SCP-8900-EX
hodnocení: +4+x
blank.png
POZNÁMKA: TOTO JSOU ARCHIVNÍ INFORMACE A MĚLY BY BÝT POUŽITY POUZE JAKO PŘÍKLAD.
AKTUÁLNĚ NEJSOU ZADRŽOVACÍ PROTOKOLY PRO SCP-8900-EX.
SCP-8900-EX-new.jpg

SCP-8900 ovlivňující několik Amerických vojáků v [VYMAZÁNO].

Objekt #: SCP-8900-EX

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-8900 bylo označeno Keter, protože je extrémně těžké k zadržení. Aktuálně neexistuje Zadržovací Procedura.

Osoby a objekty ovlivněné SCP-8900 musí být dány do karantény a spáleny. Oheň použitý při tomto procesu musí být uhašen vakuem a v temnotě, aby se zamezilo šíření infekce. Za žádných okolností nesmí Nadační personál být v kontaktu s SCP-8900.

Dodatek 8900-1: Bylo objeveno že absolutní tma zabraňuje šíření SCP-8900. Agenti Harker a Miriam jsou zadrženi a pozorováni.

Popis: SCP-8900 je komplexní perceptuální fenomén ovlivňující viditelné spektrum, které se šíří po kontaktu. Může být vyfotografován pomocí nově vyvinuté technologie, ale vyfotografování anomálie urychluje šíření efektu a není doporučeno.

SCP-8900 je aktuálně nezadrženo a teoreticky nezadržitelné. Poprvé se objevilo v 2. polovině 19. stol. jako vedlejší efekt nové techniky fotografií, ale tehdy bylo pouze omezené na fotografie samotné a nešířilo se. Vzhled manifestací SCP-8900 v těchto fotografiích [VYMAZÁNO] fotografií. SCP-8900 jak ho dnes známe, se vyvinulo okolo roku 1935 jako možný výsledek experimentů firmy █████ s technologií "integrálního tripacku" ██████████.

Dodatek 8900-2:

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License