Záznam SCP-887
hodnocení: +2+x
blank.png

Toto je záznam dekódovaného a sestaveného výstupu SCP-887. Vědci jsou vyzýváni, aby se dobrovolně zapojili do dekódování masivního nevyřešeného obsahu.


Výzkumník: Dr. Zara

Vzorek 887-2930: Dvanáct stran napsaných v latině smíchané s francouzštinou. Text popisuje politický systém, ve kterém se pohyby přílivu a odlivu používají k určení příští vlády. Text se později stáčí na neobvyklou úroveň detailního popisu, zabývajícím se oblečením, které by si člověk měl obléct při takovémto obřadu.

Vzorek 887-3114: Osm stran hrubě načrtnutého komiksu popisujícího „Kapitána Zpátečku“, jeho schopnost provést akci -poté- její účinky a jak ji používá v boji proti zločinu. Komiks končí tím, že se kapitán Zpátečka zničí, aby zpětně vytvořil vesmír.

Vzorek 887-4011: 133 stran, psáných ve zkomoleném esperantu. Důkladný popis obsahu ložnice neprovdané dívky tak, jak existoval v evropském městě sedmnáctého století (konkrétní umístění není v tuto chvíli určeno).

Vzorek 887-4281: Jediná stránka s pěti řádky, nakreslenými šikmo přes ni, proloženými sedmnácti tečkami proloženými na způsob notové osnovy. Výsledná partitura, pokud zahrána čistými tóny přes syntetizér, vyvolává záchvaty a krátkodobou anterográdní amnézii u 85 % pozorovaných subjektů.

Vzorek 887-5102: Patnáct stránek pokrytých zakřivenými čarami. Brilantní deduktivní práce Dr. ██████ určila, že se jedná o souvislé části jednoúrovňové mapy, zobrazující plochu 30 km² povrchu Saturnova měsíce Encelada. Na mapě je zakroužkováno sedm bodů.

Vzorek 887-5227: Čtyři stránky, anglicky. Formální návrh vládě Spojených států na zavedení osmého dne v týdnu. Tento den by byl využit k duchovní kontemplaci a uctívání pohanských božstev, které dokument nazývá „nedostatečně zastoupenými“.

Vzorek 887-5836: Tři stránky pokryté hexadecimálními čísly, poté roztrhané na úzké proužky. Sestavený dokument byl dešifrován jako strojový kód pro hardwarový ovladač s názvem „LGCL_XPNDR“.

Vzorek 887-6334: Tři stránky. Přesná replikace primárního hlášení o SCP-657 slovo od slova, s výjimkou, že se jmenuje "Bernard".

Vzorek 887-3877: Osm stránek, německy. Folklórní příběh o chlapci narozeném bez srdce, který se vydá do lesa a jedno získá od přátelské stařeny. Vyroste a ožení se s krásnou dámou, která zemře při porodu démona, který oba pozře.

Vzorek 887-4710: 96 stran, akkadsky. Rozšířený výzkumný článek o vlastnostech přirozeně se vyskytujících „zemských čar“ a o tom, jak je lze použít pro přepravu nákladu a projektilů. Je načrtnuto několik zařízení určených k využití těchto vlastností, postavených ze dřeva a magnetitu.

Vzorek 887-5005: Pět stránek, anglicky. 272 různě chybně napsaných verzí slova „antropomorfizace“.

Vzorek 887-9912: Šest stran, latinsky. Hvězdná mapa evidentně vytvořená podle středověkých evropských map, ale bez rozeznatelných dispozic nebeských těles. Čtrnáct souhvězdí označena: Pegasus, Sextans (sextant), Kentaurus, Chimaera, Cygnus (labuť), Lancea (kopí), Trilobus (trilobit), Aranea (pavouk), Nonavulpecula (devítocasá liška), Caudavorae („ocasožrout“, zjevně sebepožírající had), ████████, ██████, ████ ████████ a Leolacertus (lví ještěrka)

Vzorek 887-6776: 2353 stran, anglicky. Fráze "Vyje černý měsíc?" opakována více než 27 tisíckrát.

Vzorek 887-8312: 14 stran plus 22 pasáže dalších stran. 637 jmen, z nichž 382 bylo přiřazeno profesionálním fotografům více než 30 národností. Výzkum naznačuje, že většina, ne-li všichni, zachytila ​​obrázky petroglyfů a scenérie kolem Kata Tjuta a Uluru/Ayers Rock v Austrálii.

Vzorek 887-0566: 490 stran, španělsky. Příběh nazvaný „La última aventura de Don Quijote“ a připisovaný Miguelu de Cervantes. Zatímco prvních pár stránek je přiměřenou obdobou Cervantesova stylu, vyprávění se stává zmateným a posléze naprosto nesmyslným – zejména Dulcinein dialog je nesrozumitelný a Sancho tráví několik kapitol opakovaným plazením se z bahnité tůně.


Výzkumník: Výzkumník Voct

Vzorek 887-3162: 38 sonetů v jazyce, který byl identifikován jako středověká vlámština (antverpský dialekt); každý sonet popisuje alegorickými výrazy životy a politické úspěchy zesnulého prezidenta Spojených států; poslední řádek každého sonetu jsou prezidentova poslední slova a prvních několik slov každého sonetu tvoří akrostich představující latinizovanou verzi prezidentova jména.

Vzorek 887-3788: Jména a porodní váhy (v gramech) všech členů parlamentu Litvy, počínající rokem 1991.
Poznámka: Vyrobeno prostřednictvím SCP-978.

Vzorek 887-3789: Jména všech účastníků hudebního festivalu Woodstock 1969 v obráceném abecedním pořadí.
Poznámka: Vyrobeno prostřednictvím SCP-978.

Vzorek 887-3790: Seznam 45 metod, kterými lze trvale zničit SCP-682. Každá metoda se opírá o použití SCP nebo souvisejícího objektu, který zemřel, byl zničen nebo je jinak trvale nedostupný.

Vzorek 887- 5516: Pět stránek z deníku SCP-451, napsaných zrcadlově obrácenou prasečí latinou.

Vzorek 887-1486: Dva tisíce villanelů, z nichž každá popisuje SCP.

Vzorek 887-0094: Pět set osmnáct stran shrnutí epizod, úryvků dialogu, anotace, kritické přijetí a „nepovedené záběry“ na sedmdesát dva epizod animované komedie Simpsonovi, ve formátu používaném oblíbenou stránkou fanoušků Simpsonových ████.com. Analýza ukazuje, že epizody jsou založeny na tom, že postavy Simpsonových stárly v reálném čase počínaje rokem 1997.

