SCP-884: Původní Kolekce
hodnocení: +1+x
blank.png

Informace ohledně zbývajících, ztracených částí SCP-884 jsou místy velmi nepřesné. Kvůli Nadační občanské válce která skončila vytvořením Povstání Chaosu, bylo mnoho původních dokumentů ztraceno. Avšak nějaká data o původních objektech kolekce byla od té doby získána a sesbírána.

Tyto informace jsou otevřené úpravám od kohokoliv přiřazeného k zadržení SCP-884; avšak neměly by být sdíleny s osobami mimo zadržovací tým.

— Agent L█████


SCP-884-1: Taška

SCP-884-1 byla kožená taška která všechny části obsahovala při nalezení. Fotografie tašky ukazují že měla zip, pomocí nějž jsme schopni určit, že byla vyrobena někdy mezi roky 1910-1912.

Nejdříve se předpokládalo, že sama nemá žádné anomální vlastnosti. Avšak přibližně deset let po analýze objektů SCP-884 (skutečný časový údaj byl ztracen), bylo poznamenáno, že si zachovala svou původní hebkost. Původní hypotéza byla taková, že objekty SCP-884 byly imunní vůči stárnutí, ovšem později bylo zjištěno, že objekty uložené do SCP-884-1 přešly do stavu jakési stáze. Testy se zeleninou a ovocem to potvrdily.

SCP-884-1 bylo ztraceno během Nadační občanské války kdy bylo ukradeno několik objektů SCP-884. Testování probíhalo v době ztráty, ale data nebyla objevena.

Původní Klasifikace: Safe

Aktuální Lokace: Věří se, že je stále ve vlastnictví Povstání Chaosu. Zajištění je priorita Úrovně 4.


SCP-884-2: Žiletka

S výjimkou SCP-884-4 a SCP-884-6 (obě byly, či stále jsou v Nadačním držení), existuje více informací o SCP-888-2 než o ostatních objektech v kolekci. SCP-884-2 byla naostřená skládací žiletka vyrobená ze slonoviny a se stříbrným ostřím.

Když byla žiletka otevřená, její ostří bylo možno táhnout vzduchem, kde vytvářelo nanoskopickou událost. Původní dokumenty tuto událost označovaly jako "řez do přediva vesmíru", což zní mnohem dramatičtěji ne to doopravdy bylo, ovšem je to typické pro dokumenty z té doby. Událost samotnou nebylo možno tenkrát řádně prostudovat kvůli nedostatku potřebných nástrojů, ale velikost byla určena pomocí analýzy takto vzniklé škody.

Událost byla schopna proříznout jakýmkoliv objektem který jejím prostorem prošel, nehledě na rychlost nebo přístup k události. Testované materiály zahrnovaly ocel, železo, olovo, dřevo, zlato, diamant, hliník a kůži a maso různých živých tvorů. Testy s těžšími prvky byly zakázány poté, co tři výzkumníci zemřely během nehody která byla bohužel z originálních dokumentů vymazána.

Událost samotná po čase mizí, stává se "tupější jak se vesmír léčí". To vede k tomu, že procházející objekt naráží na jakousi překážku (přičemž je stále uříznut), poté pevnější oblast která již neřeže a poté "těžší vzduch". Existuje korelace mezi ostrostí žiletky a trváním události.

Původní Klasifikace: Euclid

Aktuální Lokace: Ví se pouze, že tento objekt byl v držení Povstání Chaosu kolem roku 1984 podle získaných dokumentů. Zajištění je priorita Úrovně 2.


SCP-884-3: Kalíšek a Štětka

SCP-884-3 byl jediný "párový objekt", který vyžadoval obě poloviny aby fungoval. Kalíšek byl vyřezaný ze slonoviny s malou kresbou koně na stranách. Štětka byla ze slonoviny s koňskými žíněmi.

Neexistují žádné informace o přesné funkci SCP-884-3 a dokumenty pocházející z té doby, které jej zmiňují, mluví pouze o "třech případech" kdy byl aktivován, poslední z nich:

"…zanechal masivní kráter ve středu zadržovacího sektoru Oblasti-6, což umožnilo úniky alespoň tří dalších objektů, dva z nich byly získány [INFORMACE SMAZÁNA]."

Dokument dále zmiňuje "škodlivé částice", "několik spojitelných smrtí" a "nevyčíslitelnou ztrátu materiálu", kvůli těmto událostem. Nejsou žádné informace o tom, co se stalo (kromě Oblasti-6, jež byla zbourána a zrekonstruována roku 1977), nebo další informace ohledně metody aktivace, nebo specifického efektu SCP-884-3. Ví se, že alespoň jedna z těchto událostí vyžadovala "Restrukturalizaci Třídy-L" avšak ani o této události nejsou žádné záznamy.

Původní Klasifikace: Keter

Aktuální Lokace: Přestože mnoho dokumentů po Nadační občanské válce zmiňuje možnost, že Povstání může mít v držení SCP-884-3, neexistuje žádný definitivní důkaz. Poslední zmínka o něm je z doby před válkou o uskladnění "hluboko ve skladu" v tajné lokaci. Žádné další informace nejsou k dispozici.


SCP-884-4: Holící Zrcátko

Viz aktuální dokumentace SCP-884 pro kompletní informace o objektu. Jedná se o poslední zbývající kus v Nadačním držení.


