SCP-894
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-894

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Všechny kopie SCP-894-1 a SCP-894-2 jsou přístupny výzkumníkům. K použití SCP-894-3 je třeba povolení některého ze starších zaměstnanců. Pokud právě nejsou zkoumány, budou kopie SCP-894-1 a SCP-894-2 uloženy v trezoru pro ukládání SCP č. 12 v Oblasti 19. Kopie SCP-894-3 budou uloženy v trezoru č. 47. Existují pouze dva klíče k trezoru č. 47, první vlastní Velitel Oblasti, druhý vlastní nejstarší výzkumník Oblasti. Oba držitelé klíčů musí být přítomni při otevření trezoru č. 47. Pouze pracovníci Úrovně 4 mají přístup k SCP-894-3.

Popis: SCP-894-1, 2 a 3 je několik malých plastových opic, z nichž každá zaujímá jinou pozici. Figurky jsou vytvarovány tak, že SCP-894-1 si rukama zakrývá ústa, SCP-894-2 uši a SCP-894-3 oči. Na spodní straně každé kopie je vytlačen nápis 'Továrna'. Kopie SCP-894 lze bez větších obtíží zničit jak hrubou silou, tak aplikovaným teplem.

Pokud živá bytost v okruhu pěti metrů naváže oční kontakt s SCP-894-1, je jim na 24 hodin znemožněna veškerá vokalizace. U postižených osob byla v tomto období pozorována zachovaná funkčnost hlasivek, avšak nemožnost pohybovat jazykem a čelistí kromě vědomých pokusů mluvit, nebo vydat mluvě podobný zvuk. Zpracovávání řeči ani psané formy komunikace nejsou nijak omezeny, z čehož bylo vyvozeno, že anomální efekt má původ v částech mozku zodpovědných za produkci řeči. Ukázalo se, že subjekty, které trpí těžkou vizuální agnózií, nebo jsou z jiných důvodů neschopny identifikovat SCP-894-1 nejsou efektem postiženy.

První kus SCP-894-1 byl nalezen před úřadem pro stížnosti [DATA VYMAZÁNA]. V držení Nadace je sedm kopií SCP-894-1.

Pokud se živá bytost přiblíží na pět metrů k SCP-894-2 a vizuálně jej identifikuje, na 24 hodin ztratí sluch.

Kopie SCP-894-2 jsou nejčastěji nalézány v držení anarchistických skupin, které si oblíbily umisťování SCP-894-2 na veřejná místa, například kostely, školy, a soukromé podniky. Mobilní Úderná Jednotka Lambda-3 "Bez přezdívky" byla určena k pronásledování těchto skupin, a zajišťování každého SCP-894-2.

V držení Nadace je 12 kopií SCP-894-2.

Pokud se živá bytost přiblíží na pět metrů k SCP-894-3 a vizuálně jej identifikuje, na 24 hodin ztratí zrak.

SCP-894-3 byla poprvé nalezena v rukou sériového násilníka, nyní pod označením D-894. V současnosti není známo, jestli bylo vyrobeno méně SCP-894-3 než SCP-894-1 a SCP-894-2, nebo dokáží nynější držitelé SCP-894-3 jejich použití lépe skrývat.

V držení Nadace jsou dvě kopie SCP-894-3.

Použití SCP-894 výzkumníky a zaměstnanci třídy D k omezení efektů objektů s vizuálními, hlasovými či sluchovými spouštěči, jako například SCP-1752, SCP-1753 a SCP-2599 se projevilo jako užitečné k jejich zadržení.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License