Vzorek 887-0908: Tisíc šest set jedenáct stránek zpráv odeslaných do internetové konference věnované psaní „Slash fikcí“ (amatérská romantická/homoerotická fikce) o minulých a současných členech Nejvyššího soudu Spojených států amerických; obsah zahrnuje kritiky, nedokončené návrhy a analýzy soudních rozhodnutí z hlediska erotické hodnoty.

Vzorek 887-0944: Náčrtky lidských zubních záznamů, označeny za patřící členům prezidentského kabinetu Jimmyho Cartera (identifikováni rodným jménem a portfoliem kabinetu), datované na poslední měsíc Carterovy administrativy. Jména a portfolia jsou napsána chybně, ale náčrtky byly posouzeny forenzními zubními lékaři Nadace jako věrohodné extrapolace známých lékařských dat pro dotyčné osoby.


Výzkumník: Dr. Sampi

Vzorek 887-6510: Třicet jedna stránek v angličtině. Rozsáhlý bioetický dokument z █████████ Univerzitního Filozofického Oddělení, odsuzující praktikování transplantace mozku z umírajícího těla do těla nejmladšího dítěte umírající osoby.


Výzkumník: Dr. Edison

Vzorek 887-2310: Scénáře pro japonský dabing první série „I Love Lucy“.

Vzorek 887-1810: Hlášení o založení Panamského průplavu. Hlášení je napsáno stylem a slovní zásobou odpovídající 11letému dítěti.

Vzorek 887-3132: 500 stran čistého zdrojového kódu, zdánlivě neuspořádaného a napsaného v C++. Pokusy o sestavení kódu pokračují, ale komentáře naznačují, že program je [DATA VYMAZÁNA].

Vzorek 887-3137: 47 stran hexadecimálního kódu. Kód se úspěšně zkompiluje do PNG obrázku Dr. ████████ ve speedu. Dr. ████████ tvrdí, že žádný takový snímek nebyl pořízen.

Vzorek 887-0031: Mapa země zvané „Lemurie“, napsaná v angličtině, cca 18██. „Lemurie“ odkazuje na hypotetický pozemní most, o kterém se předpokládalo, že spojuje Madagaskar se zbytkem Afriky, jen aby to bylo vyvráceno teorií kontinentálního driftu. Mapa neodpovídá žádné známé geografii, nad nebo pod vodou. Zajímavé je, že hlavní město národa se nazývá „Atlantida“.

Vzorek 887-5893: Mimořádně chytrý, podrobný a promyšlený plán na atentát na Ronalda Reagana a jeho nahrazení sovětským špiónem.

Vzorek 887-5894: Mimořádně chytrý, detailní a promyšlený plán na atentát na Leonida Brežněva a jeho nahrazení americkým špiónem.

Vzorek 887-4324: Krátký příběh údajně napsaný J.D. Salingerem, míněný jako prequel k Velkému Gatsbymu.

Vzorek 887-2331: Kompletní seznam Chlapských Skautů Ameriky, cca 1983.

Vzorek 887-1123: Výběr náhodných pasáží, které začínají písmenem „A“, vytažených z různých „svatých“ textů. Nejčastěji uváděné texty byly (v pořadí): Bible, Korán, Dianetika a Evangelium Létajícího Špagetového Monstra.

Vzorek 887-4333: Slova "JE PŘÍMO ZA VÁMI!"

Vzorek 887-9913: Seznam přesně 743 způsobů, jak stáhnout kočku z kůže.

Vzorek 887-1111: Hudební partitura pro „SCP Nadace, Muzikál

Vzorek 887-1426: Buddhistická svépomocná kniha s názvem „Reinkarnace a nirvána: jak VY můžete porazit systém!

Vzorek 887-2361: Seznam věcí, které muž jménem ████ █ ███ jedl k snídani.

Vzorek 887-4521: Plány pro model Tower of London v měřítku 1:1, postavený výhradně z párátek.

Vzorek 887-1802: Taxativní seznam všech osob, o kterých se kdy teoretizovalo, že to byl William Shakespeare, doplněný podrobnými bibliografickými citacemi. To zahrnuje nejen běžné teorie (jako je sir Francis Bacon a hrabě z Oxfordu), ale také nemožné teorie, jako je královna Viktorie, Cervantes De Leon a Bram Stoker.


Výzkumník: Dr. King

Vzorek 887-6667: Schéma špatně vykreslených čínských ideogramů, propojených čarami a křivkami, o rozsahu 3 stran. Ideogramy jsou názvy chemických prvků a schéma znázorňuje atomovou strukturu molekuly amygdalinu.

Hej, nenachází se amygdalin v… - Dr. ██████

Pst. - Dr. ██████


Výzkumník: Dr. Bridge

Vzorek 887-6228: 132 stran ve stylu deníku psaného ve druhé osobě, který podrobně popisuje život nedospělého australského krokodýla mořského. Začíná v den vylíhnutí a končí náhle, když krokodýla sežere větší krokodýl sladkovodního druhu.

Vzorek 887-8979: Seznam dat narození každého dítěte s křestním jménem „Matthew“ narozeného během měsíce končícího na „y“ ve státech New York, New Hampshire a New Jersey v letech 1936 až 1977.

Vzorek 887-3338: Nákresy pro herní kazetu Nintendo 64.

Vzorek 887-0277: Scénář pro prvních sedm epizod seriálu "Zlatá sedmdesátá", se slovy napsanými pozpátku.

Vzorek 887-0923: Extrémně primitivní, i když příliš detailní výkres toho, co se zdá být SCP-914. Kresba je docela rozmazaná od ruky SCP-887, kterou po ní během vytváření posouvalo.

Vzorek 887-8558: Velká, mnohastránková kresba "King Ghidorah", monstra z filmové série Godzilla.

Vzorek 887-2387: Strana 443 Encyklopedie Britannica z roku 1977, napsaná v chatspeaku.
Poznámka: Vyrobeno prostřednictvím SCP-978.


Výzkumník: Dr. J██████

Vzorek 887-3265: Strany 345 až 371 "Historie druhé rusko-belgické války", podrobně popisující politické a strategické důvody pro odpálení zařízení označovaného jako 'Theta-Nine' 30 km nad Gdaňskem. Účinky detonace nejsou zdokumentovány.

Vzorek 887-8754: Seznam dat a časů, kdy žena jménem W██████ S███████ navštívila veřejné toalety. Záznam pokrývá období od roku 1988 do roku 1995.