SCP-884-5: Nůžky

SCP-884-5 byl první z těchto objektů jemuž Nadace plně porozuměla. SCP-884-5 byly stříbrné nůžky s leptaným designem (nepopsaným v existujících dokumentech) které byly použity k "otevření" a "zavření" věcí. První data v osobních záznamech dohlížejícího doktora v té době zaznamenaly základní efekt:

"Když jsou namířeny na zavřené dveře se zavřeným ostřím, dveře se dají otevřít pomocí otevření nůžek. Když jsou zamířeny na dveře jež byly otevřeny s otevřenými nůžkami, poté zavřeny, dveře se rovněž zavřou. Tento efekt funguje na krabice, zámky, pouzdra, šuplíky a většinu dalších objektů. Neexistuje žádný efekt na "otevřený" objekt se zavřenými nůžkami, ani na "zavřený" objekt s otevřenými. Efekt funguje normálně když jsou nůžky namířeny stranou, nebo otevřeny směrem k podlaze, nebo na objekt jež není možno otevřít, nebo zavřít. Zvláštní, nedůležitý objekt."

Plný rozsah efektu SCP-884-5 byl pochopen až o několik týdnů později, když bylo omylem použito na živého člověka a "otevřelo" jej. "Orgány, kosti a útroby" subjektu byly "vyrvány z jejich tělních otvorů" a odloženy na zem vedle načež se jejich kůže otočila naruby. "Zavření" hromady lidských částí skončilo chaotickým, neefektivním, nekompletním složením subjektů, které občas přežily i několik minut po události.

Díle, původní testovací místnost se stávala nebezpečnější když byly objeveny plné důsledky "otevírání" a "zavírání" nůžek. Povrchy jež byly "otevřeny" pomalu ztrácely integritu a stávaly se křehčími, až se nakonec rozpadly. Opačný efekt byl viděn u povrchů jež byly "zavřeny". Nějaké zbytky dosud existují, ale jejich studie neukázala na žádný očividný důvod tohoto efektu.

Původní Klasifikace: Původně Euclid, poté překlasifikováno na Keter. Dle dnešních standardů by pravděpodobně bylo klasifikováno jako Safe.

Aktuální Lokace: Přestože byl původně ukraden Povstáním Chaosu během Nadační občanské války, tento objekt byl nalezen ve vlastnictví Marshall, Carter, a Dark s.r.o. kolem čtyřicátých let minulého století. Nabídky na odkoupení objektu byly "zdvořile, ale vytrvale odmítány" po nejméně dalších 40 let. Zajištění je prioritou Úrovně 3.


SCP-884-6: Hřeben

SCP-884-6 byl slonovinový hřeben s vyřezaným designem (opět nepopsaný) nad zuby. SCP-884-6 byla jedna z částí SCP-884 kterou si Nadace během občanské války udržela a byla považována za klenot celé kolekce.

Po přibližně tři hodiny po použití hřebenu se kolem objektu objevil efekt časové dilatace, jež způsobil že čas plynul pomaleji čím blíže se člověk dostal k SCP-884-6. Po uplynutí této doby se čas opět rozběhl normální rychlostí. SCP-884-6 bylo neocenitelné během opětovného zadržení více něž tuctu SCP objektů, u úniků, které by jinak byly považovány za katastrofální.

Výzkum povahy tohoto efektu probíhal až do zničení SCP-884-6 roku 1958. Z neznámých důvodů bylo SCP-884-6 odebráno z kontejnmentu a několikrát aktivováno neznámou stranou po několik hodin. Krátce po sobě bylo nalezeno sedm těl, což dovedlo Nadační agenty k domněnce, že někdo "vysílal efekt SCP-884-6 do lokace". Cíl byl objeven a neutralizován po několika hodinách kvůli zakřivení. Cíl nebyl nikdy identifikován a SCP-884-6 bylo neutralizováno střelbou.

Původní Klasifikace: Thaumiel

Aktuální Lokace: Zbytky jsou dostupné ke studii hluboko ve skladovacím zařízení v Oblasti-18 spolu se zbytky těla. Je možno jej pozorovat pouze z dálky neboť dilatační efekt stále probíhá.


SCP-884-7: Kleštičky

SCP-884-7 byl set stříbrných kleštiček a byly popsány v dokumentaci výzkumníkem který je objevil jako "ukázkový případ toho, proč Nadace existuje".

Když byly namířeny na objekt a "použity" (nejspíše zmáčknuty, ale specifika jsou neznámá), SCP-884-7 se "uplo" na objekt a dovolilo manipulaci s ním. Objekt mohl být zvednut, přemístěn, otočen, atd. bez ohledu na jeho hmotnost, velikost, nebo hmotu objektu. Přežívající testovací záznamy indikují, že kromě jiných věcí byly použity na "kovadlinu, vlakový vagón a bitevní loď" bez jakéhokoliv rozdílu v efektu.

SCP-884-7 bylo použito jako mocná zbraň během Nadační občanské války a bylo považováno za jeden z nejnebezpečnějších objektů v kolekci, neboť plný rozsah jeho efektu není znám. Jeden z dobových výzkumníků poznamenal že "bychom si s tím mohli shodit na hlavu měsíc".

Je potvrzeno, že SCP-884-7 bylo použito proti silám Globální Okultní Koalice během útoku na základnu Povstání Chaosu v Kairu, Egyptě roku 1961. Objekt byl zajištěn a zničen Koalicí.

Původní Klasifikace: Euclid, avšak žádosti o překlasifikování na Keter jsou stále připnuty ke složce. Nebyla nalezena žádná odpověď na tyto žádosti.

Aktuální Lokace: Žádné zbytky objektu nebyly nalezeny a máme slovo Globální Okultní Koalice, že jej úspěšně zničili. Pokračuje sledování možných podobných efektů, ale to je považováno za nízkou prioritu.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License