SCP-895
hodnocení: +1+x
blank.png

Živý přenos, Zadržovací Zóna 895-06 (30 m)

Objekt #: SCP-895

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-895 je uzavřeno a uloženo v izolované podzemní zadržovací cele v hloubce přibližně 100 metrů. Žádné kamery, mikrofony, ani jiná nahrávací zařízení se nesmí přiblížit na 10 metrů k "Rudé Zóně" SCP-895 bez přímého souhlasu alespoň dvou (2) zaměstnanců Úrovně 3.

Veškerý personál v oblasti, jež bude vykazovat neobvyklé chování, nebo psychologické trauma, bude okamžitě ohledán a odstraněn z oblasti, nebo terminován podle situace.

Popis: SCP-895 je zdobená rakev z dubového dřeva, získaná Nadačním personálem dne ██/█/██, z pohřebního ústavu █████ █████, poté, co se objevila hlášení o neobvyklých záběrech na nainstalovaném kamerovém systému v lokaci. Když byli dotázáni, zaměstnanci pohřební služby nebyli schopni určit původ SCP-895, ani jak se k nim dostalo. Po otevření SCP-895 agenty v lokaci bylo zjištěno, že objekt je prázdný; avšak ti jež v tu chvíli sledovali živý přenos z kamer byli [DATA VYMAZÁNA]. Dokud nebude rozhodnuto jinak, musí být SCP-895 neustále zavřené.

SCP-895 způsobuje narušení video a fotografických systémů v okruhu 50 metrů, jež se podobá živým, znepokojivým halucinacím o různé délce trvání a intenzitě, podle blízkosti zařízení k SCP-895. V blízkosti 5 metrů od SCP-895, může zachycený obsah způsobit u většiny subjektů psychologické trauma a histérii. Tato narušení nemají žádný efekt na pozorovatel, jež jsou fyzicky přítomní v blízkosti SCP-895.

Dodatek 895-01: Výtažek audia ze Záznamu Zajišťovací Mise SCP-895 (██/█/██)

03:41L - Vedení: Týme Jedna, tady Vedení. Všichni civilisté byli zadrženi a evakuováni. Můžete pokračovat se zajištěním.
03:41L - T1-Velitel: Vedení, tady Velitel Týmu Jedna. Slyšíme a jdeme dovnitř.
03:43L - T1-Velitel: Jsme ve vstupní hale. Kontrolujeme přenos.
03:44L - Vedení: Týme Jedna, tady Vedení. Obdrželi jsme…[pauza]…vidíme krev na stěnách, potvrďte.
03:44L - T1-Velitel: Negativní, Vedení, tady je to čistý. Nic mimo normu.
03:45L - Vedení: … je to pryč. Týme Jedna, je možné, že oblast je ovlivněna memetickými vlastnostmi.
03:45L - T1-Velitel: Rozumím, Vedení. Tým Jedna se přemisťuje do skladu.
03:47L - T1-Velitel: Jsme ve skladu, objekt nalezen.
03:48L - Vedení: Bože, hýbe se to… Týme Jedna, potvrďte, objekt se zdá být živý a pohyblivý.
03:48L - T1-Velitel: … Vedení, negativní, nevidíme žádný pohyb. Objekt se zdá být normální.
03:48L - T1-Velitel: Vy dva, otevřete to.
03:48L - Nabíjení zbraní, rachot při otevírání objektu.
03:49L - T1-2: Pane, je to prázdné.
03:50L - T1-Velitel: Vedení, tady Velitel Týmu Jedna. Objekt se zdá být prázdný.
03:51L - T1-Velitel: Vedení, slyšíte?
03:51L - Vedení: Zvuky křiku a zvracení.
03:51L - T1-Velitel: Vedení, slyšíte nás?!
03:52L - T1-Velitel: Sakra, padáme odsud. Zavřete tu věc!

Dodatek 895-02: Po Incidentu [DATA VYMAZÁNA] a ztrát tří zaměstnanců, se Rudá Zóna SCP-895 zvětšila z 5 metrů na 10 metrů a pracovní hodiny bezpečnostního personálu byly zkráceny na 4 hodiny, jako protiopatření.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License