Vzorek 887-1676: Pitevní zpráva nejmenované 13leté dívky ze dne 12.5.2008. Příčina smrti je uvedena jako „udušení kvůli rostlinné hmotě blokující průdušnici“.

Vzorek 887-3557: Náčrt herečky Milly Jovovich o velikosti A4, dole označený jako „13 z 393“


Výzkumník: Prof. Snider

Vzorek 887-6543: Sedmdesát osm samolepících papírků napsaných v mandarínské čínštině, z nichž každý popisuje jeden předmět, který se obvykle nachází v koupelně (zubní kartáček, záchod, sprchová čepice, gumový zvon atd.).

Vzorek 887-1220: Podrobný a ilustrovaný seznam každé jednotlivé části křesla La-Z-Boy, napsaný na podobném křesle černým fixem. Celková cena všech položek je zahrnuta.

Vzorek 887-0332: Když byl nalezen, vzorkem byla hromada rozbitého skla se zdánlivě náhodnými tahy zelené barvy nanesenými na každý střep. Když byly sestaveny zpět k sobě, tahy barvy vytvořily frázi „TOHLE OKNO JE ROZBITÉ!"

Vzorek 887-4449: 81stránkový příběh pro mladé dospělé napsaný v angličtině s názvem „Osobité objevy ondatry Olgy“. Příběh je o titulní "Ondatře Olze", která touží být pirátem a nakonec se vydá do vesmíru. Příběh končí náhle uprostřed věty, ve které Ondatra Onga bojuje s mečem s kapitánem robotických pirátů.

Vzorek 887-0887: Sto dvanáct vět napsaných ve španělštině, z nichž každá oznamuje, o kterou číselnou větu se jedná ("Toto je první věta. Toto je druhá věta. Toto je třetí věta…")


Výzkumník: Dr. Garcia

Vzorek 887-2665: Kopie námořní mapy Kriegsmarine zálivu svatého Vavřince s legendou (v němčině) datující mapu na listopad 1943.

Vzorek 887-2666: Hra napsaná v řečtině. Hra se jmenuje „Babyloňané“ a je ve stylu Aristofana. Předpokládá se, že Aristofanés napsal hru s tímto názvem přibližně v roce 426 př. n. l., ale nedochovaly se žádné kopie textu.

Vzorek 887-2667: Extrémně podrobný záznam pozorování 31leté ženy jménem Agnes Cooper, pokrývající 26minutové období 18. října 2004. Záznam popisuje pohyby, srdeční frekvenci a kolísání tělesné teploty sledované osoby, zatímco nakupuje potraviny na trhu Piggly-Wiggly v Nashvillu, Tennessee. Deník je napsán v afrikánštině.

Vzorek 887-2668: Soubor záznamů o údržbě vysokozdvižných vozíků a jeřábů v Gdaňské loděnici v Polsku z let 1992 až 2016.

Vzorek 887-2674: Několik stránek strojově čitelných čárových kódů odpovídajících desetimístným číslům. Význam čísel není znám.

Vzorek 887-2676: Série šachových hádanek, navržených pomocí čtvercové šachovnice 13 x 9.

Vzorek 887-2677: Řešení ke křížovkám publikovaných v novinách Sacramentovská včela mezi 23. červencem 1971 a 15. srpnem 1973.

Vzorek 887-2680: Písmeno „g“, opakující se přibližně 85 000krát. Dokument zahrnuje obsah, nadpisy a podnadpisy, poznámky pod čarou a ručně psané okrajové poznámky jiným rukopisem, všechny sestávající pouze z opakování písmene „g“, ale s interpunkcí a formátem, jako by obsahoval smysluplný text.

Vzorek 887-2681: Mapa zobrazující umístění všech poštovních schránek poštovního systému Correios de Angola v Cabindě, Angola.

Vzorek 887-2682: Čínské horoskopy pro všechny současné hráče zapsané na seznamu Národní hokejové ligy.

Vzorek 887-2684: Přepis rozhovoru v jazyce nahuatl mezi dvěma mluvčími. Jeden z mluvčích byl pojmenován „Srdce Jaguára“; druhý mluvčí není v konverzaci jmenován. Rozhovor se zabývá povětrnostními podmínkami ve středním Mexiku a načasováním potenciálního vojenského útoku Aztéků na sousední tarascanskou osadu; k útoku došlo zřejmě v roce 1508.

Vzorek 887-2685: Záznam úderů blesků na Kubě během 16ti letého období počínaje rokem 1906. Záznam uvádí datum, čas, souřadnice zeměpisné délky a šířky a energii každého úderu. Záznam je napsán v jávštině.

Vzorek 887-2686: Série certifikátů o vlastnictví motorových vozidel pro pohřební vozy ve vlastnictví pohřebních ústavů v Appletonu ve Wisconsinu.

Vzorek 887-2689: Kopie několika sekcí novozélandského zákona regulující používání azbestu. Text je přepsán těsnopisem Pitman, což naznačuje, že zákon byl recitován mluvčím se silným minnesotským přízvukem.

Vzorek 887-2690: Několik verzí popisu cesty, kterou se vydal mravenec procházející se po podlaze v zadržovací komoře SCP-887. Patří mezi ně narativní popisy v srbštině, v haitské kreolštině a ve vietnamštině; dlouhá řada programovacích příkazů v programovacím jazyce Logo; rozšířený figurativní popis v sanskrtu napodobující styl Mahábháraty; a řada aritmetických funkcí používajících mayské symboly k vyjádření čísel.

Vzorek 887-2691: Fatva napsaná v perštině, pojednávající o dobách, kdy by se měl pozorný muslim modlit a o směru, kterým by se měl ubírat při cestování sedmirozměrným časoprostorem přesahujícím rychlost světla.

Vzorek 887-2692: Jeremiáda, napsaná v jazyce Swampy Cree (přepsána do mandžuského písma) která odsuzuje odstín modré popsaný hexadecimálním trojčlenem #1034A6 a obviňuje tuto barvu z laxních norem morálky dnešní mládeže.


Výzkumník: Dr. ████████.

Vzorek 887-2704: Dokonalá kopie textu anglicky psaného článku na Wikipedii o bitvě u Bunker Hill, v souladu s úpravou ze dne ██/██/2010.

Vzorek 887-2705: Fotorealistický nákres bývalého amerického politika ████ █████ s nápisem v angličtině kolem obrázku, který tvrdí, že pan █████ byl „prolhaný zkurvysyn“, spolupodílel se na zničení důkazů souvisejících s [VYMAZÁNO] a „shoří v pekle“.

