SCP-887
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-887

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-887 musí být drženo ve standardních ubikacích. Personál se musí postarat o to, aby se sám najedl a používal vybavení v pravidelných intervalech, jelikož na to často zapomíná (Úplný rozvrh jídel, mytí a cvičení přiložen). SCP-887 musí mít neustále k dispozici písemné materiály, aby se zabránilo zbytečným konfrontacím a zajistil se nepřetržitý výzkum. Použitý papír by měl být zaslán k analýze alespoň jednou za dva týdny.

Popis: SCP-887 je muž ve věku kolem čtyřicítky, narozený v ███████, Rusko. Jeho levá paže a levá strana obličeje jsou částečně ochrnuté, což má za následek nezřetelnou řeč. SCP-887 se nedávno probralo ze 17 let trvajícího kómatu v ████████ nemocnici v St. Petersburgu, přičemž kromě extrémní hypergrafie vykazuje téměř kompletní duševní zotavení. Subjekt tvrdí, že byl po celou dobu svého kómatu při vědomí a přijímal komunikaci od neznámého zdroje; jeho hypergrafie je připisována tomu, že si zapisoval vše, co mu bylo v tomto období řečeno.

SCP-887 je přívětivé, ale má problémy s udržením dlouhých rozhovorů a nemůže být vyrušeno od jeho práce na více než patnáct minut v kuse. Subjekt je neústupný ve svém procesu a zajde až tak daleko, že píše po zdech vlastní krví, pokud nejsou k dispozici psací potřeby.

Výstupy SCP-887 zahrnuje text, kresby, matematické rovnice a technické plány. Několikrát projevilo znalost jazyků a pojmů, které nestudovalo nebo o kterých si nebyl vědom, když byl internován. Když byl dotázán na obsah své práce, tvrdí, že zapomněl nebo nevěděl víc, než co je zapsáno.

Rozhovor 887-a

Dotazující: Dr. Zara

Předmluva: Rozhovor se konal tři dny po zadržení subjektu a byl přeložen z ruského originálu.

<Zahájení Záznamu>

Dotazující: Dobrý večer. Rozumíte mi?

SCP-887: Ou, ano, ano. <odmlka> Máte povědomý přízvuk, byl jste v ██████?

Dotazující: Obávám se, že o tom nemohu diskutovat, pane. Nyní, prosím - mohl byste uvést své jméno a místo narození?

SCP-887: ████ ████████, narozen v… <odmlka> ██ z █████ … ████ … ████████, Rusko.

Dotazující: Chápete, proč jste tady?

SCP-887: Já… tohle je nemocnice, ano? Věřím, že jsem sem přišel na léčbu. Na moje bolesti hlavy. Po nehodě s náklaďákem mám často bolesti hlavy.

Dotazující: Chápu. Mohl byste popsat, co si z této nehody pamatujete?

SCP-887: Řídil jsem náklaďák - vezl jsem zásilku…nepamatuji si čeho. Byl jsem skoro v ████████, myslím, že jsem usnul na volantem… něco do mě narazilo. Nepamatuji si co.

Dotazující: Co se stalo poté?

SCP-887: Oh, probudil jsem se vleže na něčem měkkém. V nemocnici, předpokládám. Mnoho hlasů kolem, ale nemohl jsem nic vidět. Nebo se hýbát. Snažil jsem se dlouho promluvit. Dlouhou dobu. Říct lidem, že jsem v pořádku, ano? A pak jsem slyšel…(Subjekt se vrtí, hledá něco v oblečení.)

Dotazující: Slyšel co?

SCP-887: Co?

Dotazující: Ležel jste a nemohl jste se hýbat, a poté jste něco uslyšel?

SCP-887: Ou! Ano. Hlasy. Říkali mi věci. Po celou dobu.

Dotazující: Po celou dobu?

SCP-887: Dokud jsem se neprobudil, ano? (znovu prohledá oblečení) Máte tužku, pero? Musím zapsat něco, na co jsem si vzpomněl.

Dotazující: Za chvíli, pane. Co vám tyto hlasy řekly?

SCP-887: Ou, mnoho věcí. Důležité věci, ano? Snažil jsem se je zapamatovat. (zkusně poškrábe stůl nehty, pak s větší silou)

Dotazující: Pane, prosím uklidněte se.

SCP-887: Ne, ne, musím si to zapsat. Nemohu to zapomenout. Ne. (Nehty subjektu trochu krvácejí, subjekt se pokouší napsat písmena na stůl krví)

Dotazující: Proč? Co se stane, když si to nezapíšete?

SCP-887: (Zpanikařený pohled na dotazujícího, poté začne rýt prsty do stolu a stěn)

Dotazující: (povzdech) Ochranko, Kód Epsilon. Konec rozhovoru.

<Konec Záznamu>

Dodatek

Podrobný popis výstupů SCP-887, který byl dosud dekódován, se nachází v Záznam SCP-887. Výzkumníci jsou vyzýváni, aby jej doplňovali, jakmile budou odhaleny další informace.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License