděvu SCP-909 odhalilo seznam dalších možných anomálních humanoidů podobných SCP-909 (viz dokument 909-a) uvnitř levé kapsy od kalhot.

Dodatek 909-3: Záznam rozhovoru

Dotazovaný: SCP-909

Dotazující: Dr. ███████████

Předmluva: SCP-909 bylo pozorováno po dobu sedmi hodin, během nichž byla objevena anterográdní amnézie a vztah subjektu k SCP-905. SCP-909 bylo poté posláno k rozhovoru.

[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]

Dr. ███████████: Dobré ráno, devět-nula-devítko.

SCP-909: Devět-nula-devítko? Proč mi tak říkáte? Co tady vůbec dělám?

Dr. ███████████: (Čte z listu papíru) Jste SCP označené 909 a jste pod mým dohledem. Jsem doktor Nadace a budu zkoumat vaše anomální účinky.

SCP-909: Nadace? Co to je? Proč-

POZNÁMKA: V tento moment Dr. ███████████ stiskl malé tlačítko, které spustilo hlasitý zvuk znějící po dobu 5 sekund. SCP-909 se přestalo soustředit.

Dr. ███████████: Zdravím devět-nula-devítko.

SCP-909: Devět-nula-devítko? Proč mi tak říkáte? Co tady vůbec dělám?

Dr. ███████████: (Čte z listu papíru) Jste SCP označené 909 a jste pod mým dohledem. Jsem doktor Nadace a budu zkoumat vaše anomální účinky.

SCP-909: Nadace? Co-

Dr. ███████████: Dobrá, pojďme zkusit něco jiného. Napište to, co jsem vám právě řekl.

SCP-909: Jasně. (SCP-909 přijme pero a papír a začne psát.)

POZNÁMKA: Pozdější průzkum ukázal, že v poznámkách Dr. ███████████ bylo zmíněno, že hodlal zmáčknout tlačítko, které bylo předtím zmíněno.

Dr. ███████████: (Na chvíli se zastaví) Hej, kdo jste?

SCP-909: Já jsem, eh, SCP pod vaším dohledem. Zapomněl jste?

Dr. ███████████: Cože?

SCP-909: Nepamatujete si to?

Dr. ███████████: Ne. Kde to jsem? Co je to za místo?

[KONEC ZÁZNAMU]

Závěrečné Prohlášení: Dr. ███████████ a SCP-909 byli vyvedeni z místnosti i přes zmatení veškerého personálu spjatého s incidentem. Později SCP-909 vysvětlilo situaci nepřítomnému personálu a bylo přemístěno do své cely. Po podání Amnestik Třídy-B byl Dr. ███████████ zproštěn služby.

Dodatek 909-2:

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License