Vzorek 887-2706: Seznam všech lidí, kteří jsou aktuálně na seznamu voličů pro britský volební obvod ██████████████, spolu s jejich předchozí volební historií. Napsáno německy.

Vzorek 887-2707: Průběžný zápis tahů provedených ve finálovém zápase šachového utkání v roce 1997 mezi Garrym Kasparovem a počítačem Deep Blue. Zdokumentované tahy se liší od tahů, které byly skutečně provedeny po [VYMAZÁNO] a končí tím, že Kasparov zápas vyhraje. Zapsáno v ruštině.

Vzorek 887-2710: Báseň o 330 verších, psaná v angličtině s několika pravopisnými chybami, popisující autorovu lásku k ženě jménem Janice.

Vzorek 887-2711: 15ti stránkový kritický rozbor, podepsaný profesorem █████ ████, divadelní hry Cardenio od Williama Shakespeara, psaný v italštině kromě citovaných pasáží hry, které jsou v angličtině. Cardenio je považováno za „ztracenou“ hru (není známo, že by existovala jakákoli kopie tohoto představení).

Vzorek 887-2712: Scénář k natáčení nenatočeného uměleckého filmu s názvem Trasa 73, jehož autorství je připisováno ████████ █████. Scénář se zaměřuje na dva neznámé muže, kteří se setkávají na autobusové zastávce a dlouze diskutují o různých tématech, zatímco čekají na zpožděný autobus. Autor v textu připouští, že scénář byl ovlivněný hrou Samuela Becketta Čekání na Godota. Psáno vlámsky.

Vzorek 887-2713: Latinská fráze „Cave Adsum“ (Pozor, jsem zde) opakována celkem 407krát. Písmo je nepravidelné a načmárané přes obě strany jedné stránky, s velkými rozdíly ve velikosti písmen, stylu rukopisu a směru psaní.


Výzkumník: Dr. J██ N██████

Vzorek 887-2873: Kompletní text Marcela Prousta À la recherche du temps perdu v klingonštině.

Vzorek 887-2874: Pět set stran vtipů typu "tvoje máma", které se s postupem dokumentu stávají stále primitivnějšími a konkrétnější.

Vzorek 887-2875: Scénář hry s názvem Macbeth II: Banquova pomsta. Hra je stylově v souladu se Shakespearovými díly.

Vzorek 887-2876: Kompletní seznam vedlejších účinků léku zvaného „tetradifloxinol“, který má padesát stran a zahrnuje položky jako „imploze kostí“, „nestálost pohlaví“ a „časová nestabilita“. Není známo, že by takový lék existoval.

Vzorek 887-2877: Seznam, který se vydává za „jedenáct tajných bylin a koření“ Kentucky Fried Chicken. Kromě jedovatého dubu (Toxicodendron spp) není známo, že by se kterýkoli z uvedených názvů vztahoval na jakýkoli druh rostliny.


Výzkumník: Dr. Gallow

Vzorek 887-3387: Šicí vzory plyšového slona nakresleného tak, aby měl chobot, který se v polovině délky rozděluje na tři. Slon nemá kly a výrazná vemena.

Vzorek 887-3391: Jedna stránka, zřejmě ze scénáře pro televizní pořad Klaun Bobble. Bobble předvádí, jak „ulovit další“ cyklisty napínáním drátů přes cyklistické stezky. Rukopis je extrémně pestrý a obsahuje ohraničení smyček a smajlíků kolem stránky. Pořad nebyl zachycen Nadací, ačkoli tón koresponduje se známými epizodami.

Vzorek 887-3395: Dvacet tři (23) stran extrémně detailních schémat toho, jak ostružiník vyrostl nad mělkým hrobem čtyř lidí. Těla již téměř zcela podlehla rozkladu; diagramy ukazují polohu každé velké kosti a také tvar keře. Jedna kostra je mladá žena a zbylé jsou mladí muži. Rostlinní biologové odhadují, že keř roste již tři (3) roky a strmé strany hrobu naznačují, že byl vykopán v husté jílovité půdě.

Vzorek 887-3245: Úplný přepis ceremoniálu předávání Oscarů v roce 2003. Odpovídá skutečné události, kromě toho, že děkovná řeč každého oceněného obsahuje slova „Heil Hitler“.

Vzorek 887-3289: Útržkovité poznámky k revizi v angličtině a mandarínské čínštině, názvy seminářů odpovídající seminářům Bioinformatiky na Oxfordské univerzitě na rok 2008-09. Je zde mnoho odkazů a kritiky týkající se zjevně nespolehlivého vydání Ubuntu s názvem Perky Polecat s funkcemi (žádné anomální), které dosud nebyly přítomny v jakékoli kopii tohoto softwaru.

Vzorek 887-3412: Stránka je celá nastíněna černě, kromě čtyř dlouhých trojúhelníků a kruhu - který byl ponechán bílý - tvořících hlavu, ruce a nohy humanoidní postavy bez rysů. Všechny trojúhelníky se zužují do bodů na koncích. Na zadní straně je velkými písmeny napsáno DIE ANSTECKERIN. Název je v němčině; přibližný překlad by byl 'žena, která věci připíná'.


Výzkumník: Dr. Wilkinson

Vzorek 887-3523: Sedmnáct (17) stránek toho, co vypadá jako vlákno diskuzí z Internetového fóra, v moderní azbuce. Vlákno s názvem "Láska a smrt". Vlákno se většinou skládalo z chvály a vyznání četným sériovým vrahům, vrahům a násilníkům a ze všeho nejvíce ruskému sériovému vrahovi Alexandru Pičuškinovi. Mezi další zmíněné vrahy patří Charles Manson, Mark David Chapman a Yoshio Kodaira. Několik účastníků vlákna vyjadřuje chtíč po odsouzených vrahech. Na stránkách nebyla uvedena žádná data ani adresy URL.


Výzkumník: Dr. Eriksson

Vzorek 887-6121: Hra ve stylu Williama Shakespeara, která navazuje na děj románu Já, robot od Isaaca Asimova. Zřejmě zamýšleno jako komedie.

Sample 887-6184: Ilustrace souhvězdí Blíženců bez hvězd Castor a Pollux.

Vzorek 887-6305: Dokument ve formě standardního hlášení objektu SCP v němčině s názvem SCP-704121. Úplné znění Zvláštních Zadržovacích Procedur a Popisu jsou vymazány, s výjimkou věty „udrž mě navždy pod zámkem“.

Vzorek 887-6322: Propracovaný kvalitativní popis osmi kusů stříbra, psaný v první osobě. Autor oslovuje každý prvek jménem hvězdy.

Vzorek 887-6560: Choreografie (v labanotaci) kývavého tance, která má umožnit člověku, který jej předvádí, nasměrovat včely ke zdroji potravy. Tanec nebyl testován.


Výzkumník: Dr. Selvece

Vzorek 887-7321: 30stránková literární analýza tvrdící, že Holden Caulfield, hlavní postava z románu Kdo chytá v žitě z roku 1951, je ve skutečnosti pes, který utekl z domu svých majitelů. Psáno v perštině.

Vzorek 887-7329: Báseň s názvem Kilometry od sebe, popisující dvě antropomorfizované postavy, „Kilomark“ a „Milemary“, které nemohou být spolu kvůli rozdílům v jejich měřicích systémech. Psáno v esperantu.


Výzkumník: Dr. ███████

Vzorek 887-7427: Kompletní série televizního seriálu [VYMAZÁNO], napsaná v maďarštině pomocí rukopisu „Rovas“ používaného před přijetím latinky. Pozoruhodné je, že prostředí a postavy pořadu jsou podstatně změněny, aby poskytly analogii politických událostí Uherského království (tehdy součásti Rakouského císařství) mezi lety 1843 a 1848 z hediska maďarského nacionalisty. Série končí těsně předtím, než dojde k události podobné Revoluci v roce 1848, s cliffhangerem, který, jak show slibuje, bude mít pokračování v „další sérii“.

Vzorek 887-7451: 178stránkový román s názvem „Ampersandova korunovace“, napsaný v angličtině. Dokument se skládá z vět, které, i když jsou gramaticky správné, nemají žádnou významovou hodnotu.

Vzorek 887-7463: Návrh o přesunutí ostrovu Madagaskar z jeho polohy v Indickém oceánu doprostřed Tichého oceánu, aby se lépe využily „energie“, které tam existují.

Vzorek 887-7471: Kopie zprávy napsané na SCP-1050, přeložená do španělštiny. Zřejmě podepsána Karlem II. Španělským, který kromě toho, že je španělským králem, dostává také tituly „císař Svaté říše římské, král Francie a dobyvatel Daevitů“.


Výzkumník: Výzkumník Saramago

Vzorek 887-1990: Román „Stmívání“ z roku 2005, přeložený do Tswany. Jména postav „Edward“ a „Jacob“ jsou v textu obrácená.

Vzorek 887-2011: Kritická esej pojednávající o mytologických reprezentacích fiktivního ostrova Austrálie z 5. května 1998.

Vzorek 887-1709: Prohlášení o sňatku Shaka Zulu a princezny Alexandriny Viktorie z Kentu s uvedením jeho plných titulů a názvů jako „Jeho Veličenstvo Shaka, z milosti Boží, krále národa Zulu, krále Spojeného království Velké Británie a Irska, Obránce víry, Indického císaře."


Výzkumník: Dr. Ox C. Moran

Vzorek 887-5674: 444 stran anglického slovníku. Všechna slova na popis pachů jsou vyloučena. Záznam pro „nos“ je řetězec nadávek. Definice 'čtverce' a 'trojúhelníku' jsou zaměněny.

Vzorek 887-4590: Japonský strategický průvodce pro videohru 'Pokémon:Blue.' Průvodce stráví většinu času diskusí o nadřazenosti pokémonů broučího typu a výhodách nošení šortek. Průvodce končí v polovině hry.

Vzorek 887-9090: Sled vykřičníků a otazníků. Po převedení na binární text a spuštění hraje Pong.

Vzorek 887-0511: Podrobný příběh o mladém O5-11, který se před kamarády počůrá do kalhot.


Výzkumník: Dr. Bolo

Vzorek 887-9021: Jména každého prasečího plodu pitvaného na střední škole ██████████ v letech 1977 až 2014 v chronologickém pořadí. Plody, které studenti nepojmenovali, jsou uvedeny jako „John Swine“ (samec) a „Jane Swine“ (samice).

Vzorek 887-4930: Rozsáhlý průvodce, jak provést "speedrun" videohry Buck Bumble. Průvodce podrobně popisuje četné exploity a závady, které mohou hráči použít k dosažení konečného času pod 30 minut. Psáno středohornoněmčinou.

Vzorek 887-1102: Složitá kresba otisku palce. Popis kresby tvrdí, že patří nejmenovanému skythskému vojákovi.

Vzorek 887-7395: Inzerát v novinách popisující parfém označovaný jako "Prohnilé rozkoše." Inzerát tvrdí, že parfém způsobí, že muži „padnou jako mouchy“ a že „všichni nejhezčí Dvoukřídlí na něj přísahají!“.

Vzorek 887-3921: Pokračování předchozího vzorku, který podrobně popisuje, jak a kde parfém aplikovat. Zjevně určeno ke čtení pro mouchy z čeledi Tabanidae. Na rozdíl od inzerátu v novinách je průvodce psán v korejštině.

Vzorek 887-6743: Profesionální diplomová práce podrobně popisující zdravotní přínosy přidávání plodové vody do kojenecké výživy. Diplomová práce se postupem času stává stále více nesrozumitelnou, přičemž závěrečná část se skládá z 1192krát opakované věty „NECHTE NÁS PÍT, NECHTE NÁS PLAKAT, NECHTE NÁM PROSPEROVAT“. Poslední stránka obsahuje schéma neznámého proteinu.


Výzkumník: Dr. Cleverpork

Vzorek 887-9583: Mapa Hakodate tak, jak bylo v roce 1935. Lokace jsou označeny v kreolštině Ainuů a Japonců.

Vzorek 887-9584: Seznam všech obchodů s potravinami v Minnesotě, Wisconsinu a Michiganu, přepsaný do Pahlavského klínového písma.

Vzorek 887-9585: Úplná jména všech výzkumníků v Oblasti-57 vyplněných do křížovky. Vodítka pro křížovku odkazují na osobní události během jejich života, s výjimkou Dr. Cunninghama, jehož vodítkem je řada náhodných alfanumerických znaků.

Vzorek 887-9586: Popis malého domu v Madridu ve Španělsku, psaný gruzínsky, o rozsahu 79 stran. Gramatika se postupně odchyluje od standardní gruzínštiny a nakonec se stává podobnou té z lakotského jazyka.

Vzorek 887-9587: 3stránkový přepis debaty v belgické Poslanecké sněmovně o stavbě bojové zdi mezi Baarle-Hertog a Baarle-Nassau. V různých bodech debaty jsou zmiňovány plány na zavedení cvičených Puštíků proužkovaných (Strix varia) jako strážců.

Vzorek 887-9588: Fotorealistická kresba západního Sýčka králičího (Athene cunicularia) letící nad polem slunečnic. Rubová strana papíru obsahuje báseň ve španělštině vyjadřující lásku k jahodám.

Vzorek 887-9589: 35stránkový plán, napsaný v angličtině a přepsaný do hebrejské abecedy, který navrhuje nahrazení Sochy svobody antropomorfním lvem, přičemž koruna, deska a pochodeň zůstanou nezměněny.


Výzkumník: Dr. Langstrom

Vzorek 887-2817: Scénář k epizodě To je vražda, napsala se zápletkou točící se kolem vraždy umělce v Backdoor SoHo. Odpovídá nevyřešené vraždě z roku 1997.

Vzorek 887-5291: Přepis přednášky o výhodách používání živých zvířat v hudebním divadle, zdůrazňující použití medvědů ve filmu z roku 1965 Za zvuků hudby jako příklad. Psáno v holandštině.

Vzorek 887-4273: 376stránková literární analýza fanfikce ze světa Harryho Pottera My Immortal, která dílo chválí jako parodii a nazývá ho „Základním kamenem fanouškovské tvorby počátku 21. století“.

Vzorek 887-8395: Návrh grantu na financování vytvoření vlakového systému mezi Marsem a Zemí s odkazem na potřebu veřejné dopravy. Psáno v Ortothanu.


Výzkumník: Výzkumník Bunson

Vzorek 887-9643: Binární kód, který se zkompiluje do souboru WAV s několika alternativními záběry hlášky z Mission Hill epizody „Plán 9 Z Mission Hill (nebo, Vzal jsem si gaye z vesmíru)“: "Wally, příliš si tě vážím na to, abych ti lhal."

Vzorek 887-9644: ADR scénář pro něco, co se zdá být epizoda Simpsonových „Homerův nepřítel“ dabovaná latinsky.

Vzorek 887-9645: Faksimile rodného listu mladého výzkumníka Janviera.

Vzorek 887-9646: Text k „ECNALUBMA“ od They Might Be Giants, přepsaný do Mezinárodní fonetické abecedy.

Vzorek 887-9647: Přepis konverzace v neidentifikovaném andamánském jazyce (o kterém výzkumník Bunson teoretizoval, že je Sentineles).

Vzorek 887-9648: Kresba a krátká biografie neexistující postavy maskota firmy Sanrio, jménem Fantora, antropomorfního slona s láskou k fotografování.

Vzorek 887-9649: „Se složenýma rukama“ od Jacka Williamsona, přeloženo do valonského jazyka.

Vzorek 887-9650: Přepis stavu na Twitteru, který zveřejnil výzkumník Muyskens 4. října 20⬛: „Strávil jsem, upřímně řečeno, nepřiměřené množství času čtením článků na wikipedii o historii němčiny, která ani vzdáleně nesouvisí s mým studijním oborem (strojírenství). každopádně jaký měli všichni ostatní den"

Vzorek 887-9651: Fráze „s chlebem se nebavte“ opakovaná 2 271 966krát.

Vzorek 887-9652: Kresba události LGBT Pride ve městě označeném nápisem jako „Nové Nové Jericho“, nakreslená gumovou hadicí ve stylu animace.

Vzorek 887-9653: Seznam všech kanadských občanů narozených 29. února.


Výzkumník: Dr. Anderson Harper

Vzorek 887-10000: Dokumentace pro čtyřicet objektů SCP mezi 3001 a 3999. Všechny byly označeny jako "SCP-3000".

Vzorek 887-10001: Noty k tomu, co je zdánlivě perský cover "El Scorcho" od Páté rockové skupiny Weezer. Zatímco instrumentály odpovídají originálu, texty byly nahrazeny perským překladem „Nosferatu Man“ od Slinta.

Vzorek 887-10002: Šestá strana instruktážní příručky pro „Super Smash Bros Mandelbrot“, napsána v jidiš.
Poznámka: Vyrobeno prostřednictvím SCP-978.

Vzorek 887-10003: 198stránkový grafický román popisující japonskou matematickou rockovou kapelu Tricot, která pořádá koncert v opuštěném skladišti. Několik neaktivních automatů je roztroušeno po celé budově.

Vzorek 887-10004: Neznámý; analýza naznačuje, že obsah vzorku 887-10004 tvoří silný antimem.

Vzorek 887-10005: Fotorealistická kresba Dr. Andersona Harpera, přepisující větu "Neznámé; analýza naznačuje, že obsah vzorku 887-10005 tvoří silný antimem." do zápisníku.

Vzorek 887-10006: Logicky spolehlivý důkaz demonstrující, že P = NP ve všech problémech, kde:

  1. Dny v týdnu hrají v problému netriviální roli.
  2. Dotyčný problém začíná a končí v úterý.

Vzorek 887-10007: Logicky spolehlivý důkaz prokazující, že P ≠ NP ve všech situacích, které nepokrývá vzorek 887-10006.


Výzkumník: Dr. Simon

Vzorek 887-10133 Esej o pěti odstavcích popisující velmi podrobně důležitost vaření masa úplně do jeho středu. Esej zmiňuje jak neanomální, tak anomální nebezpečí konzumace syrového masa. Odkazuje také na některé neobvyklé výhody konzumace zcela uvařeného hovězího masa.

Vzorek 887-10134: Fotorealistická kresba SCP-524, jak jí polaroidovou fotografii obyčejného králíka, který jí mrkev.

Vzorek 887-10135 Předchozí dva vzorky s každým slovem v abecedním pořadí, včetně názvů tučně a názvu výzkumníka nad nimi.

Vzorek 887-10136: Sada slov umístěných na sobě. Následující text jsou slova napsaná SCP-887.

Houska
Sýr
Masová placička
Hlávkový salát
Rajče
Cibule
Houska

Vzorek 887-10137: Kreslený obrázek brambory se stovkami lidských očí lemujících její povrch.

Vzorek 887-10138: U lesů za večera, když sněžilo od Roberta Frosta, ale slovo „kůň“ je nahrazeno mezkem a slovo „vesnice“ je nahrazeno vískou.

Vzorek 887-10139: Fráze „NIKDY NEZAPOMEŇTE NA ALAMO“ nad obrázkem vlajky Texasu. Na druhé straně stránky je podrobný popis bitvy u Alamo, která se zdá být z pohledu mexických jednotek.

Vzorek 887-10140: Báseň o třech slokách, která je z úhlu pohledu bahnité louže na ulici. Bezejmenná louže přemítá o své hodnotě ve vesmíru, dokud ji pták nerozveselí tím, že ji použije ke koupání, přičemž si louže splete jednoduché akce ptáků za něco komplexnějšího.

Vzorek 887-10141: Pohlednice pro Loveland, Ohio s kresleným obrázkem místního kryptida, Loveland Frogman, na pravé straně.

Vzorek 887-10142: Nákres plachetnice skládající se z půlkruhu lodi a trojúhelníku s čárou spojující loď a loď pro plachtu. Lodí prochází vodorovná vlnovka připomínající vlny. Je vidět fotorealistický obrázek obří chobotnice, jak se dívá na loď zespodu.

Vzorek 887-10143: Každý text k parodické písni Weird Al Yankovic Eat It a kreslený obrázek Weird Ala oblečeného jako Micheal Jackson v hudebním videu k Beat It.

Vzorek 887-10144: Beethovenova Pátá symfonie napsaná kompletně s použitím onomatopoie.

Vzorek 887-10145: Záznam lunárních cyklů na další tři roky. Každá měnící se fáze má malý nákres toho, jak fáze vypadá.

Vzorek 887-10146: Recept na přípravu sendviče s chlebem a sýrem.

Vzorek 887-10147: Recept na výrobu sendviče s chlebem a sýrem spolu s kresleným obrázkem čarodějnice na pláži, jak jí sendvič s chlebem a sýrem.

Vzorek 887-10148: Přesný plán spánku Dr. ███████ z měsíce října v roce 198█.

Vzorek 887-10149: Vánoční přání s SCP-999, SCP-2295, SCP-131-A a B a Instance SCP-111 kolem vánočního stromku. Fráze "Veselé Vánoce!" je umístěna nad touto scénou.


Výzkumník: Výzkumník Binsworth

Vzorek 887-10250: Hyperrealistický portrét bývalého prezidenta Andrewa Johnsona. Rok 18681 je napsán pod kresbou.

Vzorek 887-10251: Návod v 5 krocích, jak provést správné podání ruky.

Vzorek 887-10252: Kresba SCP-173 s textem „NEMRKEJTE“ napsaným zlověstným písmem. Za sochou sedí hromada 3 lidských mrtvol.

Vzorek 887-10253: Přání Všechno nejlepší k narozeninám pro anonymní osobu jménem John Doe.

Vzorek 887-10254: Text písně Půlnoc, hvězdy a ty z filmu Osvícení (1980) psaný fontem jako na psacím stroji ze 40. let. Texty jsou spárovány s hudební partiturou.

Vzorek 887-10255: Složitá topografická mapa Havajských ostrovů se štítky s názvy jednotlivých ostrovů.


Výzkumník: Výzkumník V. ███████

Vzorek 887-10356: Proporcionálně přesné (i když v měřítku 1:100) schéma kulometu. Zdá se, že zbraň je určena k vybití určité formy laseru, ale používá a často si dělá poznámky o neznámých materiálech nebo přírodních zákonech. Dále, ergonomie zbraně zjevně není navržena pro lidskou biologii.

Poznámky: Jazyk, ve kterém je text napsán, je smíšený, s několika změnami, od čínštiny přes starší dialekty angličtiny až po kognitohazardní písmo.

Vzorek 887-10357: Pětistránkový řetězec kódu C++, který nelze spustit, ale jehož analýza AIC dospěla k závěru, že vygeneruje program pro náhodné generování malby ve stylu Picassa.

Vzorek 887-10358: Dvoustránkový výňatek toho, co se zdá být argumentem v extrémně komprimovaném textu; dekompresní klíč to změní na několik terabajtů dat. Zdá se, že předmětem je argument o pokročilé umělé inteligenci, ve kterém obě strany používají logicky spolehlivé důkazy, které útočí na ty druhé.

Poznámky: Použitý kompresní algoritmus byl zaznamenán a zvažován pro použití v jiných uplatněních.

Vzorek 887-10357: 777stránkový přepis Bible. Zdá se, že je složeninou všech kánonů, používá Nový a Starý zákon. Písmo je anomálně schopno být přečteno bez ohledu na jazykové porozumění a známé jazyky; zdá se, že negramotní lidé se rychle vzdělávají a získávají porozumění náhodného jazyku na vysokoškolské úrovni. Text také mírně přiměje čtenáře, aby knihu dočetl a přibližně 98 % čtenářů se hlásí k nárůstu náboženského vyznání.

Poznámky: Zdá se, že text se mění v závislosti na osobě, aby ji co nejlépe přesvědčil. Vědci obdrží vědecké analýzy, nábožensky nakloněnou směs historických důkazů a korelací mezi známou historií, vědou a jejich vírou.

Vzorek 887-10358: Rukopis nazvaný Shakespearova kompletní díla, jak je napsaly Nekonečné opice. Rukopis je poněkud nesmyslný, ale je srozumitelný a analýza zjistila, že většina děje je bez odchylek.

Vzorek 887-10359: Schéma návrhu devítimilimetrové náboje pistole anomální geometrie schopné odstranit z cíle schopnost agrese. Kulka funguje jinak jako standardní kulovnice pistole tohoto typu. Testování zjistilo, že účinky jsou dočasné, ale extrémně silné. Jediný zásah způsobí účinky po dobu přibližně 1 minuty, přičemž další munice prodlouží účinky až na 5 minut.

Poznámky: Projektil je účinný pouze proti lidem; zdá se, že na zvířata nemá žádný účinek. Vzorky předloženy k omezené distribuci mezi pracovníky MTF.


Výzkumník: Výzkumník Lee Roy Carlson

Vzorek 887-10360: Kompletní přepis každého slova vysloveného SCP-058 mezi ██/██/████ a ██/██/████, napsaný na obou stranách jednoho listu papíru tak malými písmeny, že je téměř nečitelný.

Vzorek 887-10361: Slovo "The", napsané velkými, zdobenými písmeny s různými dekorativními vzory nakreslenými kolem něj, zejména kolem písmena "T".

Vzorek 887-10362: Podrobný vizuální návod kroku za krokem pro sestavení sady LEGO BIONICLE. Dotyčná sada připomíná "Sentrakh", kombinaci sad "Sidorak" a "Keetongu", ale značně upravenou a obsahující díly z druhého "Keetongu".

Vzorek 887-10363: Návod na krmení a péči o domácího mazlíčka "červenoprsého trpasličího allosaura". Psáno v baskičtině.

Vzorek 887-10364: Seznam zdánlivě náhodných prohlášení, která tvrdí, že SCP-887 je řada objektů, konceptů a jednotlivců, včetně „včel“, „Daveeda Diggse“, „utilitarismu“ a „další senzace velké snídaně“. V každém případě byla přeškrtnuta všechna slova s ​​výjimkou „SCP-887 je“.

Vzorek 887-10365: Kresba ve stylu Scooby-Doo na stopě, zobrazující Dr. Gearse, Dr. Lightovou, Dr. Zynu Kiryu, Dr. Clefa,2 a profesora Crow, oblečených jako Fred, Daphne, Velma, Shaggy a Scooby.

Poznámka: Vím, co budeme dělat příští Halloween. -Dr. Bright
Poznámka: Absolutně ne. -Dr. Light

Vzorek 887-10366: Dokument s textem „A pak SCP-887 napsalo „A pak SCP-887 napsalo "A pak SCP-887 napsalo "A pak SCP-887 napsalo "A pak SCP-887 napsalo "A pak SCP-887 napsalo "A pak SCP-887 napsalo "A pak SCP-887 napsalo "A pak SCP-887 napsal " A pak SCP-887 napsalo „A pak SCP-887 napsalo „A pak SCP-887 napsalo „A pak SCP-887 napsalo „A pak SCP-887 napsalo „A pak SCP-887 napsalo „A pak SCP-887 napsalo „A pak SCP-887 napsalo "A pak SCP-887 napsalo "A pak SCP-887 napsalo "A pak SCP-887 napsalo "A pak SCP-887 napsalo "A pak SCP-887 napsalo "A pak SCP-887 napsalo telefonní číslo matky výzkumníka Lee Roy Carlsona na kus papíru, "na kus papíru," na kus papíru," na kus papíru," na kus papíru," na kus papíru," na kus papíru," na kus papíru," na kus papíru," na kus papíru," na kus papíru," na kus papíru," na kus papíru," na kus papíru," na kus papíru," na kus papíru," na kus papíru," na kus papíru," na kus papíru," na kus papíru," na kus papíru," na kus papíru," na kus papíru."

Vzorek 887-10367: Telefonní číslo matky výzkumníka Lee Roy Carlsona římskými číslicemi.

Poznámka: No, tohohle je už dost. -Výzkumník Lee Roy Carlson


Výzkumník: Výzkumník Bunson

Vzorek 887-16321: Text povídky Isaaca Asimova Nesmrtelný bard.

Vzorek 887-16322: Un busquejo del personaje titular de la película Mi Vecino Totoro. El busquejo solo se puede describir en español.

Vzorek 887-16323: Celý anglicky psaný Pokedex z Pokémon Red and Blue, ale se všemi anglickými jmény Pokémonů nahrazenými romanizovanými verzemi jejich japonských jmen.

Vzorek 887-16324: Nákupní seznam výzkumníka Bunsona.

Vzorek 887-16325: Noty pro klavírní transkripci každé písně ze série "Fingertips" z alba They Might Be Giants Apollo 18. Text není poskytnut.

Vzorek 887-16326: Kytarová tabulatura pro "Úvodní znělku Pokémonů"3, s textem přeloženým do leonského jazyka.

Vzorek 887-16327: Nevyřešený negramový hlavolam. Po vyřešení vznikl obrázek QR kódu, který odkazuje na píseň nahranou na YouTube „She Wants To Dance With Me“ od Ricka Astleyho.

Vzorek 887-16328: Celý text článku "Doomy Tales Of The Macabre" na Homestar Runner Wiki.

Vzorek 887-16329: Rukopis pro román s názvem „Dávat RAM Římanům“, připsaný Mattu Paulsonovi. Román je napsán jako příběh v první osobě od postavy jménem Marcus Apibus, občana Římské říše, který se po odchodu z lázní náhle ocitne v Aucklandu na Novém Zélandu v roce 2015. Brzy po svém příchodu se setkává s profesorem Jonathanem Richardsonem, svobodným otcem, který vyučuje latinu na Univerzitě v Aucklandu. Marcus se krátce poté nastěhuje do Jonathanova domu.

Román se zaměřuje na to, jak se Marcus učí adaptovat na 21. století, přičemž se zamiluje do Johnathana, přičemž hlavním zdrojem konfliktů jsou Marcusovy pokusy naučit se počítačovou gramotnost a později počítačové programování, aby mohl být přijat do Programu počítačových věd Univerzity v Aucklandu, což je cíl, pro který je vášnivý od té doby, co slyšel Jonathana popisovat mechaniku počítače.

Vzorek 887-16330: Věty "Doufám, že ten, kdo to čte, má dobrý den. Jen tak dál!"


Výzkumník: Výzkumník Paci

Vzorek 887-16360: 54stránkový seznam "Vtipů, které vám zaručeně vyrazí BLOK!" které jsou "schváleny SCP-504 !".

Vzorek 887-16361: Fráze, která se zdá být mírným memetemNICOTAJENULITNÍNICOTAJENULITNÍNICOTAJENULITNÍNICOTAJENULITNÍNICOTAJENULITNÍNICOTAJENULITNÍNICOTAJENULITNÍNICOTAJENULITNÍNICOTAJENULITNÍNICOTAJENULITNÍNICOTAJENULITNÍNICOTAJENULITNÍNICOTAJENULITNÍNICOTAJENULITNÍNICOTAJENULITNÍNICOTAJENULITNÍNICOTAJENULITNÍNICOTAJENULITNÍNICOTAJENULITNÍNICOTAJENULITNÍNICOTAJENULITNÍ

Vzorek 887-16362: 68stránkový řetězec kódu C++, který po spuštění vytvoří program jednoduché skákací hry s cílem vyhnout se poskakujícím jablkům po obrazovce. Pozoruhodně, když navazoval kontakt s jablkem a dostal Konec hry zjistilo se, že Dr. King křičel náhodné nadávky na semena jablek.

Poznámka: Ne, je mi jedno, jak "zábavné" to je, nemusíme přimět ostatní zaměstnance, aby zpochybňovali jejich zdravý rozum. Veškeré testování tohoto programu je zakázáno. - O5-██

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License